7. Katame-waza


Siin on esitatud katame-waza’st need tehnikad, mida kasutatakse kõige sagedamini randoris ja võistlustel. Igapäevasel harjutamisel eelneb sageli heide haardetehnikatele. Nagu märgiti 5. peatükis, koosneb katame-waza osaekomi-waza’st (kinnihoidmistehnikad), shime-waza’st (kägistamistehnikad) ja kansetsu-waza’st (valutehnikad).

Osae-komi waza

Kirjeldustes, mis järgnevad, sooritatakse tehnikaid vastasega, kes lamab selili matil. Siin esitatakse parempoolsed vormid, kuid loomulikult on ka vasaku-käelised vormid.

Kinnihoidmistehnikates hoitakse vastast paigal pealtpoolt. Tavaliselt on ta seljal ja sinuga vastamisi. Eesmärgiks on saada murdmatu kinnihoidmine, millest ei saa fikseeritud aja piires välja.

‘Murdmatu’ tähendab, et vastane on võimetu tehnikat nullima haarates oma jalgadega kinni või ümber sinu jalgadest ja kerest.

Honkesa-gatame

Kinnihoidmine kraest

Lähenedes vastasele tema paremalt pool ja hoides enda keha poolpöördes vasakule, sa võtad vasaku käega tema judogi parema kaenlaaluse kohalt ja asetad parema käe ümber tema kaela nagu salli, haarates tema judogi’st vasaku õla kohalt. Vaata, et hoiad enda paremat puusa ja keskkohta tihedalt vastase rindkere ülaosa ja kaenlaaluse vastu. Hoia tema paremat kätt enda vasakus kaenlaaluses, enda küljega lähestikku.

 1. Haara vasaku käega vastase paremast välimisest varrukast otsapoolt ja kinnita enda paremasse kaenlaalusesse. Pane parem käsi ümber ta kaela ja aseta kas pöial üleval või pihk allapoole matile. Pane enda puus tema paremasse kaenlaalusesse, too parem reis tema keha külje ligi ja suru enda külg tugevasti tema vastu. Kõverda enda vasakut jalga ja siruta see tahapoole välja, seejärel nõjatu peaga mati suunas.
 2. Lõksusta vastase paremalt küljelt tema parem käsi enda vasakusse kaenlaalusesse ja pista enda parem käsi tema vasaku kaenlaaluse alla. Siruta enda parem jalg ettepoole ja enda vasak jalg tahapoole. Kasuta enda keha paremat külge surve rakendamiseks ja tema kinnihoidmiseks.
 3. Vasak käsi üle vastase parema õla ja tema kaela taga, haara tema kraest vasakult. Aseta enda parem reis tema kukla alla. Siruta enda parem käsi läbi tema vasaku kaenlaaluse ja haara kinni enda põlve tagant. Vasak jalg on sirutatud tahapoole ja sa avaldad survet peamiselt tema paremale õlale enda keha parema küljega.
 4. Hoia vastase vasakut kätt enda vasaku käega, mis läheb üle tema vasaku õla ja vasaku kaenlaaluse alt. Võta parema käega tema või paremalt küljelt haare. Parem jalg ettepoole väljasirutatult  ja vasak tahapoole, suru tema vasakut õlga enda keha parema küljega.
Kuzurekesa-gatame

Kinnihoidmine kraest variatsioon

Need kinnihoidmise tehnikad sooritatakse viisidel, mis teevad neid erinevaks lähtevormist honkesa-gatame’st, nagu on näha illustratsioonidelt.

Kaitse

Järgnevad tehnikad on tõhusad kesa-gatame erinevate vormide vastu.

 1. Haara parema käega vastase vööst eestpoolt ja vasakuga tagantvööst. Tõsta keha sillas ülespoole ja suru teda üles. Pööra puusi paremale, libista parem põlv tema keha alla ja hoia teda enda jalgade vahel.
 2. Samal ajal kui pöörad end paremale ja lükkad vasaku käega, tõmba parem käsi vabaks. Seejärel pööra uuesti vasakule ja rulli end küljele.
 3. Kui vastane reageerib viimasele tehnikale, avaldades survet sinu vasakule küljele, pööra kiiresti vasakule ja rulli ta üle enda vasakule poole.
 4. Haara vasaku käega tagantpoolt vastase vööst, tõsta end silda ja lükka ta üle enda pea, seejärel tee lisatõuge ja libista end tema keha alt välja.

5.Pane parem käsi ümber vastase kaela, tõmba tema parem käsi vasaku käega sirgeks ja suru seda vastu tema kaela paremat külge.

6. Pane enda vasak käsi ümber tema õla ja klammerda käed kokku. Tõmba kätega üles ja suru pea ja kael alla lukustamaks tema käsi. Vii enda parem käsi tema keha külje vastu, hoides enda põlve ja päkka matil. Siruta vasak jalg vasakule poole välja.

Kata-gatame

Õla kinnihoidmine

Lähenedes vastasele tema paremalt küljelt, keha pööratud pooleldi vasakule küljele, paned parema käe nii ümber tema kaela kui parema käe ja klammerdad käed kokku. Sa võid jalgu asetada nii nagu kesa-gatame puhul. Kämmalde kokkuklammerdamise asemel on võimalik hoida vastast kinni, haarates vasaku käega parema välisvarruka keskosast ja parema käega enda vasakust hõlmast.

Kaitse.

Suurem osa kaitsevõtteid kesa-gatame vastu töötavad samuti kata-gatames. Ühenda need järgnevaga.

Haara vaba vasaku käega vastase vööst tagantpoolt. Pööra enda keha vasakule, kuni sa suudad enda käed kokku klammerdada. Lükka enda vastast nii, et ta rullub vasakule küljele. Pööra näoli ja vabasta enda parema käsi tema kinnihoidmisest. Pööra end ümber, pöörates pead ja õlgi ning aja end üles.

7-8. Põlvita vastase pea kohale. Pista käed tema käte alt läbi ja haara tema vööst mõlemalt küljelt, pöidlad seespool. Kinnita tema käsi enda käte õndlatesse, surudes samal ajal enda pea külg vastu tema kõhtu. Ava põlved ja rõhu kehaga tema peale.

Kamishiho-gatame

Kinnihoidmine kõikidesse suundadesse ülaosast

Kui põlvitad, kummardud üle vastase pea, haarad mõlema käega tema vööst tema õlavarre alt ja rõhu enda kehaga ta matile. Algajad peaksid hoidma pöiaseljad matiga ühetasased (Pilt 9). Edasiõudnud õpilased võivad põlvitada jalgade päkkadel, mis lubab vajadusel hõlpsamalt muuta asendit. Vaata, et sa ei lõdvesta enda haaret vastase vööl. Kui ta püüab tõsta õlga, nihuta enda keha ja avalda sellele survet. Samal moel kontrolli käte ja keha survega tema teisi enesevabastamise katseid.

Kaitse

 1. Tee kehade vahele ruumi tõustes silda ja surudes mõlema käega vastast ülespoole või haarates ühe tema jalgadest vastasoleva käega. Siis kas keera end kõhule või libista end tema alt välja või pista üks või mõlemad põlved tekkinud ruumivahemikku ja lükka ta enda pealt ära.
 2. Suru vastase keha üles sirutades käsi välja, kiiguta jalgu üles ja klammerda keha nende vahele, seejäre tõuse istukile.

10-11. Põlvita vahetult vastase parema õla taga. Pista vasak käsi tema vasaku õla alla ja haara tema tagantvööst pöial pealpool. Aseta parem käsi tema parema kaenlaaluse alt läbi ja haara tagantvöö kõige kaugemast osast. Siruta jalad laialt välja ja libista end tagasi, kuni sinu kõht puudutab matti. Tõmba küünarnukid külgedele, tihendamaks kinnihoidmist.

Seda tehnikat sooritatakse mõnevõrra erinevalt kinnihoidmiskatas. Pane parem käsi vastae parema kaenlaaluse alt läbi, võta parema käega haare tema tagantkraest ja hoia tema paremat kätt tihedalt vastu enda keha. Jää põlvedele ja vii need tema õlgadega lähestikku, kasutades edaspidi paremat põlve tema parema käe kontrollimiseks.

Kuzurekamishiho-gatame

Kinnihoidmine kõikidesse suundadesse ülaosast variant

See on kamishiho-gatame variant. Sinu parem käsi peab hoidma korralikult üle sinu vasaku käe (Pilt 12).

Kaitse

1. Tõuse silda ja suru kätega enda vastast ülespoole, loomaks avaust teie kehade vahele. Lükka teda jalgadega eemale, kas jalgade ülestoomise ja tema pihale asetamise teel; põlve ja varvaste panemisega tema õlgadele või käänates end küljele, enda keha painutamise ja jala tema alla asetamise teel. Enda vastuliikumise tulemusel, hoiad sa tema keha enda jalgade vahel.

2. Tõmba vasaku käega ja lükka paremaga ülespoole, pöördu endast vasakule ja ürita rullida enda vastast üle enda keha vasakule. Mõlemal puhul, kui sinu vastane muudab enda asendit, sinu paremast õlast vasakule, rulli ta üle enda paremale. Kui üritad kuzurekamishiho-gatame kata vormis vabaneda kinnihoidmisest, omab suurimat tähtsust parema käe vabastamine.

13. Lähene vastasele tema paremalt küljelt. Parema käega haara ümber tema vasaku reie ja haara tema vööst tagantpoolt. Pane enda vasak käsi ümber tema kaela ja haara tema hõlma ülaosast. Vii parem põlv ette, vastu tema puusa. Sinu vasak jalg peab olema tahapoole sirutatud, jala päkk matil või sa võid ka tuua enda vasaku põlve vastu tema kaenlaalust. Rõhu kehaga tugevalt mati suunas, hoides puusi madalal, ja hoia end tihedalt tema vastu.

14. Siin illustreeritu on variatsioon sellest tehnikast, mida kutsutakse kuzureyokoshiho-gatame’ks (külgmine kinnihoidmine kõikidesse suundadesse variatsioon). Siruta vasak käsi üle vastase vasaku õla ja haara tema vööst tagantpoolt.

15. Sinu parem käsi peab hoidma tema pükse vahekohalt, nii et sa saaksid vastuseks tema liikumistele tõmmata ja lükata.

Yokoshiho-gatame

Külgmine kinnihoidmine kõikidesse suundadesse

Sa hoiad vastase keha maadligi enda tema suhtes täisnurga all asetseva kehaga. Mitte laskmaks tal libistada enda parema jalga teie kehade vahele, aseta enda parem põlv vastu tema keskkohta ja rõhu teda kehaga matile. Vajaduse korral muuda enda puusade ja jalgade asetust. Samuti on oluline, et sa kontrolliksid vasaku käega rõhudes tema ülakeha.

Kaitse

1. Haara vasaku käega vastase vööst tagantpoolt ja parema käega eestpoolt, tõuse silda ja tõsta ta üles. Samal ajal pista parem jalg tema keha alla ja tee jalgadega käärsidumist.

2. Rakenda parema käega tema vasakule käele käelukku.

3. Rulli end kõhule, enne kui ta saab rakendada kinnihoidmist.

Tateshiho-gatame

Kinnihoidmine kõikidesse suundadesse pikuti

Istudes kaksiratsa vastase rindkerel, sa heidad end ette ja surud tema ülakeha enda rindkerega maha. Kui võimalik, nihuta enda keha tema vasaku õla suunas ja suru enda vasak põlv vastu tema paremat kõrva. See on kõige tõhusam asend. Kui ta tõuseb silda, vii enda jalg kiiresti tema keha alla ja ühenda need.

Kaitse

Kasutades enda paremat kätt ja jalgu, püüa haakida vastase vaskut jalga või mõlemad jalgu enda jalgade vahele. Kui tõused silda, suru tugevalt üles ja rulli teda üle enda vasakule. Pinguta vasaku käe vabastamiseks järeleandmatult.

16-17. Istu kaksiratsa  vastase rindkerel, siruta vasak käsi üle enda vasaku õla ja haara tema tagantvööst. Tõmba parema käega tema käsi sirgeks, seejärel siruta ümber tema küünarliigese ja haara enda vasakust hõlmast, niiviisi lõksustades käe enda parema käe, õla ja kaela vahele.

(Teise võimalusena sa võid käed kokku põimida, lõksustades käe enda vasaku käe, õla ja kaela vahele nagu kata-gatame puhul).

18. Nõjatu ette, kuni sinu pea on matil ja rõhu rindkerega tugevasti vastast. Aseta enda jalg nii kaugele kui võimalik tema puusade või reite ja pigista tema keha enda põlvedega.

Shime waza

Kägistamistehnikate või kägistuslukkude puhul sa kasutad enda käsi, küünarvarsi või jalgu vastase krael või hõlmadel rakendamaks survet tema kaelale või kõrile.

Namijuji-jime

Tavaline ristkägistamine

Ristates käsi, haarad sa mõlema käega vastase kraest, kasutades tavalist haaret ja asetad surve tema kaelale nagu eelpool esitatud tehnika puhul (Pilt 21). Vaata, et kontrollid selle tehnika rakendamise puhul tema keha. Harjuta nii, et saaksid haarata tema hõlmade tippudest kiiresti ja tõhusalt. Seda tehnikat saab samuti rakendada, kui oled selili, ent ainult sel juhul, kui sinu jalad on põimitud ümber sinu vastase keha, nii et saaksid teda kontrollida.

Kaitse

 1. Pöördu endast paremale ja pane vasak käsi vastase vasaku küünarvarre alt läbi ja aseta vasaku käe peopesa kaela taha.
 2. Suru tema vasakut küünarnukki või mõlemaid küünarnukke üheaegselt parema käega ja rulli ta enda pealt ära endast vasakule poole.

19. Istu kaksiratsa vastase kõhule, põlved matil. Rista käed ja haara tema hõlmade ülaosast. Mõlemad käed peavad haarama pöidlad seespool.

20. Tema keha kontrollimisel jalgadega, kummardu ettepoole ja tõmba mõlema käega, ajades küünarnukid laiali.

Gyakujuji-jime

Kägistamine teistpidi ristis kätega

Nagu eelmise tehnika puhul, hoia vastase hõlmi või tema kraetagust ristatud kätega ja kägista teda, rakendades kätega survet. Jällegi on oluline, et sa samal ajal kui rakendad seda tehnikat, kontrolliksid vastase keha. Kumbki käsi võib olla ülemises otsas, ent alati on pealmine käsi see, mis võtab normaalhaarde. Seda tehnikat võib rakendada pealtpoolt (vastane selili), küljelt, selili ja seistes. Illustratsioon üleval on selgmine versioon.

Kaitse

1. Suru vastase küünarnukke enda kätega.

2. Suru vasaku käega tema paremat küünarnukki, pööra keha vasakule, pista parem käsi alt, tema parema küünarvarre alt läbi ja aseta see kaenla taha.

22. Käed ristatuna, haara hõrgelt vastase hõlmadest, pöidlad väljaspool. Keera vasakut rannet vasakule poole ja paremat rannet paremale ning tõmba mõlema käega nii, et sinu käte seljad suruvad vastu tema uneartereid.

24. Seisa harkisjalu vastase kõhu kohal, põlved matil. Võta vasaku käega, pöial väljapoole, tema vasaku hõlma ülemisest otsast. Haara parema käega tema paremast hõlmast, tema kaela lähedalt, sõrmed väljapool. Tõmba vasaku käega ja suru paremaga, jättes parema küünarnuki kõverdatuna (painutuses).

25. Eelistatav on kummarduda ettepoole ja toetada parem küünarnukk vastu matti: pane enda jõud kätesse ja kägista teda nii kiiresti kui võimalik.

Katajuji-jime

Ristkägistamise põhivorm

Kui istud vastase peal (kaksiratsa), võtad vasaku käega (pöial seespool) tema paremast hõlmast ja parema käega paremast hõlmast (sõrmed väljaspool) ja tõmbad vasaku käega ja lükkad nagu väänaksid käterätti välja, kägistamaks teda. Haare pöidlaga seepool on tavaline haare, sõrmed seespool, on vastupidine haare (Pilt 26). Rakendamaks seda tehnikat, pead sa vastast kontrollima säärte ja põlvedega. Rakenda survet vasaku käe külje ja parema välimise randmega tema kaelale. Sinu käte asend võib olla ümberpööratud, ent kummalgi puhul peab ülevalpool asetsev käsi hoidma tema hõlma sõrmed väljapoole.

Kaitse

Suru vasaku käega vastase paremat küünarnukki ülepoole, tõmmates samal ajal paremaga ja rulli ta tema paremale küljele. Sa võid rullida ta endast vasakule, ent sel juhul pead sa samuti pistma enda parema käe tema parema küünarvarre alla ja kanguta tema käed lahti, seejärel aseta enda pihk tema kuklale. Kui sinu vastane ründab sind pealtpoolt või küljelt, lõhu vasaku käega tema haare.

Hadaka-jime

Kägistamine paljaste kätega

Seda tehnikat rakendatakse selja tagant ja seejuures ei hoia sa vastase judogi’st. Põlvitades vasakul põlvel, asetad sa parema seemise küünarvarre tema kaelaesise vastu, klammerdad käed kokku tema vasaku õla kohal ja avaldad tema kõrile survet käte ühistegevusega. Hadaka-jime’t saab samuti sooritada vastase peal, kes seisab või lebab matil.

Kaitse

Haarates mõlema käega vastase parema varruka välisküljest õla kohal, tõmba tugevasti allapoole, nõjatu tahapoole ja proovi pea vabaks libistada.

27. Põlvita vasaku jala päkale istuva oponendi selja taga. Sinu parem põlv peab olema just väljaspool tema paremat külge. Pane parem käsi ümber tema kaela ja vii enda küünarvarre keskosa või randme pöidlapoolne külg üles vastu tema kõri. Klammerda käed kokku, vasak peopesa ülespoole, tema vasaku õla kohal. Aseta enda pea parem külg vastu tema vasakut külge ja suru tema pead enda parema käe suunans. Sama ajal tõmba parema küünarvarrega tugevalt vastu tema hingetoru.

28. Siin illustreeritu on hadaka-jime variatsioon. Aseta enda vasak käsi ümber vastase kõri ja pane see parema käsivarre õndlasse. Suru parema käega tema pead ettepoole, kuna samal ajal tõmbad teda vasaku käega tagasi.

Okuri-eri-jime

Kägistamine mõlemast hõlmast

Sa haarad parema parema käega vastase vasakust ülahõlmast seljatagant ja vasaku käega tema paremast hõlmast ning kägistad teda mõlema käega, justkui väänates tema kaela. Selle asemel, et kõigepealt parema käega sirutada ümber tema kaela, sa võid pista vasaku käe läbi tema vasaku kaenlaaluse, haara tema vasakust hõlmast ja tõmba seda allpoole, seejärel haara sellest enda parema käega.  Sinu vasak käsi võtab seejärel haarde tema vasakust hõlmast. Kui sinu vastane paneb vastu, ristates käsi ja hoides omaenda hõlmi, pane enda parem käsi tema paremale õlale ja rõhu tema parem käsi hõlmalt eemale. Seejärel lõksusta tema parem käsi, ristates enda jalad tema selja taga.

Kaitse

Nagu hadaka-jime puhul, haara tema paremast varrukast mõlema käega ja tõmba allapoole, seejärel suru seda üles endast vasakule ja libista enda pea vabaks.

29. Kui vastane lebab selili, libista end tema alla ja säti enda jalad tema ümber kontrollimkas tema liikumist. Aseta enda parem käsi ümber tema kaela ja haara tema vasakust hõlmast nii ülevalt kui võimalik, sõrmed väljapoole. Pista vasak käsi läbi tema vasaku kaenlaaluse ja haara tema vasakust hõlmast, sinu sõrmed väljaspool. Toetu taha, tõmmates parema käega tahapoole ja vasakuga alla.

30. Kui sinu vastane on matil istumas, aseta enda laup tema kuklale, katkesta tema tasakaal tahapoole ja rakenda seda võtet.

31. Kui ta lebab kõhul, siruta käed tema külgedelt sisse, haaramaks tema hõlmadest, seejärel toetu üle tema ette mati suunas ja avalda tema kaelale survet.

Kataha-jime

Õla külgkägistamine

Selja tagant paned sa oma parema käe ümber vastase kaela, haarates tema vasaku hõlma ülaosast, seejärel pistad enda vasaku käe läbi tema vasaku kaenlaaluse ja üles tema kaela tagant läbi vastu tema kaelatagust. Kägista teda, tõmmates parema käega ja lükates vasakuga.

Kui sa kõigepealt tõmbad tema vasaku käega allapoole, on lihtsam haarata parema käega ülevalt.

Kaitse

Kui sinu vastane on just asetamas enda vasakut kätt sinu kaela taha, tõmba see paremaga alla ja siruta pead tahapoole.

32. Sinu vastane lebab matil. Libista end tema alla ja kontrolli jalgadega tema keha. Pane parem käsi ümber tema kaela ja võta haare tema vasaku hõlma ülaosast. Pane enda vasak käsi läbi tema vasaku kaenlaaluse ja suru tema vasak käsi enda vasaku küünarvarrega üles, seejärel aseta vasak käsi, käelaba ja sõrmed ühel  joonel, tema kaela ja enda parema käe vahele. Samal ajal kui surud vasaku käega vastu tema kaela, tõmba parema käega tugevalt tema vasakut hõlma allapoole.

33. Käte ja küünarvarte töö on samasugune, kui kasutad seda tehnikat kükitava või istuva vastase peal. Igatahes peavad sinu jalad olema sätitud nagu hadaka-jime puhul. Vaata, et katkestad vastase tasakaalu tahapoole.

Katate-jime

Kägistamine küünarvarrega

Kui hoiad vastast matil selili, haara vasaku käega, pöial seespool, küljelt tema vasakust kraest. Tehnikat viiakse läbi surve avaldamisega kõrile (Pilt 34).

Ryote-jime

Kägistamine mõlema käega

Haara eestpoolt vasaku käega vastase paremast kraest, pöial seespool ja vasakust kraepoolest parema käega, samuti pöial seespool. Avalda rusikatega tema kaelale mõlemalt küljelt survet (Pilt 35-36).

Sodeguruma-jime

Kägistamine varruka-rattana

Seda tehnikat sooritatakse samuti eestpoolt. Pane enda parem küünarvars vastu vastase kõri ja vasak küünarvars vastu tema kaela. Haara vasaku käega paremast alumisest varrukast ja pista parem käsi tema kaela paremale küljele. Avalda survet, tehes mõlema käega ringikujulisi liigutusi (Pilt 37).

Tsukkomi-jime

Tõukav kägistamine

Haara vasaku käega vastase paremast kraest (või mõlemast) eestpoolt. Pista enda parem käsi enda tema kaela parema külje vastu ja rakenda survet (Pilt 38-40).

Sankaku-jime

Kolmnurkne kägistamine

Avalda vastase kaelale survet sidudes parema jala üle tema vasaku õla ja pistes vasaku jala tema parema kaenlaaluse alt läbi. Klammerda parem jalg vasaku jala põlve taha diagonaalsesse sankaku asendisse. Jalgade pigistamine paneb surve tema kaela vasakule küljele (Pilt 41).

Kansetsu waza

Liigeselukud on suunatud  vastase liigestele, mida venitatakse (sirutatakse), väänatakse või painutatakse käte, küünarvarte või jalgadega.

Ude-garami

Väänav käelukk

Võttes vastase randme vasakusse kätte, paned sa parema küünarvarre tema käsivarre alt läbi ja haarad enda vasakust randmest. Seejärel lukustad tema küünarliigese, surudes enda parema küünarvarrega vastu tema käsivart.

Et see tehnika oleks tõhus, pead sa korralikult kontrollima vastase vasakut kätt ja tõhusalt ära kasutama kangi printsiipi. Ülal on illustreeritud kolm moodust selle tehnika sooritamiseks.

Kaitse

 1. Et kaitsta end esimese selle tehnika vormi vastu, haara parema käega enda vasakust randmest, pööra enda keha vasakule ja tõuse püsti.
 2. Teise vormi vastu tõsta ülakeha, haara vasaku käega enda vööst või jakist ja pööra ümber vasakule. Kui sinu vastane üritab seejärel rakendada seda tehnikat tagantpoolt, tõuse enne, kui ta saab käed paika sättida.

42. Kui lähened vastasele tema paremalt küljelt, tõstab ta vasaku käsivarre ja üritab haarata sinu hõlmast. Võta vasaku käega tema vasaku käe siseküljest, käeselg ülespoole, kummardu üle tema ja suru tema käsi maha väljaspool tema vasakut õlga. Küünarvars peab olema painutuses. Pista parem käsi tema vasaku õlavarre alt läbi ja klammerda enda vasakule randmele. Sama ajal kui hoiad tema rannet kinni, avalda survet tema küünarliigesele, kasutades enda parema küünarvart kui kangi tema vasaku õlavarre tagakülge.

43. Kummardu üle vastase tema paremalt küljelt, haara parema käega tema vasakust randmest, painuta tema kätt kuni see moodustab täisnurga. Pista vasak käsi tema õlavarre alt läbi ja haara paremast randmest. Samal ajal kui kergitad enda õlgu, suru parema käega tema rannet matile ja suru küünarliigest ülepoole.

44. Sama käelukku saab rakendada siis, kui oled selili.

Udehishigijuji-gatame

Käe ristlukk

Hoides vastase paremat rannet mõlema käega, lõksustad tema parema käe enda reite vahele ja tõmbad seda väikese sõrme poolt tahapoole küünarnuki suunas. Seda tehnikat rakendatakse üldiselt parteris, kas siis, kui vastane hoiab ikka sinu vasakust varrukast või hõlmast pärast heitmist või kui sa lähened talle paremalt küljelt, põlvitades vasakul põlvel ja ta haarab parema käega sinu hõlma järele. Sama tehnikat saab sooritada kui ollakse seljal.

Kaitse

 1. Haara vasaku käega enda paremast randmest või varruka otsast enne, kui sinu vastane saab sellest haarde ja keera ja painuta end paremale.
 2. Kui oled sellesse lukku juba jäänud, pöördu ja painuta enda kätt, kuni sinu küünarvars osutab küljele, lükka vasaku käega vastase vasak jalg ära ja rulli enda keha vasakule, kuni see on sinu vastasega rööbiti, seejärel tõmba enda käsi vabaks.

45. Sa põlvitad vasakul põlvel vastasest paremale. Ta sirutab parema käe sinu hõlma järele. Võta tema käest, asetades mõlemad peopesad siseküljele, pöidlad väljapoole. Tõmba mõlema käeg ja aseta parema sääre esine vastu tema paremat külge, seejärel rullu taha, kukutades enda puusad tema õlgadele nii lähedale kui võimalik ja aseta vasak jalg üle tema kõri ja rindkere nii, et ta ei saaks tõusta istukile. Samal ajal, kui hoiad käe sisekülge ülespoole, tõsta enda puusi ja tõmba mõlema käega rannet mati suunas.

46. Sama tehnikat saab sooritada kui ollakse seljal.

Udehishigi-ude-gatame

Käelukk küünarvarrest

Selle tehnika puhul, samuti tuntud kui udehishigizampaku-gatame, sa tõmbad vastase vasaku randme vastu enda paremat õlga, asetad enda käed või parema küünarvarre tema väljasirutatud käe küünarnuki kohale ja surud seda enda keha suunas allapoole, sättides surve tema vasakule küünarliigesele.

Kaitse

Selle asemel, et üritada kätt vabaks tõmmata, suru see vastase õlast mööda ja painuta seda.

47. Sa lebad seljal., sinu vastane haarab vasaku käega sinu järele. Kiirelt aseta enda suletud parema käe peopesa või küünarvars tema vasaku küünarnuki peale või mõnevõrra kõrgemale ja suru seda alla, kuni tema vasak ranne jõuab sinu parema õlani ja tema käsi on sirge.

48. Klammerda vasak käsi parema peale ja samal ajal kui kontrollid jalgadega tema keha ja pöörad paremale, suru mõlema käega tema küünarnukile.

49. Sa võid samuti kasutada seda tehnikat siis, kui seisad või oled vastase peal, kes on selili. Seistes on paras hetk selle rakendamiseks siis, kui vastane jätab randme sinu õlavarrele.

Udehishigihiza-gatame

Käelukk põlvega

Hoia vastase paremat rannet enda vasakus kaenlaaluses ja suru vasaku põlvega väljaspoolt tema küünarnuki peale. Kolme liigutuse koordineeritus on kõige tähtsam: suru vasaku jalaga vastu vastase paremat külge, katkesta tema tasakaal ette ja suru tema paremat küünarliigest vasaku põlvega.

Kaitse

 1. Keera enda paremat rannet päripäeva ja tõmba see enda vastase kaenlaalusest välja.
 2. Suru enda käsi läbi tema küünarvarre leevendamaks survet tema küünarliigesele.
 3. Rullu üle tema keha ette.

50. Sa oled seljal. Vastane sirutab vasaku käe sinu jalgade vahelt sinu järele. Kiiresti lõksusta ta käsi enda paremasse kaenlaalusesse ja haara vasaku käega tema paremast hõlmast. Pane vasak vastu tema reie ülaosa või alakõhule ja lükka, katkestades niimoodi tema tasakaalu ettepoole.

51. Kontrolli teda painutades enda paremat jalga ja asetades enda jala natuke ülespoole tema vöö vasakut külge. Üheaegselt pööra puusi vasakule, aseta enda parema põlve sisekülg tema küünarnuki välisküljele ja suru tugevalt allapoole.

Udehishigi-waki-gatame

Käelukk kaenla alt

Küljelt võta mõlema käega haare ühest vastase randmetest ja hoia tema kätt enda kaenlaaluses. Siruta tema küünarliiges välja ja lukusta tema väljasirutatud käsi (Pilt 52).

Udehishigi-hara-gatame

Käelukk kõhult

Haara üks vastase randmetest küljelt, kasutades kas vasakut või paremat kätt. Seejärel kasuta enda kõhtu või rindkere, rakendamaks survet küünarliigesele. Lukusta küünarliiges kätt välja sirutades, väänates või venitades (Pilt 53-54).

Udehishigi-ashi-gatame

Jalalukk

Vastane näoga matil  ja sina ühel küljel, haagi ühe jalaga kinni vastase küünarvars. Siruta või vääna seda kätt lukustamaks küünarliigest (Pilt 55).

Udehishigi-te-gatame

Käsivarrelukk käega

Vastase paremalt küljelt pista vasak käsi läbi tema parema kaenlaaluse ja haara tema vasakust kraest eestpoolt. Võta parema käega haare tema paremast randmest, siruta tema käsi välja ja lukusta tema küünarliiges (Pilt 56). Samuti on võimalik haarata tema randmest, kas ühe või mõlema käega ja rakendada lukku tema küünarliigesele, väänates tema kätt selja taha (Pilt 57).

Udehishigi-sankaku-gatame

Kolmnurkne käelukk

Seo üks jalg üle vastase õla ja teine vastas käe kaenlaaluse alt läbi kontrollimaks tema pead diagonaalses sankaku-gatame’s. Seda saab sooritada eestpoolt, küljelt ja seljatagant, kasutades ühte või mõlemaid käsi, kas siruta või vääna tema lõksustatud kätt saamaks tema küünarliigest lukku (Pilt 58-59).

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: