Kaitstud: The Pinnacle of the Square of Opposition – Propositional Dodecahedron!

1. jaan. 2018

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:

Advertisements

Kaitstud: Para-kontradiktoorne oktagooni kasutus

20. juuni 2017

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


The Victorious Logical Octagram

15. juuni 2017

Kõik loogikahuvilised juba märkasid ilmtingimata, et loogilise oktagrammiga polnud antud ära mitte ainult interpretatiivselt samastatavad otsustused jaatavotsustusele (affirmative) ehk obversioon ja kontrapositsioon, vaid ka vähemtuntud kolmas, mis osaotsustusena on tuntud inversioonina tervikjaatavotsustusest, mida mõned loogikud peavad illegaalseks. Ja ka vastupidi – eitusest kulgevad ilmplikatiivsed suhted kellaosuti suunas ja finaliseeruvad negatiivse ehk n-kontrapositsiooniga. Tuletagem meelde, et loogilise oktagooni jõud pole piirdunud vaid loogikaga ja peripateetilise eetika hermeneutilise jõuga. Ka lingvistikas pakub see ketas vahendit sõnade leviku ja geograafia seletamisel, eriti siis, kui suudame reversioone häälikumuutus-sfääriga ühendada.


Kaheksakandse hargnemise taandamine nelikvastandusele

23. mai 2017

Diagramseid variante saab tuletada mitmeid. 2012.aastal kasutasin poola koolkonna notatsiooni järgmiste diagramsete vastanduste loomiseks, et tuua näide implosiivsuse (sissepoole edeneva) ja eksplosiivse (ehk välja paiskuvate) joonestiku võimalusest. Välimise sees on tema kontradiktsioon ja kontraarne on samuti vastastulba sees etc. A-I asetseb E-O tulbaga vastupidises suhtes. Ehk disjunktsioon ja ka materiaalne vastu-implikatsioon on vastastulbas implosiivses asendis. Kui de Bovelles’i diagrammi olen modifitseerinud loogiliste värvidega ja pelgalt rakendanud taas, siis neliktaandamist võimaldava mustri autorlus kuulub SCE-le. Punane värv viitab väärusele ja sinine õigsusele, vastavalt tõeväärtustabelile, mille autorlust viiakse tagasi Ludwig Wittgensteinini, kuigi ilmselt ka de Bovelles kuulub idee poolest tema ennetajate sekka.


Konverteerimisreeglid ehk de Bovelles oktagoniseeritud loogiline täht!

22. mai 2017

Olen juba kuus aastat tagasi pööranud tähelepanu Charles de Bovelles’i diagrammatikale ja mõnedele tema loogikaraamatutes esinevatele diagrammide variantidele, mis on kasutuskõlblikud ka kaasajal, eriti kombinatoorika kontekstis. Üheks vormiks teise konverteerimine aitab võrrelda sümmeetriaid ja ka võimalikke vigu. Filosoofiat ei peeta distinktsioonide poolest kaasajal enam rangeks teadmisvaldkonnaks, mida see oli veel skolastikana 17.sajandi lõpus, ehkki puhtkalkulatiivsena ta võiks olla seda kaasajal sõltumata intuitiivsetest lähtepunktidest, mis võivad varieeruda või olla teadlikult manipulatiivses võtmes ette seatud. 2012.aastal esitlesin nn Bovelles’i tähte, kus vastandused paistsid välja, ent need polnud süstemaatiliselt tsüklogrammeeritud, ehk ringsõltusmustrisse seatud, mida loogilise oktagooniga on võimalik teha. Siin on kõrvutatud uus ja veel 2011.aasta seisuga arenev, kujunev!


Kaitstud: Linguistica lingua vetus I

25. apr. 2017

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Diagrammatica (9): Diagrammilise konverteerimise universaalsus

14. jaan. 2017

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool: