Kommunistlik südametunnistus: terrorism (tapmine)+natsionaliseerimine (vargus)+poliitagiteerimine (ringvalendamine)!

29. juuni 2016
erich sutrop

Häbiga pole Eesti elus nõukogude okupatsioonist meie päevini midagi peale hakata: Südametunnistuspiin on sündsusetu tunne!

Eesti Asi räpastes kätes?

Ükski võõras ei saa ette kirjutada, kas eestlane peab kodust lahkuma, minema pagendusse, et teha kellelegi kohta. Demokraatlikus riigis pole võimalik “euroopaliku” propaganda ettekäändel kehtestada Malta norme Lätis ja vastupidi. Kas ikka on see kõigile võõrastele elementaarne käitumisjuhis?

On selge, et seega ka ükski sakslane ei saa diskvalifitseerida pärismaalast, sh eestlast, kus ta elama peab ja millist ametit, kutsumust pidama. Ja ka vastupidi – kvalifitseerida kedagi peaministriks või presidendiks. Sellist puutumatust ehk autonoomsust nimetatakse riikide puhul suveräänsuseks.

Juunikommunistid näitasid teistsugust eeskuju. Jutt naiivsusest, idealismist on ilmne valetamine. Iga huviline saab sirvida 1920-40.aastate Eesti ajalehti ja leida sealt läbivalt nuppe, pikemaid lugusidki, Venemaalt hädaga repatrieerunud inimestest, kes tänasid saatust eluga pääsemisest Venemaa kolhooside näljahädast. Vähemalt mõneks ajaks! Samuti oli jätkuv punaterroriõhustik, mis algas madruste veretöödega 1917.aastal, Eesti Wabariigi haritlaste hulgas salongiteema. Alati leiab moroniste, kes leiavad tapmises romantikat ja rahvaõitsengu hädatarvilikku sillutistäidet. Poeetiline kujutlemine näib seisvat mingis seoses nartsissistliku ja sadomasohistliku isiksushäirega. Vares-Barbarus oli vaid üks luulelemb selles pikas verises reas, mis algas Prantsuse revolutsioonis ja kulmineerus poeet Stalini karskes ja seltsimees Mao tundlikus värsipuudutuses. Või peaksime mõrvar-poeetide rea Ur-Vateriks lugema keiser Nerot?

 ***

Kui te avate filosoofiaõpikud, siis kaasaegse Lääne ühiskonna akuutseteks probleemideks peetakse peamiste seas eutanaasiat (õigust saada meditsiinilist abi ehk keegi arstipaberitega kodanik kohustub aitama inimest vabasurmaks), vähem aborti.  Ja õige kah, mõlemad puudutavad elu-surma küsimust: tapmist peetakse kõige rängemaks kuriteoks, isegi rängemaks kui piinamist, mis sandistab ja jätab hinge vaakuma.

Ent nende kopeerimiste taustal pole märgatud kõige rängemat kohapealset ehk selle sugupõlve moraalset dilemmat: kuidas saavad ohvrid edasi elada samas vabas ühiskonnas koos represseerijatega, kes oma inimõigustele viidates üritavad vabastada end mistahes kaasvastutustest varguste, tapmiste, piinamiste ja laostamiste eest.

Eesti rahvuslus ja ühiskond arenes suhteliselt autonoomselt ehk meritokraatlikult 19.sajandi algusest, kui inimesi formaalselt tehti vabaks ja nende nimed ametlikult kinnitati; kellel neid seni polnud (ilma olid läbi saanud, ametivõimudest kaugel), neile need loodi-leiutati. Eesti Wabariigi loomine oli sellise arengu loomulik tagajärg. 1940.aastal hakati ühtesid tapma selleks, et teistele – omadele – teha ruumi. Tapeti revolutsioonilise terrori õpetust järgides, jaotades elanikkonna klassivõitluse õpetuse järgi, mis Marxil tuletati Rooma ajaloost plebeide ja patriitside vastasseisust, ülem ja alam-klassiks. Patriitsideks arvatud, ehkki need võisid olla omanikeks saanud oma kätetööst osavate majandusmeeste ja ehitajatena, lasti hävituslaagrites maha ja nende pereliikmed saadeti ümberkasvatamiseks Siberi põldudele. Kuuest aastast sellistes laagrites piisas ilmtingimata eluaegseks invaliidistumiseks, kui eluvaim veel sisse oli jäänud. Tavaliselt olidki GULAG’ist eluga väljatulijad suhteliselt noorelt alustajad, kellel jätkus ihus kohanemisressursse.

Kellele loomavagunites ruumi ei jätkunud, neid kiusati administratiivse ressursi kasutamise varal taga. Eikelmannidega suguluses Henn Saari Siberist pääses, ent visati vale suguvõsa tõttu ülikoolist välja, tema hariduspabereid ei tunnistatud. Ja kui temasuguseid taga kiusati, siis samal ajal popsikute-saunikute eliit oli rahvast juhtimas uljalt õitsengule. Salme Eikelmann oli EW ajal kooliõpetaja, justiitsministeeriumi ametnikust abikaasa hukkasid venelased laagris, 17-aastane poeg tapeti sõjas saksa munder seljas. Ja nagu sellest veel vähe oli, siis kasvatati Martin Eikelmanni tütart 10 aastat Venemaa kriminaalkoodeksi alusel kaugel Idas ümber. Mis te arvate, mida selline saatus naistega teeb?

Ausalt öeldes jookseb mul neil kohtadel juhe kokku!

Pärast NL ootamatut kollapsit esineb suur hulk laitmatute paberitega ühiskonnas edasi liikunud nõukogude haritlasi ja ametnikke kõige õigemate eestlastena, mitte nendena, kes said okupatsioonivõimu tapmistest, vargustest ja administratiivsest rõhumisest otsest kasu. Mingit ausat konkurentsi nõukogude ühiskonnas polnud, seetõttu ei maksa üllatuda, kui pärast-ENSV riikluses EW2-s ennast alatuses korratakse. Positsioone kaitstakse poolkriminaalsete võtetega, mis IEW oleks kaasatoonud karistatuse ja riigist pagendamise. Ent meil istuvad vanade poliitagitatsiooni võtetega laimajad ja valetajad kohtadel edasi ning juhmi järjekindlusega propageerivad end ja oma parteid eesti vabariikluse eestvedajate-autoritena.

Filosoofia juurde tagasi tulles, siis kuidas oleks minusugusel, endisel vale tõu esindajal, võimalik endisi kommuniste-komsomoliaktivistide sõnavõtte-tegevust tõsiselt võtta isegi siis, kui seda ei saadaks rutiinne puudulikkus nagu nüüd normiks on saanud? Minu arvates teil pole moraalselt õigust EW-s ameteid pidada ega eesti esiriiklikule pärandile pretendeerida – te tegite vaenlasega koostööd, vaenlasega, kes tappis ja varastas, kusjuures vabanenud kohad jaotas ümber omadele!? Neutraalsed ei pidanud, andestust, ühtegi tippametit ENSV-s!

Ja nüüd tuleb komsomoliaktivist ja vene ajast “direktor” Ants Serk ja räägib, et “tema kool kasvatab ettevõtlikke inimesi”, mina nende hulka ei kuulu! Tahate ikka ilkuda selle üle, kuidas punavõim Eikelmanne rõhus ja laostas?

Mis on sõda, seltsimehed?

Ja kui Punaarmee on lahkunud, siis kellel on selle pidamiseks eelised?

Kapten Nikolai Kütil olid head silmad, kindel käsi ja madal pulss. Mõned asjad on pärilikud. Ja sarnane tõmbub sarnasega!

rainer kivi karistusregister


Kaitstud: Avastusloogiline ruut?

22. juuni 2016

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Tsivilisatsioon vs kultuur modaalsusruudu näitel

1. juuni 2016

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool: