Kaitstud: Appendix: Mõningad perspikuiteerivad reeglid katsetuse juurde

30. apr. 2012

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: De genesis Ruthenia

29. apr. 2012

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Vanad valed: Vene (ld Ruthenia) riigi rahvastiku geneesi näitel

28. apr. 2012

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Mis on häbi?

27. apr. 2012

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Saint Graal vs Novem portis

25. apr. 2012

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Laetud keel II: sildistamine

22. apr. 2012

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: In brevi: triangula condicio humanae

20. apr. 2012

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


The Soviet Union Story ETV2

11. apr. 2012

ETV2 näitas 2008.aastal Lätis kompileeritud dokumentaalfilmi “Nõukogude Liidu lugu” (The Soviet Union Story), mis keskendus 20.sajandi totalitaarsete liikumiste kuritegudele. Film on sedavõrd ülevaatlik ja ajalooliselt asjakohane, et peaks kuuluma gümnaasiumiastme lähiajalugu käsitleva õppe kohustuslikku osasse. Näidates marksismi ja natsionaal-sotsialismi geneetilist seost, sellega rünnatakse ka natsionaalsotsialismi asetamist äärmusparemale konservatiivsete liikumiste järele: see liigitus on ilmselt vasakintellektuaalide poolt läbiviidud kontseptuaalsete lävendite painutamine. Näidata, et marksism polnud vähem mõrvarlik ideoloogia kui mistahes koloniaal-orjanduslik süsteem, mis allutas ja hävitas teistel kontinentidel tehnoloogiliselt või poliitiliselt vastupanuvõimetuid rahvaid. Poola riigi, rahva ja kultuuri hävitamises ei eristunud milleski omavahel marksism, natsionaal-sotsialism või Euroopa “keiserlik” imperialism. Seega oli Katõn’is 22 000 Poola ohvitseri mõrvamine nii suur-riikliku shovinismi kui vasakideoloogiatega kooskõlas. Enamgi – ideoloogiad ehk õpetused uutest ja industrialismile kohastest ühiskondadest olid täielikult Kesk- ja Ida-Euroopa suurte türannriikide huvides maskid, mis võimaldasid räiget anastamist nn ülla valega rüütada: laulusõnad on uued, ent teod need samad, mis ennegi.  Vägivald, ülevõtmine, orjastamine, vastupanu mahasurumine, represseerimine, valetamine, varjamine, diilide tegemine – kõik need võtted on 800 aastat olnud Baltimaade ja “Vahe-Euroopa” üle käiva poliitikate osaks. Mistõttu oli 1918.aastal paljudele Kesk- ja Põhja-Euroopa riikidele langenud vabanemise võimalus justkui jumaliku õigluse ajalooline ilming. Enamgi, Eesti vägede võit Landeswehri sõjas 1919 nii riigi- kui baltisakslaste üle oli ajalooline ja kaalukas, mis näitas ühe väikerahva võimalusi. Balti hertsogiriigi territoorium, mis ühendanuks Kura-, Liivi ja Eestimaad, ületanuks  eraldivõetuna mistahes praeguste Saksamaa LV liidumaade pindala: suurimad neist – Nieder-Sachsen ja Baierimaa on vastavalt  47 634 km²  ja 70 548 km². Seega suhteliselt suur tükk “kultuuriruumi”. Ent see ei läinud läbi, sest rahva eesotsas seisid inimesed, kes ei laenanud oma võimu võõra raha eest, mida ei saa öelda bolshevike liidri Lenini kohta, kes tegi Saksa kindralstaabist eraldatud rahaga Venemaal edukalt projektipõhist revolutsiooni.

Milline tänuvõlg peaks olema kõigil Euroopa riikidel Saksamaa ees!

Filmi kohta võiks teha mõningaid märkusi, ent need oleksid detailsemat laadi ja ei puuduta üldpõhimõtet. Samuti mitte  üldisemat ajaloolist moraali, mis oli ilmsemast ilmsem juba roomlaste võimu all äganud juutidele – pole suuremat vabadust kui elada omal maal, omas riigis, enda korralduste järgi!

Filmi link YouTubes: The Soviet Union Story (2008)


Kaitstud: 887

10. apr. 2012

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: WordPressi tänuväärsest rakendusest

9. apr. 2012

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool: