Print


2012.aasta seisuga (ca 900lk)

Ettepoole on asetatud materjalid, mida SCE väljaandja peab käesolevate uuringute põhjal olulisemaks.

Laiendatud loogiline ruut (tõlked)

 • Bažanon, Valentin. Mitte-klassikaline võrse klassikalisest: Nikolai A Vassiljevi lähenemine loogikale ja loogilise ruudu ümberhindamine (Logica Universalis 2008, SCE 2009): TRIANGULA LOGICA
 • Horn, Laurence R. Loogilise ruudu lugu – Miks griceaanlik seletus on ainuüksi griceaanlik? (1990, SCE 2011): I ANALYYTILINE-GRICE – LOOGILINE RUUT; II
 • Thompson, Bruce E. R.. Süllogismid, mis kasutavad kvantoreid “vähesed”, “palju” ja “enamus”. Notre Dame Journal of Formal Logic (Vol 23, Nr 1. January, 1982): LAIENDATUD LOOGILINE RUUT
 • Bradley, Raymond D.. Kontingentne (Laiendatud modaal-loogiline ruut, SCE 2012): KONTINGENTNE JA MODAAL-LOOGILINE LAIENDATUD RUUT

Uurimused

Publitseeritud (ajakiri Akadeemia 2004-2005)

 • Descartes’i filosoofia mõistestKivi (2)
 • Eessõna Filosoofia printsiipidele: Autori kiri sellele, kes tõlkis raamatu; mis võiks siinkohal kõlvata eessõnaksDescartes
 • Adrien Baillet. Rene Descartes’i OlympicaADRIEN BAILLET OLYMPICA

Laiemale lugejaskonnale

 • Essee Descartes’i Olympica’st (kvaliteetformaadis ajakirjas Akadeemia,  2005,  nr 11) : ESSEE OLYMPICAST

Artiklid

Ettekanded

 • Cartesius  et Augustinus: De genesis Cogito  (2004, SCE 2009): AUGUSTINUSE COGITO
 • Sissejuhatus Descartes’i passiooni mõistesse (TÜ 2003, tabeliga lõpus, kärbitud – SCE 2012): PASSIOONID

Projektsioonid

Disputae
 • Kas inglid on kreatuurid (Lisatud Roomet Jakapi vastuväited ja autori vastus): ENGEL
 • Miks me ütleme Ida-Rooma asemel Bütsants? (alokutsioon ja sildistamine ajaloos): ALOKUTSIOON AJALOOKIRJUTUSES
 • Kuidas katalogiseerida filosoofilisi teemasid? (SCE 2009): ISMIMINE
 • Mis on abduktsioon? (Blackburn vs Lalande sõnastikud): ABDUKTSIOON
 • Kas Leibniz oli geenius? (Vastuoluline keel?): LEIBNIZ DER GENIE
 • Kelle jaoks on filosoofia? (Tõnu Viik, Eesti Ekspress, 2005): T.VIIK
 • Mida sodomiidid tahtsid? (Vitium sodomiticum’i lugu): VITIUM SODOMITICUM ETC
 • Kuidas defineerida ilukirjanduse printsiipi? (Margit Sutrop, Akadeemia, 1996): MARGIT SUTROP KIRJANDUSESTEETIKA
 • Kuidas mõista eesti filosoofiat? (Ülo Matjus, 15.04.2011 TÜ): ESTONICA
 • Kuidas teeb filosoof asju? (Marc A. Hight, 30.11.2007 TÜ, SCE 2008): RES SAPIENTIS
 • Millisel astmel mõtleb ajaloolane? (Collingwoodi puhul, SCE 2010): AJALOOLASE MÕTLEMINE
 • Kas meil on noore Descartes’i portree?: PORTREE
 • Kes sattus hullumajja ja kes vanglasse? (Märt Põder, Mõrv ja mõte – Inimolu ohud; Delfi portaald 30. november 2007): PODER-AUVINEN
 • Mitu minutit kõndis Sokrates? (SCE 2011, Esa Saarineni “Filosoofia” puhul): SOCRATICA
 • Millised mõtlejad esindavad Lääne filosoofiat? (L. Priimägi arvamusest): FILOSOOFIA KOIDUTÄHED
 • Kas Metallica on uue saksa filosoofia vedur? Daniel C ja filosoofia (SCE 2009): SAKSA RAUDTEE

Tõlked

Artiklid

**

Cartesiana

Kunstiajalugu

 • Ave maris stella! (hümni tõlge ladina keelest): MARIS STELLA

Raamatud

Annales Beneventani. (Ladina keelest 1995, SCE 2012; 26lk): BENEVENTANI ESTICA

Descartes, Rene. Maailm või käsitlus valgusest.

 • I peatükk: Erinevusest, mis on meie aistingute ja asjade, mis neid loovad, vahelLE MONDE I

Descartes, René. Filosoofia printsiip.

Walzer, Michael. Õigluse sfäärid.

Collingwood, Robin George. Ajaloo idee.

Sõnastikud

Sport (judo, aikido)

Inokuma, Isao et Satō, Nobuyuki. Hea judo.

Kano, Jigoro. Kodokan Judo (valminud 2002, SCE 2009).

Higashi, Nobuyoshi.  Aikido: TRADITSIONAALNE JA TOMIKI UUS VÕITLUSSÜSTEEM (2002 valmis, SCE 2012):

 • Frontispiss: FRONTIS
 • Sisukord: SISUKORD
 • Sissejuhatus1-7
 • Põhiliikumised8-11
 • Distants: 16-17
 • Käeservalöögid18
 • Seisangud19
 • Jalgade töö2021-23
 • Tasakaalukatkestamine (kuzushi)24-28
 • Harjutamise meetodid (rensu-ho): 29-41
 • 17 põhitehnikat (kihon-no-kata): 42-4647-49
 • Küünarvarre tehnikad (hiji-waza)49-54
 • Randme tehnikad (tekubi-waza): 55-5859-62;
 • Löökide valustamine (ura-waza-no-kata): 63-68
 • Valuvõtete kontreerimine (kansetsu-waza-no-ura): 69-73
 • 7 tasakaalu katkestavat tehnikat (shichihon-no-kuzushi): 74-80
 • Heitmise tehnikad (nage-waza): 81-87
 • Vastu-võtted (ura-waza): 88-95
 • 17 Noavastast tehnikat (Tanto-ni-taisuru kihon-no-kata): 96-112
 • Tehnikad põlvitusest (suwari-waza): 113-125
 • Vöönõuded126
Mitte-akadeemilised tekstid

Õppematerjalid

Essee-kirjutamine

Eetika kursus

Filosoofia ajalugu

Loogika ajaloo juurde

 1. I vihik (1-5/19)GALENOSE INSTITUTIO LOGICA
Metodoloogia ajalugu (Ülevaade Descartes’i Regulae’st)
 1REEGEL  7REEGEL
 3REEGEL  15REEGEL
 10REEGEL  16REEGEL
 5REEGEL  11REEGEL  17REEGEL
 6REEGEL
Sporditeadus
 • Gonosen-no-kata (3.dani eksamikata, tõlge vene keelest): GONOSENNOKATA
 • Kodokan goshin-jutsu (Tomiki enesekaitse kata, sild aikido ja judo vahel): GOSHINKATA
Teadusfilosoofia: sissejuhatava kursuse konspekt (66lk)

Aimetekstid

Ajalugu

 • Megaliitide mõistatus887
 • Kuidas Paolo Veronese inkvisitsiooni ette sattus?INKVISITSIOON JA RENESSANSS-KUNST
 • Miks reetis homoviisik kuninganna? (Kim Philby, SCE 2010):  RESIDENT CAMBRIDGE
 • Kuidas koheldi nõukogude ülikoolis teolooge? (Isidor Levini juhtum, SCE 2010): LEVIN AKADEEMIA
 • Kes kiusas Uku Masingut? (SCE 2009): UKU
 • Kuidas toitus maarahvas? (SCE 2009): TOIT
 • Kas printsessil ja filosoofil oli suhe? (SCE 2009): LOVESTORY
 • Kes on Lääne arhitektuuriteaduse isa? (SECE 2010): ARCHITECTURAEST
 • Kes oli Hindrek Meri? (Märkmeid tema mälestusteraamatust, SCE2009) : HINDREK MERI

Filosoofia

 • Mida tähendab kriitiline uurimine? (nn triangula critica): TRIANGULA CRITICA
 • Descartes’i kuvand eestikeelses filosoofias 30.aastatelALFRED KOORT JA DESCARTES
 • Kas pütagoorlased kirjutasid Hippokratese vande? (lisatud ladina, kreeka vandtekstid ja nõukogude arsti vanne): HIPPOKRATESE VANNE
 • Millistest teada-olevatest maksiimidest pütagoorlased käitumisel lähtusid?: MAKSIIMID PYTHAGORAS
 • Kelle õpikutest õppis Descartes matemaatikat ja astronoomiat? (Clavius): CLAVIUS
Geograafia
 • Milline paistab Hiina Rooma poolt? (SCE 2010): HIINA
Matemaatika
 • Kuidas sai Descartes’ist esimene analüütik geomeetrias? (Analüütilise geomeetria kujunemislugu: Descartes vs Fermat): GEOMETRIA ANALYTICA

Psühholoogia

Sport
Teoloogia

Didaktika

Lebensgefühl (Ad se ipsum)

Filosoofia ja religioon

Πόλεμος

Repliigid

 • Horoskoopide kummutamisest 21.sajandil (Jüri Allik, Postimees)FORERI EFEKT
 • Kuidas kõneles Tertullianus? (Enn Kasak, Ööülikool ERR, 2005): NOVA RELIGIO A
 • Millist keelt räägivad sakslased Shveitsis? (Toomas-Hendrik Ilves, Der Bund, 2011): THI
 • Heathcliff ja “Kõik vabastajad on sõdurid”. (Ilmar Raag, Akadeemia, 2011): ILMAR RAAG
 • Kas keskaeg vajab kaitsmist? (Mikael Laidre, Akadeemia, 2011): MIKAEL LAIDRE
 • Miks ei tabanud eestlasi preislaste saatus? (Olev Remsu, Postimees (AK), 2011): SAKSA KOLONISATSIOON
 • Millesse me peaksime uskuma ehk antinoomiad. (Kaido Pajumaa, Postimees, 2011): EBAJUMAL
 • Kas me peame rollikutsetele vastama? (Vladimir Levi, Enesemuutmise kunst, SCE 2011): VLADIMIR LEVI
 • Millist sõnavara peaksime filosoofias eelistama: järeldamine vs tuletamine? (Bruno M., Blackburni sõnastik): JÄRELDAMINE JA TULETAMINE LOOGIKAS
 • Milles organiseeritud religioon (kiriku õpetus) ja teadus (ilmik-akadeemilised õpetatud kokkulepped) seisavad erinevatel positsioonidel? (Enn Kasak, ERR 25.12.2010): TEADUSE JA RELIGIOONI KONFLIKT
 • Mis on abielu? (Varro Vooglaiu ja Linnar Priimäe dispuut Postimehes 2010.aasta august-september): MIS ON ABIELU
 • Kas filosoof on kasutu inimene? (Ülo Matjus, Akadeemia, 1997): KASUTU INIMENE
 • Kas filosoofia alus muutub? (Rein Raua intervjuu Thomas Kasulisega, Sirp 2010 kevad): FILOSOOFIA ALUSEST I
 • Mille poolest Lurich oli suur? (Paavo Kivine artikkel Lurichist, Postimees – 11.12.2010): LURICH
 • Milline seos on pressivabadusel sõnavabadusega? (Mart Kadastik, Postimees – 13.11.2010): JS MILL JA KADASTIK
 • Kes kaitseb vaba sõna? (Külli Rooväli, Postimees – 09.11.2010): PARITEETSUSPRINTSIIP
 • Relevantsus akadeemilisuse indekseerijana (Ajaleht „Postimees“ – Margit Sutrop: tegelik eksam on sinu elu, 02.12.2010 20:26): RELEVANTSUS
 • Kas Eesti filosoofid ongi logardid ja simulandid? (Ajaleht “Postimees” – Roomet Jakapi 30.10.2010): SIMULANT

Enne kui unustan (Mälestused ja muljed)

 • Kuidas jalgrattaga ümber Shvaabi mere sõita?FAHRRAD

Tudengikatsetused

Proseminaritöö (1993) Lennart Meri Eesti välisministrina 1990-92 (juhendaja Kaido Jaanson)

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: