Kaitstud: Tolerantsus-suitsiid (2): Sõnad, mis muudavad asja!

31. aug. 2017

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Filosoofiakursus kasulikele idiootidele: Kuidas asuda progessi ehk revolutsiooni poolele ja tunda ära kontr-revolutsiooniline vaenlane?

29. aug. 2017

Kuidas kellelgi, ent minu suguvõsas sellest puudu pole tulnud, et kontr-revolutsioonilises tegevuses või liikumises osalemise tõttu on GULAG-i veetud ja ka maha lastud. Eikelmannide arvukus on vene-nõukogude okupatsiooni ajal pehmelt öeldes märkimisväärselt kahanenud. Ja kui heita pilk 1849.aasta Neue Rheinische Zeitung’i jaanuarikuu numbritesse (nr 194), siis on ka ilmselge, miks just Ida-Eesti ja Ingerimaa tšuudide-ingerlaste-isuritega esmajoones suurvenelastele+bolševikele ette jäi. Väikesed rahvakillud tsentraliseeritud suurriikides on rahvajäänukid (see on tegelikult viisakas tõlge), mis on kaks sammu pimedast ettemääratusest maas ja fanaatiliselt punnivad muutustele ehk helgele tulevikule vastu. Engels toob ajaloolisi näiteid ääremaadel elavate šotlaste, baskide ja panslavistlike lõunaslaavlastega (???).  Selle vastu aitab ainult kas lahti-rahvustamine või hävitamine ehk genotsiid. Genotsiid ei pea olema massimõrv, mõiste sisu on tüvehävitamine ehk kui väikerahvas jääb revolutsiooni-Inglitele 200 arvukusega ette, siis enamuse huvides on õigus neid abstraktse idee nimel, mh kommunism, ajaloo jalust ära kaotada ehk hävitada. Kui on klassid, siis jõutakse järjega muutusi mitte-adapteeriva omanike-klassini, sest pole võrdseid ju kui mõned on selle nimel paljaksvarastatud! Ikka võrdsuse ja helge tuleviku nimel, kus väikese sõjaga võetakse ära ajend suureks, isegi globaalseks sõjaks! Muidugi ajalugu näitab vastupidist – mida suurem massi kontsentratsioon, seda suurem hävitusjõud ning indiiviide ei loeta. Neil polegi selles plaanis enam suurt tähtsust, sest identiteet kui sugupuulisus on tähenduse kaotanud, sest pärimisel ega pärandil pole enam käega katsutavat sisu ja kui oleks, siis liigituks see pigem kontr-revolutsiooniliseks “aspektiks”.

Siin äratoodud tsitaadid olid juba 30 aastat tagasi opositsioonilisele Eesti noorsoole hästi tuntud. Üllatab, et Postimehe esikolumnist Lobjakas neid asju ei tea!


Kaitstud: Miks ta tappa sai?

26. aug. 2017

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Tolerantsus-suitsiid

21. aug. 2017

Üksteist aastat tagasi, oli veebruarikuu, võtsin kohustust seltsida natsionaal-korporatiivselt eesti soost kaastudengitega Saksamaal nii tõsiselt, et nõustusin varahommikul Konstanzist rongiga ja kambakesi kuskile põhjapoole sõitma. See Saksamaa raudteel Kölni poole loksumine oli üsna suur väljakutse, ent peamine ebamugavus võib tõusta pigem nurjatust kaaslasest, veel enam, kui neid juhtub mitu olema. Üks Erasmuse programmi tüse blondiin, sellistele olin juba Tallinna ülikooli juures loenguid andnud, otsustas proovile panna minu närvikava. Kui ülejäänud seltskond oli tõusnud istmetelt ja astunud vahekäigu poole, siis tegi blondiinike märkuse noortele tudengiseltskonnale meelejärele olemise kohta. Vastasin, et see ei saa kõige tähtsam olla. Kui mõned kaasteelised ootamatult vahekäigust vagunisse tagasi astusid, siis teatas tüsemik, et ma olevat “just kõik perse saatnud!” Tegelikult ma ala hindasin, kuivõrd 70 kg distsiplineerimatut noort massi on suuteline segadust külvama ilmse valetamisega. Mulle vaadati loomulikult ehmunult otsa – kas ma tõesti võisin midagi sellist teha! Ma ei reageerinud, et öelda inimene on ilmselt puudulik, ja tolerantsus on järjekordse valetaja Euroopa tõusupoolelt Kesk-Euroopasse juhatanud. Peab olema leebe, mitte reageerida karmilt ja mürgiselt, nagu EW armee sõjaväeluure kapten, kes teeb  konkreetse ettepaneku arestiks ja karistuseks.

Selline libisemine nurjatute rahurikkumise terroripilve on alati leidnud aset järk-järgult. On vaja, et mina või minutaoline teda taluks, ent mitte kunagi nii, et nad vastutaksid oma auhaavamiste, kohatuste ja isegi kõlvatu käitumise eest. Lõpuks saadab see inimene teid ennast otse ja läbi vahendajate talle sobival hetkel perse, kuni teil saab pidevast häirimisest küllalt ja te mõistate, et sõda ja väljalöömine saab olla ainuke lahendus. Kui inimene on võõrsilt, siis läheb ta koju, ent kui ta on kaaskodakondne, siis ilmselt välja riigist saata pole võimalik.

Eesti presidentuuri tolerantsus-suitsiid algas, ma pakun, Lennart Meri ebaõnnestunud vastusest tema isa Georg Meri seotusest KGB-ga – “Ma olen kindel, et ta mängis nad (KGB) üle!”

Jah, kõik need agendid, väljaarvatud vahest lihtsameelne Ville Sonn, mängisidki kõik alati üle, ka eesti rahva ja riigi!!!! See vabandus pidi sellest peale sobima ja kõigile, sest Lennart kõlbas ikka laitmatult EW traditsiooni taastavaks moraalseks etaloniks – presidendiks! Või mis häbi pidi pärast seda kartma endine komsomolisekretär, kes kiusas kaastudengeid, kelle vanemad olid EW armee ohvitserid või sugulased pagesid üle Atlandi ookeani?!


Luuserite-Eesti

20. aug. 2017

Kui NL keskaparaadi poliitika masinavärk jooksis 1980.aastate lõpus peamiselt majanduslike puudujääkide tõttu kinni, siis algas pihta naiivne pööramine. Järsku muutusid kangelaste kandidaatideks riigivargustega vahelejääjad, alaealisi tüdrukuid rasestanud rongaisad ja algklassi tüdrukute alastiliputamist nautinud vallandatud julgeolekutöötajad. Ette lükati ka omaaegses puna-trügimises allajäänud opositsioonilisi seltsimehi, kellel oli samavõrd ükskõik neist, keda vene okupatsioonivõim omandist ja seega ka ühiskondlikust positsioonist ilma jättis. Mida kinnitas nende tõmbumine punase parteipiletiga meelitajate poole niipea, kui need taipasid, et uues olukorras on vaja uus liivaluide leida, millele pabervirnne moraalimajakas püsti ajada.  Järsku polnud nad mitte väikesed trotskid vaid süsteemivastased rahvuslased, kellel polnud näidata ette ühtegi stigmat ega ka tõendit, et kunagi üldse mingi kaaluka panusega eesti omariiklust loodi või hoiti. Need luuserid on samasugused mahavaikijad nagu need, kes neile õppetunni andsid.  Neile lisandusid NL ehk vene armee jõule kindlaks jäänud punanomeklatuuri tegelased, kes vaatamata perestroika-aegsetele tagasilöökidele olid suutelised akumuleerima kapitali ja esinema edukate varakapitalismi pääsukestena.

Ma mäletan visuaalselt lapsepõlvest vaid viiekorruselise paneelmaja välisilmet, ehkki vahetevahel plingib mulle ka millegipärast ühikaköök ja stseen seal kartulit praadivast noorest naisest, kes kinnitas sõbrannale, et “ei, tema enam lapsi ei saa, kasutasin oma võimaluse ära..”, kui talt küsiti minu kohta “kas see on sinu laps?”

Ja selles paneelmajas kogesin ma esimest korda kaotajat. Minu trepikoja esimesel korrusel, vasakut kätt, elas paar esimest aastat pere, kus oli 4-5 aastat vanem tüdruk. Võib-olla mäletan valesti ja ta oli isegi noorem. Nimetagem teda Princessa‘ks. Kui ma küsisin, et kes ta on, tihti käis määratlemine vanemate postsiooni ja töökoha järgi vene okupatsioonis, siis väga kaua pöörati vastamise asemel nägu ära, kuni keegi julges tunnistada “et käib miilitsa osakonnas tööl…”. Kuni suhtlesin ea poolt võrdsema majakaaslasega, see oli tüdrukutirts, kes suud hoolikalt seades teatas mulle  Princessa“isa töötab julgeolekus!“. Ma küsisin mitu korda üle, ja ta vastas kannatlikult mitu korda samamoodi, sest kooliminekuni polnud mul mingit aimu, mis asi on julgeolek ja mida nad teevad. Miilitsat kartsin rohkem!

Princessa oli oma positsioonist teadlik. Talle oli kodus selgeks tehtud, kellega ja kuidas suhelda. Ta rõhutas igati kõikvõimsust ja sageli karjus mängukaaslaste, tüdrukute peale, ladudes ette kogu kompromandi, mida ta oli kuulnud. Polnud harv, kui temaga keelduti edaspidi seltsimast, olles enne nuttes tuppa tormanud. Mulle teatas Princessa, et “sinu ema on lihtne laborant, ehk mitte keegi! Ja sinu vanaisa tegi koostööd sakslastega vmt”  Selline enesekehtestamine oli nii ebameeldiv, et üritasin temast eemale hoida. Ta oli tüdrukutirtsuna psühhopaadi või sotsiopaadi materjal, kes oskas vajutada inimeste nõrkustele ja manipuleerida nii nende vastupanuvõimega. Kõige koletum oli mõnele öelda, et suguluses oldi “SS timukaga!” Vaevalt 7-8-aastane, ent ta teadis kuidas verbaalselt hingevärinaid esile kutsuda, et võimsa “julgeolekutöötaja” ehk kagebiidi vari pidevalt saadaks tema enesekehtastamist ja üleolekut. Võis juba siis arvata, et ei akadeemilises sfääris ega spordis ei saavuta elus midagi väljapaistvat, sest seda polnud talle edasiliikumiseks lihtsalt vaja, kui isal professionaalina kartoteek peas! Konkurentsi lihtsalt ei saanudki tekkida!!!

Ent konflikte ja karjumisi oli nii palju, et varsti jäi ta sõbrannadeta, teiselt poolt pidas perekond sellist kodanik-natsionalistlikku keskkonda pere tulevikku ohustavaks ja nii kolisid nad juba enne Brežnevi surma, minu mäletamist mööda, napilt 5-aastasest uusehitusest veel avaramatele ja nõukogude riigi altruistlike kavatsustega kokkuvarastatud riigi-kapitaliga püstitatud eriti tähtsate inimeste betoonmajja! Julgeolekutöötaja oli tõesti keegi!!!


Vana(-nenud) teadus(12b): “Eesti tšuudid ja tšuhoonetsid” -gunde järelliitest (1837)

19. aug. 2017

Slovaki päritolu slavistika klassik Pavol Jozef Šafárik* (1795-1861) kirjutas 1837.aastal raamatus Slovanské starožitnosti: Oddíl dějapisný, et -gunde järelliide esineb väga tihti lätlaste, ja pange tähele, “eesti tšuudide ja tšuhoonetsite” geograafilistes nimetustes. Eelnevalt arutleb ta bur-gundide üle, ta on seega üks vähestest, kes pidas tõenäoliseks burgundide kvaasi-finnistlikku või pool-soomeugrilist hüpoteesi. Et üsna suure tüki Lõuna-Prantsusmaast, mis hertsogiriigina kujundas Prantsusmaa poliitikat veel Jeanne d’Arc’i (1412-31) ajal, asustasid varasem Euroopa-poolne soomelik segarahvastik, kes hunnide tõttu vanast asukohast, mis ju võis olla see sama, mis Agathiase  Wuru-gundi, seostudes paratamatult Virumaaga (?), olid sunnitud lääne ja ida-gootide vahel Rooma provintse üle võtma. Ma jätan selle hetkel kõrvale, sest pean burgundide algseks põhiasukohaks Skandinaavia lõunaosa, mida hiljem nimetati Smalandiaks, ja keskendun antud fraasile. Õieti Safariku grammatikale ehk kuidas ta liidab sõnu “eesti” ja tšuud-tšuhoonets. Algvariandis kõneleb ta Eestis kahest erinevast rahvast – tšuudidest ja tšuhoonetsitest -, mis vastab veel 20.sajandi keskpaigal akadeemik Paul Ariste uurimustest lähtuvale distinktsioonile. Ida- ja Kirde-Eesti kultuur on algtšuudilik, kuna vaid Kesk-Eestis läänepoole elavad nn tšuhoonetsid. Enamgi, kasutusest “Eesti tšuudid etc” võib välja lugeda, et samu rahvaid võis põhimõtteliselt teisteskiilmakaartes ehk geograafilistes piirkondades kaardistada. Sata-gunde asub ju lausa Lääne-Soomes kohe Turku linnast põhjapool. Eesti on siin geograafiline suurus kahe erineva tüvega. Vene tõlkest selgub, et päris (?) eestlased=tšuudid ja siis on veel tšuhoonetsid. Saksa tõlge aga rabab balti ajaloolasi, sest lätlaste esivanemad tunnistatakse otseselt keltideks, keda põhjapoolsed eestlased õilsale kultuuripärandile vaatamata aastasadu enne saksa rahva abistavat kätt halastamatult rõhusid! Geneetika enam sellist propagandamöga ei toeta: me vajame selgitust, kuidas N1c1 päritolu inimesel on üle läinud slaavi ja romaani keeltele pärisomaste elementidega grammatikale ja sõnavarale!

Lõpuks on õigustatud küsimus, kas Stockholmi ümbruses Aros ehk hilisemas Roslagenis elanud Suehans-rahvas pole sama, mis tšuhoonetsid, kus slaavi keelte fonofiiliale omaselt esihäälik on tugevnenud nagu eestlastel ja soomlastel see vastupidiselt nõrgeneb(pehmeneb), mis on ilmne F rance=P rantsusmaa=- Ranska näitest. Teistpidi arid, nagu tatarlased siiani volgasoomlastest udmurte nimetavad, andsidki nime Harju’le, mis varasemal ka otse Aria-na figureerib, on saladusliku mitte-slaavi rous-ros rahva teine nimi! Meile peaks olema ilmne, et Eesti on mõistatus ja Ida-Euroopa mõttes multi-kulti elementidega toimiv ühiskond on meil juba suure rahvaste rännaku-järgsest perioodist olemas.  Eesti nn (homogeensete?) alghõimude eeldamise-uskumise asemel on sobilikum ikka ladina nationes-mõistet rahvasteks tõlkida ja leppida ilmselge arheoloogiaga, mis indikeerib teatud hetkel suuremat läbikäimist või tungi Volga jõe piirkonnast Läänemere äärde kõigi seal elanud rahvaste konföderatsiooni poolt. Vallutatud piirkonnad jaotati ka vastavalt osakaalule ja panusele. Nagu Ynglinga saaga ka pärimusena meile jutustab.

Prof Langi loengust aastate eest!

 

* slovaki keeles Safáry/Schaffáry/Schafary/Saf(f)arik/Šafarík/Szafarzik,

  • tšehhidel Pavel Josef Šafařík,
  • saksa keeles Paul Joseph Schaffarik,
  • ladinakeelsena Paulus Josephus Schaffarik,
  • Ungaris Pál József Saf(f)arik

Kaitstud: Luure-folkloor (1): jutukesi, ka EW sõjaväeluurest

17. aug. 2017

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool: