Kaitstud: Tarkus ja emotsioonid

30. jaan. 2009

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Kartesiaanlik ülla inimese välimääraja

28. jaan. 2009

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Mida tähendab Descartes’i générosité?

27. jaan. 2009

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Kartesiaanlik matsi välimääraja

26. jaan. 2009

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Pauluse pöördumine

25. jaan. 2009

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Kas Hippokratese vande kirjutasid pütagoorlased?

22. jaan. 2009

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Dummett oli, Dummett saab olema, ent Dummettit ei ole!

19. jaan. 2009

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Semper homo bonus tiro est*

18. jaan. 2009

Kaur Garshnek, kelle kitarrimängu saatel Roomet Jakapi vokaliseerib end, lähetas mulle kaks kirja, väljendamaks  pahameelt vastasseisu osas, mis puhkes blogisissekande – Kas inglid on kreatuurid? – pärast.  Esimene  kiri oli  lugupidamatu, madala stiiliga ning toonilt räme. Samas teine kiri (14.detsember 2008) on väljapeetud ning  selle alljärgnev avalik äratoomine, mis on siin vajalik asjade lõpetamiseks, ma usun, ei riiva tema huve.

Kaur Garshnek:  Ma pole mingi altruist!

Tere, Rainer

Sul on õigus, mina pole enda teada kunagi ühegi vandenõu ohvriks langenud. Minul on omad probleemid — meil kõigil on. Kuid ma olen kindel, et ei Roomet ega Eduard ega ilmselt ka Paul olnud need, kes sind sedaviisi “tervitasid” — milles siis nemad süüdi olid? Eriti arusaamatuks jäi mulle Roometi puhtsüdamliku, ehk isegi liiga otsekoheselt emotsionaalse kirja lahtivõtmine fraasideks… Kas olnuks siis tõesti nii raske tema ettepanekutele vastu tulla? Roometi point guugeldamise kohta oli ju igati asjakohane, ning ta oli tõesti häiritud ja mures. Ning Eduard… “ad hominem” tema sõnavõtt tõesti oli, kuid kuna tegemist polnud filosoofilise ega loogilise argumendiga, siis see pole mingi vastuväide. Jutt ju sellest käiski! Paljusid inimesi TÜ filosoofiaosakonnas häirib nimelt sinu kui isiku mõju nende tegevusele ja enesetundele, mitte argumentatsioonivõime, uurimissuund vms. Mina ei näe siin pahatahtlikkust, kuna vähemalt mõned neist on minu kogemuse järgi pigem heatahtlikud inimesed — sõltumata nende filosoofilistest vaadetest. Meie sinuga teineteist niisiis ei tunne, kuid kõige kuuldu-loetu põhjal saan vaid soovida, et see ka nii jääks, ja ütlen seda ilma igasuguse vimma või tagamõtteta, kuna mulle ei meeldi kellestki halvasti mõelda. Ma ei usu samas, et see on päris surnud ring. Võib-olla sind huvitab, et näiteks Roomet püüdis kõigi käibivate arvamuste kiuste sinust hästi mõelda (ausõna, ma pole viisakamat ja tolerantsemat inimest tundnud), pärast sinu “analüüsi” tema pihta ta on aga sinu jaoks leiutanud eraldi kategooria. Ma ei teagi, miks ma seda kõike siin räägin, ma pole mingi altruist ega maailmaparandaja, kuid ilmselt siiski usun, et sul on variante, kuidas taastada kooskõla.

Päikest,

KG

Beati, qui persecutionem patiuntur propter iustitiam

Enne asjaga edasiminemist mõned tähelepanekud. Altruism on egoismi vastand ja moraaliks kui ühiselt jagatud käitumiseeskirjade olemasoluks hädatarvilik. Seetõttu on korraliku inimese jaoks auasi olla altruist. Mõlemad Garshneki sõnavõtud on loomulikud poolehoiuavaldused kaasmusitseerija suhtes ning lojaalsustoimingutena kiiduväärsed, samas moraali ja faktide osas puudulikud.

Ka mina olen Roomet Jakapisse aastaid hästi suhtunud. Samas ma ei mäleta, et ma oleks kunagi temaga samasid loenguid või auditooriumeid jaganud, minu mälestused seostuvad Bruno Möldri ja Peeter Piiriga. Tema haridustee on kulgenud teisi teid mööda. Roomet Jakapi õppis teoloogiat, olemata või jäämata religioosseks inimeseks. Pärast teoloogiaõpinguid asus ta õppima filosoofia magistrantuuri, kus kaitses 1997.aastal Ülo Matjuse juhendamisel töö “Tajumata objektide probleem George Berkeley varasemas filosoofias“, 2002.aastal esitas Roomet ilmunud artiklitest kogunenud doktoritöö “Berkeley, Mysteries, and Meaning: A Critique of the Non-Cognitivist Interpretation”, juhendajad Ülo Matjus ja Madis Kõiv, oponent Timo Airaksinen.   Enne aastat 2006 oli meil põgusaid trehvamisi raamatukogus ja korra Wilde esimesel korrusel, kus Roomet kõneles vajadusest tunda väljapaistva kartesiaani Nicolas Malebranche’i metafüüsilisi töid ja kinnitas, et nooremal filosoofide põlvkonnal tuleb ellujäämise nimel teha koostööd.

Juba toona näis, et Roomet Jakapi oli selgelt valinud poole Matjus-Raukas konfliktis, mida senini pole keegi söandanud avalikult mainida kui Eesti filosoofia sisekliimat oluliselt kujundanud konfrontatsiooni, ent ilma milleta pole edaspidise dialoogi nimel võimalik asjade selgitamisel edeneda. Senine kalduvus mahavaikimisele sarnaneb nõukogulikule valikulisele ajaloomälule ning kindlasti pole sobilikud kirjutama ülevaateid Eesti filosoofia kujunemisest need, kes kas kohustuse või lojaalsuse tõttu on kiusatuses sündinust mööda vaadata. Olgu lisatud, et ma olen isiklikke suhteid alati näinud filosoofia puhul teisejärgulistena ning lähtunud enda hinnangutes ühe või teise inimese suhtes ilmnevast erialasest pädevusest. Ma eelistan end selgelt positsioneerida ebasobivalt käituvate inimeste suhtes ja ma leian, et selline sirgjoonelisus teeb mulle au, kuna korralikule inimeselegi on kohatu, rääkimata filosoofist, kes peaks neid asju teistest paremini tundma, silmakirjalik käitumine. Religioonifilosoofia pole vähem filosoofia kui esteetika. Uurimus inglite keelest ei kuulu vähem keelefilosoofiasse kui ettekanne Samuel Colliberist, kelle arvates loomadel on hing (soul), filosoofia ajalukku.

Üks asi on erialased vaidlused. Teine asi kahtlemine tagaräägitava moraalses integreedis. 2006.aasta sügisel, äsja Saksamaalt naasnuna, tunnistasin ma Roomet Jakapi valjuhäälset ingliskeelset defamatsiooni enda aadressil. Paul McLaughlin võõrustas enda juures (Lutsu 16)  filosoofia osakonna õppejõude ja doktorante. Maja juures helistasin kohalviibivale Indrek Männistele ja täpsustasin aadressi. Ajavahemikus, mis kulus uksekella töökorratuse taipamiseks ja teiseks helistamiskorraks Männistele, jõudsin ära kuulata erinevad arvamusavaldused. Roometi etteaste oli laim. Mul ei ole gei-ringkondadega kunagi olnud lähemaid sidemeid  kui filosoofiaosakonnaga. Täpsemalt, ainus gei-kogukond, mida ma tunnen, koosneb Tartu filosoofiaga seotud inimestest ning nendega läbikäimine on olnud kas õppealane või kollegiaalne.

Usun, et kõik inimesed, kes satuvad ootamatult lõikuslauale mõne siseelundi rikke tõttu, teavad täpselt, millised hingelised nüansid närvisüsteemi koormasid, stressi tekitasid, ja seovad objektiivselt vaimsed läbielamised somaatiliste tagajärgedega. 2007.aasta juulis, 40 päeva pärast Montreux’s käiku, sattusin ma lõikuslauale. Sellele eelnes pika perioodi jooksul isiklikke rünnakuid, mille eesmärk näis olevat vägivalda provotseerida; võimatud elamistingimused; suur hulk tööd; silmitsiseismine  naeruvääristava ebakompetentsusega  – “noore geeniusega”, kes ei olnud midagi kuulnud Robert Blanche loogilistest töödest, millest mõned on Tartuski kättesaadavad jne.

Karel Dujardin - Les charlatans italiens (1657)

Karel Dujardin – Les charlatans italiens (1657)

Tookord ma sisenesin korterisse. Roomet Jakapi seisis pärani silmadega ehmunult keset elutuba. Sõltuvalt hingetüübist oli häbi või jultumust paistmas teistegi sissemüürijate ilmetelt.  Ta neelatas ja üritas küsida: kas sa.. kas sa..? Et kas ma kuulsin? Ta ei  söandanud lõpuni uurida ja jättis asja sinnapaika.

Jah, ma kuulsin, ja mitte ainult teda. Kahju on kõigi nende inimeste vanematest ja filosoofiaõpingutesse maetud vahenditest –  mitte ükski neist ei märganud vabandada ei siis õhtu jooksul ega ka hiljem – sest see raha ei ole ostnud neile väärikat hinge.  Lõppude lõpuks võivad inimesed nimetada end kuidas soovivad, ent mis on kõigel sellel tegemist filosoofiaga? Ei olegi! Need inimesed on võõrad vaimule, milles elasid pütagoorlased, keskaegsed õpetlased, mille nimel Descartes valis elutee ning millest elas õilis Boethius viimased elukuud! Samas on olemas ajalooline nähtus nagu nõukogude filosoofia jne.

Seetõttu ma ei muretse enda isiku mõju pärast mõningate kolleegide enesetundele.

Suhtlesin Roometiga edasi, paraku teabevigurid jätkusid, mingil põhjusel käitus ta järjekindlalt disrespektselt.  Ebakompetentsus ja autu iseloom on filosoofia jaoks kõlbmatu kombinatsioon.

* Head inimest on alati kerge ninapidi vedada! (Martialis, Epigrammid, XII, 51)


Kaitstud: Pythagorase elu Photiuselt II

17. jaan. 2009

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Pythagorase elu Photiuselt I

16. jaan. 2009

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool: