Kaitstud: Robin George Collingwoodi ajaloo määratlus

24. veebr. 2009

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Kuidas igamehe õigus on teise kohustus ja vastupidi?

23. veebr. 2009

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Robin George Collingwoodi ajaloofilosoofia mõiste

22. veebr. 2009

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Michel Montaigne: Värdjad ja matsid ei vääri filosoofiat!

16. veebr. 2009

Filosoofia ja üllus

Michel Motaigne kirjutab Esseede I raamatu 24.peatükis, kus käsitleb pedantismi, muuhulgas:

Nature peut tout, et fait tout. Les boiteux sont mal propres aux exercices du corps, et aux exercices de l’esprit les ames boiteuses. Les bastardes et vulgaires sont indignes de la philosophie.

Ehk – Loodus võib kõike ja teeb kõike. Lombakad on halvasti sobivad kehaharjutusteks ja lonkurhinged  vaimutegevusteks. Värdjad ja matsid ei vääri filosoofiat.

Albrech Dürer - Tanzendes Bauernpaar

Albrecht Dürer - Tanzendes Bauernpaar

Montaigne sedastab lakoonilise otsekohesusega, hüüumärgita ning näib, et publiku seast ei ole kostunud ahhetamist, protestihüüdeid ega kõlbmatuks tunnistamist. Montaigne on klassik, keda loetakse siiani ülikoolides kui eeskuju vabamõtlemisest. Aastaid tagasi pakkusin teiste filosoofia klassikute tsitaatide hulgas samuti välja Montaigne ütluse. Viimasena, neljakümne valikuvõimaluse hulgast, osalt provotseerimiseks, osalt, kaudsel viisil, demonstreerimaks võrdlust Rene Descartes’iga, kelle stiil jäi alati härrasmehelikult väljapeetuks. Seejärel, mingil hetkel, tundus see lause mulle räigena, etteheitva solvanguna, halastamatu ja pieteeditundetuna. Seetõttu ma säästsin edaspidi tudengeid ja kustutasin selle väljapakutud teemade hulgast.

Nõue hingelaadi sobivusest filosoofia õppimiseks nähtus juba sellest, mida Iamblichus kirjutas Pythagorase elulukku (Περί Βίου Πυθαγορικού Λόγος).

Rembrandt van Rijn - Aristoteles voor de buste van Homerus (1653)

Rembrandt van Rijn - Aristoteles voor de buste van Homerus (1653)

Nikomachose eetika I raamatu 4.lõigus jagab Aristoteles seda seisukohta, kui defineerib poliitikat läbi eetika ja peab poliitika kui eneseteostuse ülima vormi eelduseks hingelaadi üllust. Lõpuks lähtub Descartes’i ülim ethos kui vorm générosité‘st, mis on ilmtingimatu eeldus tarkuse kui vooruse saavutamiseks. Seega üllus on tarvilik tingimus filosoofia realiseerumiseks, ilma milleta ei saa aktualiseeruda filosoof. Sellises käsituses ei ole filosoofia amet nagu iga teine, mille puhul piisab käsutäitmisest ja nõuetekohasusest, vaid eluviis. Teatud kompromissid on filosoofi jaoks võimatud, samuti valimatu positsiooni kehtestamine nõrgema suhtes – arutelud õiglusest inimese rinnust, kellele antud meelevalda eraldada reeglipäraselt võimekad võimetutest kaldutakse omahuviliselt  väärtarvitama, on sama vähe asjast kui enesekiitus saab olla tunnustus. Seega need, kellele inimese väärikus on etteotsustatult suhtelisuse küsimus, ning kes õigustavad enda tegevusi loomulikeks osutustega bonobode ühiselule, kus emotsionaalseid pingeid maandatakse promiskuiteetselt, peaksid minema lähemale imetlusobjektile, kasvatama loomi või õppima eluteadusi, kuna Lääne filosoofilisele traditsioonile on inimese lihalikkus aprioorselt poolik tõde ning iga lapski ulatub neist määratult kaugemale nägema kui istub mõne hiiglase õlgadel, kelle mõtlemine näib mõnele ajast-arust ja võõras. Halvemgi, kardetavasti avastavad naturalistid-relativistid end ühel hetkel keset lämbet tiiki konnade seast, kelle elustrateegiaks krooksumise ja kudemise kõrval on oskus krokodilli ilmumisel vilkalt mutta sukelduda.  Hullemgi, lahenduseks võib osutuda ebaloomulik kohanemine üheks kahest võimalikust alternatiivist – tujukaks ja halastamatuks krokodilliks või hermafrodiidist periooditi hiberneeruvaks kahepaikseks. Filosoofiat on harrastanud tuhanded, ent jälje on jätnud uskujad, pühendujad, puhtad, ennastohverdavad, õiglased ja tõemeelsed, kuna seevastu sofistlikkus, silmakirjalikkus, laimamine, valetamine, hämamine, ebasallimine jäädvustub parimal juhul anekdootidena.

Kirjandus

Montaigne, Michel de. Essais de Michel seigneur de Montaigne.


Kaitstud: Viitest Iamblichusele

15. veebr. 2009

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Kas eripära võib olla aluseks kohustusele?

12. veebr. 2009

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Inimese määratlemisest

8. veebr. 2009

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Sapere aude!

2. veebr. 2009

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Descartes’i vooruse-eetikast

1. veebr. 2009

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool: