Miks pätid mind vihkavad?(2)

30. juuni 2017

Mõni võib öelda, et selle vana nn hitt-teemaga on võimalik lõpmatult blogiruumi täita ja neil on õigus. Tööd oli 90.aastate alguses eesti politseil palju!


Miks pätid mind vihkavad?

29. juuni 2017

Tagasivaade curriculum vitae‘le aitaks valgustada nii mõnegi häbiteo tausta. Politsei lähtub reeglitest ja ei tohiks seaduse silmis teha erandeid, ehkki võib end lasta mõnikord ära petta üleastuja ametikohast, tuntud nimest või endale nahaalselt omistatud sugulusest. 1992.aastal polnud Tartu ka suviti sugugi unine provintsilinn, sai kriminaalset nalja ja viinavõtmine viis noortel inimestel aru. Siin on mõned näited asjadest 1992.aasta augustikuu Postimehe Musta kroonika rubriigist. Pärast keskkooli läksin kohe tööle, Tartu politsei pressisekretärina, sest ülikooli sisseastumine polnud ei kindel ega tõotanud olla kaetud finantstoega. Mind pole ükski KGB kloun finantsiliselt toetanud kõrgkooliõpingute ajal!

 


Kaitstud: Kuidas diagrammistada korruptsiooni?

21. juuni 2017

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Para-kontradiktoorne oktagooni kasutus

20. juuni 2017

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Ei-ei, meie kommunistid pole genotsiidis osalenud!!!

17. juuni 2017

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Loogilised konverteeringud rehkenduspuul!

16. juuni 2017

Diagrammi saab sättida kas keeleliste (retoorilis-lingvistilised diagrammid) variantide demonstreerimisele või semantilisele tähendusele. Kuivõrd klassikaline formaalne loogika rehkendab semantiliselt samastavate otsustusvormidega, siis olekski igati soovitavam ka selle väljendamisele diagrammid seada.

Mis on interpretatsioon?

Igatahes on meil tänu loogilisele oktagoonile täiuslik sümmeetria ja iga operatsioon – inversioon, obversioon ja kontrapositsioon – omab nii kindlat kohta kui ka diagrammilist mustrit, ehkki, tõsi, semantilise interpreteeringu poolest neid lõimitakse. Mis on interpretatsioon, ja kuivõrd oluline mistahes teaduse seisukohalt see mõiste on, sellest järgnevates postitustes. Ja ühtteist veel vastutustundest, mille osas me endiselt viibime tänu Lääne vasakpoolsete korruptiivsele sekkumisele jätkuvalt nõukogulikus ühiskonnas. Enne, kui võsa maha ei võeta, olukord paremaks ei lähe!


Vanad ajalehed (1)

15. juuni 2017


The Victorious Logical Octagram

15. juuni 2017

Kõik loogikahuvilised juba märkasid ilmtingimata, et loogilise oktagrammiga polnud antud ära mitte ainult interpretatiivselt samastatavad otsustused jaatavotsustusele (affirmative) ehk obversioon ja kontrapositsioon, vaid ka vähemtuntud kolmas, mis osaotsustusena on tuntud inversioonina tervikjaatavotsustusest, mida mõned loogikud peavad illegaalseks. Ja ka vastupidi – eitusest kulgevad ilmplikatiivsed suhted kellaosuti suunas ja finaliseeruvad negatiivse ehk n-kontrapositsiooniga. Tuletagem meelde, et loogilise oktagooni jõud pole piirdunud vaid loogikaga ja peripateetilise eetika hermeneutilise jõuga. Ka lingvistikas pakub see ketas vahendit sõnade leviku ja geograafia seletamisel, eriti siis, kui suudame reversioone häälikumuutus-sfääriga ühendada.


“Asenduste” ennetamine (1)

13. juuni 2017

Elu näitab, et aeg sünnitab igasuguseid õngitsejaid, kes peavad end suurteks tõeautoriteks mõningate ilmselgete ebakõlade korrastamise pärast. Keegi on teinud näpuka, parandad koma ja oledki tšempion! Keegi paneb prooviplaadi ehtsa asemel raamatukaante vahele, siis olukord nõuab artisti kätt etc. Võib-olla kellelegi tundub, et asjad pole nn loogilise oktagrammiga loodis. Oktagramm on viltu!!! Miks peab selline nihe olema, sest et õige troonib ei õigusta ebasümmeetriat ning ülapositsioonist on üldmuljeks niivähe piisav! Kui diagramm panna loodi, nii nad mõtlevad, saame ju dualistliku mudeli. Ka vanade eestlaste seas olnud ju tulekummardjaid (madjous-madzus araablaste pruugis), kes uskusid, et headus ei pruugi halba võita (lõplikult, ülekaalukalt), küll aga on tal ilmtingimata šansid viigistada. Ja ka vastupidi, edumaa ei tähenda, et kurjus järele ei jõua!


Diagrammatica (1): Loogika ja filosoofia

13. juuni 2017

Kellel silmanägemine nõrk, see võib ette heita, et mõni ruut näib talle ümarana, ringjoonele sarnasena. 2012.aastal ma arutasin figuuridest kehadeks konverteerimise üle ja üritasin ka tegeleda loogilis-diagrammilise arheoloogiaga, ehk kuidas üldse diagrammide kaudu loogikat on seostatud geomeetriaga. Mõned asjad on vanemad kui teaduslikud matemaatika katsed, mida arvestatakse, kokkuleppe küsimus, Vahemere-äärsetest Thalese või Pythagorase koolkondadest 6.sajand eKr. Kehade konverteerimine figuurideks st kahemõõtmeliste, tsüklogrammidena muuhulgas, on ilmselt vanem kui kreeka teaduslikkus, ja seda võime näha nii Babüloni kui ka Egiptuse pentagrammi-püramidaalsuse kontseptsioonis: püramiidid olid maapealsed tähed, figuuridena representeeriti neid ikkagi raidkirjades pentagrammidena.  Oktagramm pole ümar-ruut vaid konverteering kuubist: kui see segab, siis vaadelgu kuubina otsustuste-vahelisi suhteid.

Diagrammide varal mõtlemise sügavama loomuse otsimine või siis analoogiate varal ratsionaalsuse äärmiste punktide leidmine polegi traditsiooni poolest niivõrd teaduse ehk ka loogika ülesanne vaid kuulub tervikunna filosoofiasse või filosoofilisusse. Kas topelt-oktagramm nii osa- kui tervikotsustuste esitamisena peakski olema teekonna lõpp ja me peame rahulduma konverteerimisel hüperkuupsusega, kuulub samuti filosoofiliste küsimuste ja otsingute sekka.

Maagia ABC

On ilmne, et asetades tervikotsustused eksternaalsesse ringi, siis saame justkui klassikalisest ruudust tuntud loomuliku subalternatsiooni. Ehk hüperkuubi puhul osaotsustuste kuustahukas asetatakse sissepoole. Iseasi, kas sellise lahenduse puhul, kus nurgad on konkreetsed ju (!!!), on suhestiku jälgimine ehk perspikuiteetsus paremini antud. Maagide (dia-)grammatika kehi kujutada ei peagi kõigile mokka mööda olema. Ma ei väida, et asi on geneetiline!