Kaitstud: Sedelid (62): Ro’uz finnismi hüpotees on 21.sajandil teooria?

30. nov. 2016

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Sedelid (61): Alliktekstide parandmisest Hugenhusen Gutlandiae näitel (täiendatud)

29. nov. 2016

vielleict-wierlandia-saksakeelsed-annotatsioonid

Kuidas lugeda ladinakeelset sententsi – Saccala ac Hugenhusen Gutlandiae adiacentes – on tegelikult vaidluskoht. 19.sajandi Georg Bunge allikväljaande annotatsioonides on klassikalise haridusega toimetajad möönnud, et tekstikoha lugemine pakub mitmeti mõistetavust, eriti üldiselt omaksvõetud baltisaksa ajaloolugemise paradigma valguses. Sest selle keskne niidistik sisaldab muuhulgas nähtust, mida on nimetatud vaarao kompleksiks: meie oleme maailma valgus, meie ehitasime Liivimaal kõik väärtusliku ja tähelepanuväärse, me oleme isandad (saksad) ja aaria-lased (maa-orjad?)!

hugenhusen-eistlandiae-adiacentes

Bunge väljaandes on Gutlandia tärniga varustatud ja pakutud, et ehk mõeldi selle all Virumaad (!!!!!) mitte Gotlandi. Seevastu Balti ristisõdade spetsialist Iben Fonnesberg-Schmidt on selle koha 2007.aasta monograafias parema südametunnistuse nimel sootuks parandanud, nii interpunktuurilt kui sisult mitte pelgalt ei soovita lugeda Gutlandi asemel Eistlandia: Saccala ac Hugenhusen, Eistlandia adiacentes!

Me ei pahanda! Mitte ainult venelased pole sarnaselt allikaid parandanud. 1996.aasta Akadeemias ilmunud artikkel õpetab meid, et Ugandit ongi just vaja Gotlandi saare varal määratleda!

Kui varasemat 19.sajandi antiikgeograafiat reinterpreteerivat ajalookirjandust lugeda, siis selles oli guti ja gothi konfleerumine üsna tavaline. Aga ka nii, et lausa jyti, thiudi ja gothi olevat üks ja sama!

Samas kaasajal me ei lase end tähetäppide puudumisest petta – jüüdid pole juudid, isegi kui mõni pooldab teesi, et kimbrid olid üks kadunud 10 iisraeli hõimust. Jüüdid pole jetid, jetid ehk lumeinimesed iot(-un’id) ehk müütilised hiiglased ning jätised ei pruugi etümoloogiliselt mitte ühegagi neid seostuda. Nii nagu jüüdid ja juudid erinevad, tuleb eristada omavahel fenni ja wendi, ja minuarvates samuti vento-vieraid algsetest Väina jõe äärsetest elanikest ehk venelastest (st mitte-slaavlased). Antiikautorid tegid hästi vahet gootidel ja getid’el. Jällegi vokaalierinevus, ent siiski sulasid need rahvad nn vanas-Gootias ehk Rumeenias taas (?) üheks rahvaks.

merigermaanlased

Kui mul on maastikul keelemärgised ees-taga, paremal-vasakul, siis ilmselt olen leidnud ka tegevuse keskpunkti!

Sakslased tahtsid väga uskuda müüti põhjapoolsest saarest, kust nad tulid. Seetõttu ei maksa üllatuda Jordanese Thule-mesilassülemist, ehkki ilmselt veel varakeskaegsed insulaar-germaanlaste määratlused ise näitasid, et Jüüti poolsaar oli nende kultuurilis-geograafiline kese, kustpoolt nad vaatlesid tegelikult loodes asuvat Norget ja mitte-indogermaanlikku ida ehk Austrweg’i, kus elas üsna kindlasti siiski just soome enamusega segarahvastik algusest peale.

Geneetika näitab, et kontinentaalgermaanlased on tulnud Rumeenia suunast.


Sedelid (60): Gutarid Võrtsjärve ääres?

28. nov. 2016

gutarite-ehk-gutlandia-hugenhus-saccala-korval-1213-anno-domini

Ma olen varem, SCE blogis arutlenud Hugenhusi etümoloogia üle, jõudnud selgusele et nii sõnavaras kui fonifiilias just Lõuna-Eesti Võrtsjärve ja Peipsi-vaheline rahvas omab suuremat lähedust volgasoomlastega kui põhjarannikuga, kuna Unganna-Hungannia juhatabki meid rahvaste rännaku suunas. Samas näitasin aasta tagasi 15.novembril, et Võrtsjärve-äärsetes kihelkondades leidub suur hulk indogermaanlastele viitavaid toponüüme nagu on ilmne saksakeelsetest rööpvormidest.

Milleks nimetada Kodijärve Gothensee‘ks, kui juba 12.-13.sajandil oli saksa natsionalism arenenud Hospidaliitide ordu põhimäärusse kui liikmelisust selekteeriv tingimus? Kuidas seletada Kungthali Konguta vastena, kuna siirdealalisust, see on nagu kultuurile omane maja plaan, väljendub toponüümsetes mustrites. Nii Norras kui Eestis on kõrvuti topo-hüdronüümid Kungthal ja Elf-Älv. Kui mälu mind ei peta, siis eestlaste majaplaanides peauks avanes itta, mina tean Kongutas väikest küngast, mis on väga järsk kõikidest külgedest peale lõunapoolse nõlva! Righsthula-saaga kirjeldab viimast blondi kuninglikku tõugu muuhulgas hoonete varal, mille uksed-väravad avanevad lõunasse!Vindilii 1860 benmohel

Mõned varasemad autorid on ka seletanud, et antiigis nimetati muuhulgas Eesti alade elanikke guttoonideks. Muuhulgas implitseerib tema tekst, et Eesti kaasaegsel territooriumil elanud ka vandaale. Ehk siit minema hakkamaiseks pidid ka siia hunnide hordid jõudma …

Üllatav küll, ent 1213.aastast leidub ladinakeelne mõõgavendade ordu dokument, mis lubab siin ühiselt nõusoleku korral hoida ja koguda Sakalast ja ka (atque=ac) Gutlandia Hugenhusiga piirnevatest aladelt ehk ka tervelt Gutlandiast saadavaid hüvesid (=makse?). Gutlandia pole siin pelgalt eksitus, siis 2007.aastal ilmunud viidatud itaalikeelses käsitluses palutakse legge Gutlandia invece di Eistlandia!!!

Ja kuidas Mõõgavennad pidanuks suhestuma Gotlandi saare olukorraga, mis oli juba ammu kristianiseeritud ja Lundi isandate eeskoste all? Enamgi selle dokumentide kogumiku samal leheküljel on Gotlandi saar kirjutatud Gothlandia’na mitte Gutlandiana!

Oluline on siin ka märkida, et Gotlandi elanike ehk gutarid eristavad end juba Guta-saaga põhjal poolsaare nii svea elanikkonnast kui ka Götamaalastest. 7.-8.sajandist leiab selle kohta väga värvikaid kirjeldusi.

Terviklikkuse huvides tuleb ka ära märkida, et Luxemburg, mille fonofiilne lähedus soomelike keeltega üllatab mind siiani aina häälikumuutuslike ruutude ehitamisel ja kombineerimisel, on ju samuti ajalooline Gutt-land või Gutland. Mõlemad vormid on käibel!

Minu jaoks on see piisav kinnitus, et Võrtjärve-äärsed kihelkonnad on insulaarsed indogermaanlikud siirdealad või sega-asustusalad ning blond tüüp siin on otsese 1000 aasta taguse kontakti tunnus.

Mille pärast nimetati just siinset ala Kuningate Oruks ehk Kungthaliks?

On ülimalt märgiline, et just siin on säilinud kohanimed kujul Kon-guta ja Val-guta etc. Samas ei seleta see, kuidas nimetusena tõuseb see paikkond mõnes külgnevast piirkonnast üle.

26.novembril kirjutasin SCE blogis midagi lubamatut:

Karolingide idapoolse dünastiaharu ehk Saksamaa poole ajaloos seostub Kungthal’i-märgiga lesk-keisrinna Uta-Oda ja tema meheikka jõudmatu poja Ludwigi lugu. Selles loos esineb nii jõgi, kindlustuspaik kuninglikele ametnikele kui ka nii kiriku kui riigiametnike viibimisest omistatud nimi – Kungthal ehk Königsthal. Seos Eestiga peaks olema milline?

Kes teab, kes teab..!?!

Kungthal Köningsthal ehk Uta ja Ludwig

Vahest sai see piirkond nime selle järgi, et võimuvõitlusest säästmiseks asus transterritoriaalsesse enklaavi ehk ka sinna, kust keisrinna Uta-Oda oli klanni poolest pärit ja kus teda sugulased ainuüksi vere poolest olid alati valmis kaitsma! Vastasel korral oli see samahästi vikingeerivatele ehk väljapressivatele orje jahtivatele naabritele puhas ettesöötmine, mis võimuvõitluses konkurentidest vabanemiseks pole ajaloos sugugi harva ette tulev põhivõte.

Võrtsjärve idakalda turismile tuleks selline lugu ilmtingimata kasuks!

Ehkki teistpidi oleks siiski ohutum lasta Võnnu šamaanidel energiasammas Taevaskotta tõsta kui et röögatu ajaloolise võtsingu ja pettusega saksa ja Skandinaavia turiste Võrtsjärve äärde meelitada!


Kaitstud: Sedelid (57)

25. nov. 2016

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Sedelid (55)

22. nov. 2016

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Sedelid (54): Kui soome-ugri jää-jia-jank sõna reverteerida permutatsioonide tabelil?

21. nov. 2016

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Sedelid (51): Kikeland-Kikelia-Kikela

18. nov. 2016

kikeland-kikelia-kikela-waygele-1730-ehk-18-sajandi-alguse-eesti-administratiivne-jaotus

Arvestades asjaolu, et internetiotsingus Kikela Eesti alade varasema administratiivjaotusena kuidagi ei väljendu, siis täidan selle lünga osutusega 1730.aasta Johann Schreiber’i raamatule Atlas selectus von allen Königreichen und Ländern der Welt (Leipzig 1730).

kikelia-1730-a-la-vogele


Sedelid (50): Eesti Roheline Telefoniõigus

17. nov. 2016

Seal ei ole kümnekesi füüsilisi kallaletunge või töövõtjatele telefoniõigusega pealekäimist, mille pärast siinkirjutaja on nende halvim unenägu.

Rohkem kui tosin aastat tagasi, olin siis Tallinna Ülikooli juures filosoofiadoktorant, vajasin loomulikult tööelu jätkamist ja mingit töökohta. Filosoofias liigub samuti töökohti, ent mulle näib, et nende jaoks saavad soovituskirju eelkõige saksa ja vene okupatsioonivõimude poolt totalitaarsete vahenditega represseeritud akadeemilised homoseksuaalid.*

Eesti Roheliste Liikumine otsis ajalehe kaudu nn peadirektorit. Tegelikult oli see kontori majandusmehe, toruparajandaja ametikoht. Kes vahetab tarvidusel deformeerunud aknaid ja seisab hea ruumide kütte või värske õhu eest. Ma suhtlesin sellel ajal peamiselt aktivist Peep Mardistega, kellel peaks olema praegu bioloogiaalane doktorikraad. Vestlesin Tartus ja käisin ka Tallinnas end näitamas. Athena kino vastas oli toona söögikoht Tsink-Plekk-Pang, kus Mardiste ütles, et sõlmib minuga töölepingu.  Tõsi, ma jäin testimisel hätta lambist e-kirja kirjutamisega, mul on see probleem siiani kõigi eestikeelsete tekstidega, kui tolmuallergia hakkab segama.

Siiski lepingut ma ei saanud. Mardiste helistas mulle ja vabandas end välja. Talle oli keegi helistanud ja seletanud, et vaja on tööle võtta teine mees, kelle koht oli mujal kaotatud. Konkursiväliselt.

Nagu Mario Puzo romaani ekraniseeringus ehk muinasjutufilmis  “Risti-Isa”.

Kas kahju oli suur? Ma olin lihtsalt Tartus kontoris käinud ja Tallinnassse bussiga sõitnud, ei midagi enamat!

Töövestlusel Tartus küsiti muuhulgas roheliste mineku kohta poliitikasse. Ma ei soovitanud neil seda teha, inimesed saavad haiget. Nagu me teame, siis vahepeal tuli Marek Strandberg koos mitmete komsomolituttavatega kapist välja, oli valitud Riigikokku, seejärel paistsid eesti rohelised silma sisedemokraatia defitsiidi, pooldumise ja skandaalide poolest, kuivõrd Strandberg kohtles erakonda isikliku äriühinguna. Viimati künnist Riigikogu valimistel ületada ei suudetud ja Baden-Württembergi roheliste edulugu veel ootab Eestis oma Rohelist Messiast.

meeste-tantsupidu


Kaitstud: Sedelid (49): Komsomol on halb peremees!

16. nov. 2016

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Sedelid (47): Miks nimetati Oldenpoa-Odenpo’d ka Kike-land’iks?

14. nov. 2016

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool: