Logica Prima (1): Loogiline ruut eestikeelses õpikukirjanduses

29. nov. 2018
  1. Soomre, Artur. Tallinna Kolledži loogika konspekt. Tallinna Kolledž, Koostaja: Gustav Einpaul, A. Järv. 1931
  2. Vuks, Galina. Formaalse Loogika ehk õige mõtlemise alused. 1992
  3. Tamme, Tõnu; Prank, Rein. Loogika – mõtlemisest tõestamiseni. 1997
  4. Meos, Indrek. Filosoofia sõnaraamat. 2002
  5. Blackburn, Simon. Oxfordi Filosoofialeksikon. 2002

Loodetavasti jõuan netti riputada kõik ca 35 varianti, mis eestikeelsetena, ka konspektidena, on Eestimaal aga ka välis-eestis ringelnud.

2.

4.

5.

5.


Sedelid (311): Iceland kui Jää-saar on Lodestar’i-Põhjanaela all ehk Eastlandist loodes?

29. nov. 2018

On kindlalt teada, et keldid ja paparid elasid väikeste kogukondadena Islandi rannikul ja laidudel, millest tunnistavad siiani nimetused Vestmannaeyjar ja Papey-saared. Kuidas nad nimetasid isekeskis saart, pole teada, kuna indo-germaanlased isegi hellitasid mägist hiidu vähemalt tosina poeetilise kujundi varal. Muuhulgas osutades kohale kui Lumesaarele. Thule-Tile etümoloogiat ei peeta skandinaavialikuks, selle reverteeritud suhe lode-luode suunda näib ilmselgena: thu+le=lu+de (?). Toponümaatiline ristosutuste meetod pakub elementaarset abinõu vana geograafia tuulerooside varal standardsetest meresõiduteedest ja põhisuundade kaubapartnerlusest muistses maailmas. Lodestar on anglosaksidele Põhjanael, kuna põhjasuuna märk olevatki teistpidi jää – Jääsaar on Põhjasaar ja põhi kattub neil sõnaga Lodestar’iga, mis otseselt sobib meile Islandist kui Loodesaarest. Pole on poolus aga ka läänemeresoomlaste loomulikus keeles lõpp (po+le=lo+pe). Võimalik, et ei midagi enamat lingvistilistest aktsidentsidest, millest teistpidi poeesia võlu tervenisti koosnebki.


Sedelid (310): Kas suehans ikka reeglipäraselt vastab tšuhoonets-etnonüümile?

27. nov. 2018

Kirjutasin 22.novembril 2018:

Roslagenis ehk Arosiasse paigutas suehans-rahva ka Jordanes, mis klapib slaavlaste häälikutugevdamisega tšuhoonetsiteks ja see oli 20.sajandini lihtvenelaste seas üldkäibiv eksonüüm maarahva kohta!

Taotlus sellist propositsiooni reeglile allutada on igati legaalne nõue. Teiselt poolt iga ajaloolase kohustus on teada, et ad hoc väited teevadki iga narratiivi kahtlaseks. Käsikirju uuendati ümberkirjutamistega, varasemad variandid, muuhulgas segaduste vältimiseks, hävitati. Kui võtame mõiste kiiver või kübar (soome kyparä ehk tegemist on sama sõnaga milles v>b puhul esineb reeglipärane häälikuvariatsioon), siis ühe Euraasia variandi puhul helmet-galea-šolom-šlem(-doolh?) näeme ilmselgelt, et mis indo-germaanlastel on H, see slaavlastel kõlab ladinlaste seisukohalt pehmenduse ehk Š-na!


Sedelid (309): Kas kääpad on vaid Läänemere ääres?

22. nov. 2018

Sõna kääbas, mida kasutatakse kaasajal kitsamalt ajaloospetsiifilise arheoloogilise kultuuri kirjeldamiseks, kohanimedes säilumisele vaatamata, läheb sügavale sküütlikku minevikku. Teistel läänemeresoomlastel varieerub vastavalt fonofiiliale ehk vadja tšääppa ja vepsa käp, soome murdes kääppa “kivihunnik”, kuna eesti keeles on laiendatud ka kodukäijale, kummitusele ja viirastusele. See sõna pole kindlasti ei soomeugri ega balti päritolu, ehkki wendo-letoonidel ehk lätlastel leiame kaps ja leedulastel kapas “haud” tähenduses. See on ilmses seoses türgikeelte kubur-sõnaga (s>r või siiski nimisõna lõpp näitab laenu suunda?): türgi kabir, usbeki qabr, tatari Кабер. Sama sõna kasutatakse India indo-aaria keeltes, näiteks pandzaabis kabara; suahiilidel kaburi, malai keele kubur, atjeneesi (Indoneesia ja Malaisia) kubu. Y-DNA ehk O haplogrupi levik neis piirkondades vähese N1 peaks indikeerima sküütlikku mõjutust. Küsimus on, kas slaavi keelte grob-hrob (tšehhi) ja indogermaanlaste grav (taani) on sama sõna teise silbi reversiooni teel saadud: ka+bara=ka+rab>>garab-grab! Maoori poka võib siiski vaid näida vastupidise grammatika avaldusena (po+ka=ka+po).


Poeetilise soovmõtlemise ajalugu II: Kreutzwaldi hüljatud algversioon (1853)

19. nov. 2018

Kreutzwaldi Kalevipoja eepose ja folkloori uurijad on kippunud nurisema, et Ur-Vater ei ole jätnud järelpõlvedele algaine-materjali või see on lünklik, mille põhjal ta komponeeris esimese – 1853 käsikirjalise – eeposeversiooni. Mitmed väljajätmised ja muudatused sündinud saksa tsensori ettekirjutuste pärast. Siiski kõrgkeele ja stiili seisukohalt pakuvad nn 20.sajandi teaduslikud väljaanded lugejale ilmtingimata enam kui algversioon.

Nüüd tulebki ära arvata, kas kümmekond kylfing-eepika kohanime, mis esinevad Kalevipoja XX laulu algversioonis, jäeti kõrvale Kreutzwaldi arvamusest-koormatuse pärast – lähtematerjali sõjaretk ei pruukinud üldsegi nende muistendi ainetega klappida ehk soovitati ainet mitte siduda kohamuistenditega. Seda enam, et rööpvormid Jänukjärv, Janutjärv, Janokjärv, Jaanekjärv võivad viidata algvormile Janus-Jaan, mis sellisena seostuks enam jaanilinnade kui verelaskmise ja janukustutamisega. Enamgi, rahvapärimus seostab Jaanekjärve-ümbruseid kääpaid ja nimemüüti Rootsi-Vene sõjaga 18.sajandi alguses! Seda vastuolu aitaks lahendada kääbaste arheoloogia, seda enam, et Po-Ruzzia(-Preisi) Poola ja Liivimaa-vahelise kontaktalana ju implitseeribki Liivimaad Ro’uz (liivi keeles “rahvas”) ehk alg-Rootsina samavõrd nagu PomorzePomeraania-Pommer (morze “meri”)) mereäärsust või Po-Lotsk või Po-Latsk viitab Läti (Lat-Gallia) või lausa Laadogaga piirnemisele. Et lutsid on tulnud enda teada Rootsist ja rahvapärimus kõnetab meid Tillioru piirkonnas rootslaste-venelaste vahelisest konfliktist, see võib olla tingitud asjaolust, et kunagi läänemeresoomlastel siiski oli konföderatiivne impeerium, mis ulatus Visla-Roslagen põhjateljest üle Skandinaavia idaosa ja Liivimaa kuni Volga Bulgarini välja! Roslagenis ehk Arosiasse paigutas suehans-rahva ka Jordanes, mis klapib slaavlaste häälikutugevdamisega tšuhoonetsiteks ja see oli 20.sajandini lihtvenelaste seas üldkäibiv eksonüüm maarahva kohta!

Kreutzwald võis kohaosutused välja jätta kartusest, et Kalevipoja ehtpärimuslikkus ajalooliste kylfingutega võib selle arvelt olla kompromiteeritud. Probleeme võis olla teisigi. Peamiselt kagusuunaline “Lääne oht”, mis ilmselgelt viitab Polotski vürstiriigi aktiivsele osalemisele lääneslaavi vürstide ristiusustamismissioonis, mida hilisem saksa ajalookirjutus vaikib maha või kõrvalseigana eelistab paista lasta. Miks me leiame üldse Henriku kroonika algvariandi Saksa keisririigi ja Poola kuningriigi piirialalt? Kääpa külast ei leia me  vahest ka sobivat Võhandu sillaalust – nii militaarselt mastaabilt kui ajastult? Miks vaenuvägi seadis end laagrisse Muna-Vällamäe piirkonda?

Lõppvariandist ei leia me ka algvariandi väidet, et Olav linnaehitaja, kes ju tegevus-definitsioonilt võinuks olla Herodotose nn gelon, tegi Riia, Narva ja Tartu alused – vastavalt Kirjew (mitte vene vürstist, vaid haruldane vorm>Kyrali-Karjala?), Riege ja Rugodiv. Rõugutaja on Kreutzwaldil seotud tuuslari figuuriga ja tuuletegemisega. Ma olengi pakkunud, et kõige lihtsam on vaadelda neid asulaid Arosiasse suundunud kaubatee vahepeatustena-kaubaladudena/kontoritena, mis on nominaalselt seostus sama sõnaga,  mida me eelistame normeerida kaasajal rootsi-rootslane, ja kes sugugi polnud algselt indo-germaanlane vaid volgasoomlasest Kaspia-Musta mere ruumi kaubanomaadid algkoduga Doni-Volga vesikonnas.

Kohati on alg-Klevipoeg nii erinev meile koolist tuntud variandile, et adekvaatsem oleks kahest erinevast teosest kõneleda.


Permanentne provokatsioon (2): Minu nõukogude tugipere-skeem!

15. nov. 2018

Mind üllatab, et pärast NL kokkukukkumist võib ikka leida raamatulettidelt oma-aegsete sovjetoloogide komponeeritud tekste nagu 80.aastate keskel oleks Andropovi võimuletulekuga KGB võidelnud Moskvas ränga korruptsiooniga. KGB võitles võimu ehk priviligeeritud juurdepääsu pärast ressurssidele, kasutades ära siseluurelist juurdepääsu tsensuurmeediale, et tellida nõukogude moraalipropagandat võitlusest parasitismi, mittetöise sissetuleku, liiderdamise ja kõige muuga, mis karjus vastu kloostrielule. Sm Kalde perse-rallit tema peavaenlase kodanliku armee sõjaväeluuraja Küti otsesugulasena, keda santaažiks ligemal ehk koduarestis hoiti, tunnistasid minu silmad mitte ainult absoluutset kõlblusetust vaid ka jumalakartmatust, kui kobedamaid rinnakaid  abielus blondiine toodi kohale kjalljeegide poolt järjekorras ülekäimiseks. Naise abikaasale polnud mõtet öelda, kuivõrd anaalmajor hoopleski suureliselt, et tema ei karda seda meest, tema tegigi oma valgele lemmikule sellise partii! Teinekord aga tulid tema korterisse järgi pruut koos ämmaga, et oma noor mees anaal-Stirlitzi “juurdlusest” puutumatuna koju tagasi viia!

See on kõigi neist aegadest mäletajate-tunnistajate kohustus astuda sellistele käsitustele nagu KGB mingit moraalset aspekti esindas okupeeritud ühiskondades ja võitles niigi kahtlase õiguskontseptsiooniga riigis inimeste heaolu eest. KGB siseluure provokatiivse jõuna oligi korruptsiooni mootor nõukogude armeeteenistusest eluga läbi tulnute seas segaduse külvamisega. Enamgi, nii kaua, kuni selle süsteemi kasvandikud püsivad Vene Föderatsiooni eesotsas, võib pärast rutiinseid joominguid oodata uskumatult nürdaid ja kõige traagilisemaid provokatsioone. Ivanov ja Putin teenisid vanemleitnantidena “väikeses” välisluure osakonnas, mis tegeles 20 aastat Läänes eluga riskinud illegaalidega. Kuivõrd 1975.aastal Vladimir Putin liitus KGB ja teenis nn vastuluure osakonnas enne Ida-Saksamaale minemist, siis selle osakonna väiksus võis tähendada, et anaal-Stirlitz ehk Kalde ja Putin puutusidki ametialaselt kokku. KGB-pervert oli viibinud enne 1975.aastat mõnda aega USA-s, sest ühe sõneluse käigus väikese Lindaga (oli kaks paari suur ja väike paar, ent sellest siis, kui aega üle jääb) väitis end osalenud olevat John Kennedy atentaadis. Väike Linda läks endast välja. Selle sõneluse aga vallandas majori süüdistus, et Linda presidendiga maganud olevat!!! Linda näkku ilmus kõlvatu muie, kui ta anaal-Strilitzile vastu jõllitas: “Ma tean, sa petsid mind, sa olid (magasid) temaga …. “

Selle tulistamisväite peale kohkus naine hirmsasti: “Sina saad vaid seisvale märklauale pihta, liikuvast inimesest paned sa alati mööda! ……. Suur Koll oleks vaid suutnud sellist asja teha mitte sina! …. Sellise jutu eest tuleks sulle peksa anda!” Ja haaraski tal hõlmast. Ta väitis, et oli 1963.aastal Texases, iseasi, keda ta mängis sellel hetkel. Välja see ei tulnud tal.

***

Siiski väitis anaalmajor, et ta oli hea inimene – vaadake millise pereskeemi ta tegi oma surmavaenlase Nikolai Küti suguvõsa liikmele, kui mitte ainukesele otsesele pärijale! Muutes muuhulgas mu nime ja sünnikuupäeva nii, et kõik asjad paistavadki paberite järgi nii korras olevat, ehk vaid hullumeelne saab sellele vastu vaielda!!

Ühel päeval 80.aastate keskpaigas, tuli Ülle Eerika korterisse ja silmad mõtlikult laes jutustas mulle kohtumisest Roomet (Grigori?) Jakapiga – ta olla temaga kuskil ooteruumis ukse taga juttu puhunud ja mõistnud, et ta on väga üksik poiss, keda mõistetakse vääriti!

Isegi Henn Saari ei saanud alati nii lugupidava suhtumise osaliseks. Ma jutustasin eelnevalt ühest juurdeastumise katsest lastelaagris, kus ta tutvustas ennast onuna. Ülle tuli aegsasti vahele – “Ei ole see suguvõsa asi kunagi aidanud ega kasuks tulnud … hoia parem heaga eemale…! ” Loomulikult oli lause pikem ja krõbedam, ent ma pean ka lugejaid säästma. Ent enne, kui Ülle lõplikult möödus temast, kui keelemees seisis juba rabatuna, seljaga minu poole, peatus ta hetkeks pilgiga ette ja kõverdas turuennustaja-tsõgani kombel huuli viibutades mehe poole näpuga: “Pool-vend!!!”

“Ta tahab sind ära kasutada!“, ütles ta mulle.

Kes oli poolvend? Ülle suhtes ei saanud Saari olla poolvend, seda ütles mulle Lydia Karakulko!

Aksioomid

  • “Raul Kivi” pole minu lihane vend, vaid vähese vanemliku hoole alt ületulnud Ivan (keegi väitis et need olnud ukrainlased, vähemalt üks, millele ma pole saanud tõendit);
  • “Elsa Karolin” pole minu lihane ema (ega ka mitte tegelik õde), vaid Ülle, keda Lydia K. on nimetanud oma pereliikmeks;
  • Jaan Kivi oli mees, kellele pandi süüks Raul Kalde uputamist ja keda major Kalde sundis kaotusalimente maksma;
  • Maria Karolin-Mällas sarnaselt eelnevatega pole veresuguluses ei armeelegendi/laskekuulsus Küti (või nn Gutti) ega Narva Eikelmannidega;
  • Need kaalukad sugulassuhted pidid neile olema atributeeritavad ainult siinkirjutajaga ühisruumide jagamise varal ja KGB majori ettekirjutatud pere-skeemiga. Miks nüüdses EW-riiklik paljastusjärg minuni pole jõudnud – ei tea, küllap võim on magusam!

Sissemakseid on sellesse tugipereskeemi lisaks juba mainitud väljaostmissumma laualeladumisega 1976.aastal teinud neist kõigist vaid Jaan. Suvitama saatmine tema, keda mõned juurdeastujad häbematult topeltmõrvariks nimetasid, juurde, Ülle pealekäimisel, on omaette peatükk nürivõitu ja kujutlusvõimevaeses sadismis, mis algas Kuuba evakueerimis-desperados pissipeatuste keelamisega. Nõukogude rindemees karistas sellegi eest, eksides et mul vanema poisiga režiim sama oli ja nn gargo-klassis märgamine oli sellise suhtumise tagajärg.

Kui nende veresugulusel on olnud suhteid GRU või KGB kaadritega, siis on see nende, mitte minu asi! Seega sitaviskamine suguvõsa edetabelites ettepoole kedagi ei tõsta, kui just pahaaimatuid inimesi ära ei kasutata. Ja see on küll minu patt, et ma seda võimalust neile ole varem keelanud. Küll aga elimineerib selline etteütlemine minu seisukohalt ettearvamatuse, kui keegi oma legendi tahab muuta. Fakt on see, et invaliidid Punaarmees ei teeninud ega ka sõjaväepolitsei kaudu sõjaväeluurele mingit huvi pakkuda ei võinud! Või on majori kusi lõpuks persest pähe jõudnud lööma?

Miks ma varem ei võtnud seda asja teemaks? Kus ma võinuks oma isiklikku eripära puudutada? Kirjutada 20-aastaselt elulooraamat? Varavõitu, minu arvates ja kes seda osta tahtnuks, või siis makstud kuulutustes teatada või! Noortena ikka ollakse optimistid, et suurema lärmita asjad laabuvad, kui just psühhopaadid, patoloogilised valetajad ette ei satu, ent nooremad inimesed ei usu kunagi (kui just patoloogilise kurvameelsusega pole tegemist nagu Arizona Nunez’i puhul), et just nemad on Fortuuna kätes neis suhetes luuserid olnud!


Kaitstud: Poeetilise soovmõtlemise ajalugu I: Kuidas Kreutzwaldi valikeepika klapib SCE muinas-anomaaliatega?

7. nov. 2018

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool: