Kaitstud: Sedelid (62): Ro’uz finnismi hüpotees on 21.sajandil teooria?

30. nov. 2016

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Sedelid (61): Alliktekstide parandmisest Hugenhusen Gutlandiae näitel (täiendatud)

29. nov. 2016

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Sedelid (60): Gutarid Võrtsjärve ääres?

28. nov. 2016

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Sedelid (57)

25. nov. 2016

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Sedelid (55)

22. nov. 2016

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Sedelid (54): Kui soome-ugri jää-jia-jank sõna reverteerida permutatsioonide tabelil?

21. nov. 2016

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Sedelid (51): Kikeland-Kikelia-Kikela

18. nov. 2016

kikeland-kikelia-kikela-waygele-1730-ehk-18-sajandi-alguse-eesti-administratiivne-jaotus

Arvestades asjaolu, et internetiotsingus Kikela Eesti alade varasema administratiivjaotusena kuidagi ei väljendu, siis täidan selle lünga osutusega 1730.aasta Johann Schreiber’i raamatule Atlas selectus von allen Königreichen und Ländern der Welt (Leipzig 1730).

kikelia-1730-a-la-vogele