Logica Prima (62): Subcontrariety that the French know!

28. veebr. 2019
 1. Lévêque, Eugène. Traité théorique et pratique.
 2. Kant, Immanuel. Logique de Kant.
 3. Thamin, Raymond. Mémento du baccalauréat et lettres.
 4. Mill, John. Système de la logique déductive.
 5. Régis, Pierre-Sylvain. Système de philosophie.

1.

2.

3.

 

4.

 

5.


Logica Parva (5): Demolishing a Doubt – from the Square of Opposition to the Nash Equilibrium

27. veebr. 2019

A. A Precis of Mathematical Logic. J.M. Bochenski


Logica Parva (4): Toward the Unity of Science> Square

27. veebr. 2019

A. 2013. Dubina, I N. Основы теории экономических игр.

 1. 1978. Varian, Hal. Analyse microeconomique.
 2. 2007. Berline, Nicole. Théorie des jeux Introduction à la théorie des jeux répétés.
 3. 2010. Aghion, Philippe. Microéconomie.
 4. 2011. Yldizogluy, Murat. Introduction à la théorie des jeux 2e édition Manuel et exercices corrigés.
 5. 2011. Пиндайк, Роберт С., Рабинфельд Дэниел Микроэкономика Учебник для вузов. 5-е изд.
 6. 2002. Mattei, Aurelio. Micro-économie expérimentale.
 7. 2013. Löchel, Horst. Mikroökonomik Haushalte Unternehmen Märkte.
 8. 2018. Zaharov, Aleksei. Теория игр в общественных науках.

1.

2.

 

3.

 

4.

5.

6.

7.

8.


Logica Parva (+): Ruut-, tabel- või telgprojektsioon ja Aristotelese ruut

26. veebr. 2019

Mõne jaoks võivad endiselt mõjuda korraldus-erinevused äratundmist segavana, ehk kas E ja A diametraalne asetus muudab asja. Korralduslikult muudab ja loomulikult mõjutab edasiarenduste võimalikkust. Põhimõtteliselt sama nagu kirja puhul, mida semiidid kirjutavad paremalt vasakule, kreeklased ja latiinid vasakult paremale, kuna idas eelistatakse märke laduda ülevalt alla suunaga vasakule, mis ei tähenda et ei esineks vastupidist korraldust. Sapienti sat!


Logica Parva (3): The Beautiful Square of Nash’s Equilibrium!

25. veebr. 2019

There are many squares of opposition=application of Cartesian coordinates!

 1. 1968. Rosenberg, Alex. Philosophy of Biology A Contemporary Introduction.
 2. 1988. Landsburg, Steven. Price Theory and Application.
 3. 2007. Baumol, William. Economics Principles and Policy 2007 Update.
 4. 2009. Gillman, Rick. Models of Conflict and Cooperation.
 5. 2013. Ed Pawan Lingras. Rough Sets and Knowledge Technology 8th International Conference 2013.
 6. 2014. Erickson, KH. Microeconomics a Simple Introduction.
 7. 2015. Towfigh, Emanuel. Economic Methods for Lawyers.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


Logica Prima (61): Subcontrariety – can it work without a frame?

24. veebr. 2019
 1. 1747. Furgole, Jean-Baptiste. Traité des testaments codicilles donations.
 2. 1760. Açarq, Jean-Pierre. Grammaire françoise philosophique.
 3. 1885. Nova, Pierre. Dictionnaire de terminologie scolastique.
 4. 1901. Goblot, Edmond. Le vocabulaire philosophique.
 5. 1981. Jameson, Fredric. The Political Unconscious Narrative as a Socially Symbolic Act.

1.

2.

3.

4.

5.


Logica Prima (60): Subcontrariety – The Logic and an imagination

23. veebr. 2019
 1. 1737. Gravesande, Willem. Introduction à la philosophie contenant.
 2. 1803. Neue allgemeine Deutsche Bibliothek. 76 vol
 3. 1857. Bouillet, Marie-Nicolas. Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts.
 4. 1865. Kant, Immanuel. Prolégomènes à toute métaphysique future.
 5. 1887. Delmont, Théodore. Cent soixante développements de dissertations.
 6. 1892. Tempestini, F. Manuel de philosophie par demandes.
 7. 1893. Boirac, Émile. La dissertation philosophique choix.
 8. 1907. Hamelin, Octave. Essai sur les éléments principaux.
 9. 2011. Humberstone, Lloyd. The Connectives.
 10. 2013. Foucou, L. Aperçu d’une nouvelle logique.

1.

2.

3.

 

4.

5.

6.

77.

8.

9.

10.


Collusions (1): Kalde juhtmed ja Munoz-Mölder

22. veebr. 2019

Rõhumise ja seadusrikkumiste hinnaga sotsiaalselt edasi liikuda – see oli nõukogude ühiskonnas nii igapäevane, et lõpuks ei värelenud punatsõganitel ükski närv, kui küllakutse USA-sse tuli kellegi ebaseadusliku kinnihoidmise hinnaga. Kas Eesti Vabariigil on eeskiri rõhumispoliitikaga toodetud hüvede kasutajate kohtlemisel? Kas tunnustada, ja kui, siis kuidas või hoiduda igasugustest suhetest? Minu arvates pole ja ma näen seda otsese solvanguna-provokatsioonina. Kurjuseseemned teid tulevikus teenima ei hakka!

Mis mõttes te olete paremad ja teenekamad selle arvelt, et teie perekondi KGB USA-s elades ei rünnanud? Küllap ongi see tunnistus võtmete puudumisest ehk olematust kohast establishment’is, kuhu selekteeritakse mitte moka väristamise ja ila tilgutamise vaid tegude põhjal! KGB kartis tegudeinimesi ja kõik sellised olid ENSV arvel või lausa kinnimajas! Mis edu saab olla endiste punajätiste provokatsiooni tagajärjena minusuguste pihta tuld andes? Kus see au on, kui konflikti põhjus on eelises, mida neil pole – et nad on kõrimaani KGB mädas ja veneaegsetes valevandumistes. KGB eest ka “heauskselt” väljaastumine võtab õigustatult teie lastelt Eestis tuleviku. Kõik on õiglane, kui neile igapäevaselt näkku hakatakse sülitama, seda ainuüksi selle põhjal mida minul siin õnnestus näha nende tegevusskeemidest!

***

Ma olen kaua kaalunud Munez-Möldri juhtumit. Kas see ongi see sama, millest ka mina kuulsin, kuivõrd selles osalesin, et tagasi koju pääseda. Romelia Ontiveroz ei räägi kindlasti raamatus The True Story of Mark Nunez (2015) ainult tõtt, kui ütleb, et sünnist peale olnud tal keegi Munoz-Nunez majas.

See võis olla ka nii hilja kui 1979.aasta, kui ma kuulsin väljavalitule Felix Munoz nime tegemisest. Seda ei tehtud 1971-72.aastal, seda tehti seal ja see oli mingil kombel vahetusprogramm. Nüüd tulebki minu arvates kellelgi näidata, et kriminaal Jaan Mölder polnud neil EW-s ainuke kuulsus! See oli absoluutselt pettuse peale väljaminemine sellise suguvõsa liige sinna vahetada! Mina polnud erand, arvestades KGB-tsõganite oskust mingit müstilist “omavaheliste pärimisseaduste” puru riikide vahelises suhetes inimröövide puhul silma ajada, siis võib siin veel teadmatuses oma tegelikust päritolust viibida muuhulgas kümmekond erinevate maade kuninglike perekondade võsukest! Kokkuvõttes täiesti tavaline ja labane munapiiks. Mis tunne oli, kui mehed ehk ka kellegi lapsed olid Süürias pantvangis? Need olid täiskasvanud mehed, mitte lapsed!?

“Me panime talle nimeks Felix Munoz!”, ütles KGB major Kalde, kui ma küsisin, kes sai ja mis edasi juhtub. Minule lootust polevat, et kunagi välja saan. Major ehk ka tegelikult seersant Kaldel pole mingit lootust hauast üles tõusta, kui mitte ma tema maisete jäänuste ülekusemiseks sealt välja ei vinna – ka see on tõsi!

Kuidas siis on juhtunud, et

a. terve komplekt major Kalde tsirkusest on sattunud TÜ filosoofiaosakonda, ja

b.  Roomet Jakapi, kes sai oma suguvõsa paberid Vanemuise tänavalt ehk KGB-st samuti Kalde kaudu koos teise kliendiga ehk Munoz-Möldriga laimasid mind, Kütt-Eikelmann Household liiget sama valega nagu seersant (tegelikult) Kalde EW superlaskurit?

Seda just enne Pronksiööd 2007.aasta kevadel.

 


Millest nõuka-aegsed, isegi nende lapsed, aru ei saa!

22. veebr. 2019

USA-s tehti vahet lastesõimel ja lastehoiul. Mina käisin viimases, ehkki ENSV-s ei suutnud aru saada mille poolest esimene erines viimasest, kui kohtlemise poolest leidus USA variandis reegleid enam, ent väideti et lastesõim seisab struktuurselt üle lastehoiu. Jah, soe toit oli nõukogude variandis, ent informaalsed suhted, mis ameeriklastel oli vallandamiseni tabu, leidsid proletaarlaste kollektiivis ebatervelt sallivat vastuvõttu. Laps ei tohtinud täiskasvanud lastehoidjalt võtta maiustusi vastu nagu ka vastupidine pidi olema tagasi lükatud. ENSV-s käis igal pool avalik kommi pistmine lastesõimest algklassideni  ja mina sellega ära ei harjunudki!

Ma suuda siiani meenutada, kuidas või miks üks vene poiss Guantanamo USA enklaavi poolele otsustati lastehoidu panna. Tema vanemad olid ühelt poolt kõrged nõukogude parteiametnikud, teiselt poolt mingis põllumajandusvaldkonnas kõrgelt kvalifitseeritud ning tegid lepingulist tööd piirilähedases ühismajandis vmt.

Ta rääkis ainult vene keelt ja oli seetõttu alguses üksi. Ent ta otsustas enda eest võidelda. Kuidas? Manööverdada ennast minu n.ö positsioonile rühmas!!! Seal oli ka keegi, kelle üks vanavanem oli olnud vene valge ja suutis tõlkida vene keelest inglise keelde. Uskumatu, ent ma ei kasutanud inglise keelt mitte ainult siis seal vaid ka hiljem nn kurdimammaga suhtlemiseks, ma mäletan, et mul oli üsna hea eelis sõnavaras ja grammatikas veel pool aastat + Itta küüditamisele järgnenud perioodil.

Mida siis meie väike venelane otsustas ette võtta ameeriklaste sümpaatia võitmiseks? Kõigepealt seletas, et venelased ja ameeriklased olid Teises maailmasõja liitlased. Vene keeles. Seejärel selgitas kuidas ja kuna minu majaperemees reetis nõukogude armee. Kui ta lõpetas, siis puhkesid kõik naerma ja ma olin populaarsem kui eales varem! Tema seevastu jäigi kuni äravõtmiseni täiesti eraklikuks.

Ei saa öelda, et lastel ei tehtud vahet. Enamasti olid seal US mereväe ja armeeteenistujate järeltulijad, ent EW kapten oli kõva sõna rääkimata Battista Kuuba armee vanemohvitseridest. Punane on punane ja seda ühegi mölaga te ei muuda!


Kuuba muinasjutud (1)

22. veebr. 2019

KGB eruohvitser Vladimir Pool’ile anti lahkelt võimalus Eesti Vabariigis mälestusteraamatuga “Minu elu ja teenistus KGBs” valuutat teenida. Kas me saame sealt lugeda USA territooriumil initsieeritud terrorist, inimröövidest, väljapressimistest, ametkondlikest grupivägistamistest ja “vaenuliku elemendi” laste põhiõiguste jämedatest rikkumistest? Muidugi mitte! Sellest saab noorema põlvkonna ülevõtmise või uinutamise järjekordne akt ja räige värdjatõu normaliseerimise katsetus.

Kuidas see algas? Sitase persega vene külasulastest soldatid maailma üle kohut mõistmas saksa keiserliku kindralstaabi luureameti “vaatlejate” kompetentsi varal ja tehnilisel abil, sest marginaalne kommunistlik partei jaotus Tšekaa-loomise ajal saksa rindekohustust vältivateks soldat-debiilikuteks – lihtsam oli tuld anda tsaaririigi seaduskuulekate kodanike pihta, kui põhiharidusega saksa linlaste kaevikust jahtimine – ja Trotski-taolisteks tatipritsijateks, kes ei tahtnudki midagi teada keskkütte-eelsete vene linnade küttepuude mahtudest või minimaalsetest toiduratsioonidest produktiivseks industriaal-eksistentsiks. Sellise päritoluga seltskond tuleb mind siiamaani mölatama, et kes ma olen. Komsomoli ja parteipiletid juba äravisatud või?

Pärast II maailmasõda keskenduti kõikide võitjariikide vastuluurete tähelepanu Abwehri-taoliste ettevõtmiste väljajuurimiseks. Mida see tähendas? Abwehr oli sõnasõnalt “vastupanu” nagu prantsuskeelne La Résistance, ja pärast Versailles rahulepingut, mis keelas peale uute relvariikide, Saksamaal ka sõjaväeluure olemasolu, uue revanšistliku sõja projekt, mis värbas armee-pede Adolf H. enese nimel räuskama. Rahu nimel tuli isegi saksa kloune ohuks pidada ja vastupidi, ei maksa üllatuda, kui mõne tuntud saksa filminäitleja hingel on julmi luurejätise tempe. Niisiis II maailmasõja järel jahiti just nimelt varjus-töötanud saksa luureametnikke igal pool, peamiselt Ladina-Ameerikas, ent selles ettevõtmises oli fundamentaalne ebapiisavus. Ei, asi polnud operatsioon Paperclip-taolistes ülevõtmistes vaid vene luureametkondade algkoodis. Keegi pole “Spinne”t (tinglik nimetus luurejuhtmetele, sest tõesti see org on ametlikult olnud paberites alates 1943.aasta evakuatsioonidest)) sealt välja juurinud, sest nad teenisid igati auliselt ka bolševistlikku revolutsiooni, mis “ju täiesti juhuslikult” oligi kõige kasulikum Saksamaale sõltumata riigikorrast! Kordades kasulikum kui Venemaale endale! Stalin teadis, et Schumacher-Šapošnikovil (Бори́с Миха́йлович Ша́пошников) oli kaks kabinetti! Ei pidanud kindlasti vehkima dokumentidega hobusekujukeste vahel …  Nii peenike oli mõlema mehe juhe! >?  !  ? Mina ei kahtle, kus balletihuviliste superjuhtide paha vaim meie päevini järjepidevalt pesitseb.

***

Suur Linda, kui ta Kuuba suvilas oli kättesaadav, konutas solvunult peamiselt köögis, ahju ees, roop sõjakalt käes. Ta oli hingepõhjani solvunud, kuidas minusugune terve põnn oli järsku välja ilmunud! Ta oli pärast Esimest maailmasõda elanud-õppinud Austrias ja Saksamaal, väljapaistva tantsija-võimleja figuuriga olnud tal läbilööki kõrgetesse kodadesse. Ta oli seal papa raha peal suhteliselt laialt elades üles korjanud töötu kunstniku Adolf H. Jah, selle sama. Ja võtnud ta kaasa tuntud suguvõsa aadlikust ohvitseri vastuvõtule. Ilmselt ta teadis, et kuninglikesse kõrgustesse ulatuva peokorraldaja huvid olid ebatraditsioonilised. Ent teda see poleks ka kooselus seganud …

Kes oli Adolf H.? “Kunstnikuhing… kelle kaela aeti suurem osa omad teod …”

Adolf oli õrn mees, aga vaata, seevastu Suur Koll oli ja on igavene sõjard ja mats!!!! 

Ja siis lisas selja taha kõõritades, ilmselt kuuldes et keegi astus vaikselt köögiesisesse kitsasse koridori, et “Adolf tahtis seda saada meestelt!” Mul ei olnud aimugi millest ta rääkis. Siis sisenes kohmitsedes ja ebatavaliselt vaikselt peremees ise, ta oli neil hetkil alandlik!

Kuidas seda kontrollida saab, kas see oli nii või mitte. Linda käis korduvalt haigestunud Adolfit külastamas, kuni kamraadid teda enam sisse ei lasknud, aimates milline otstarve neil külaskäikudel oli! Hiljem olnud “need visiidid” argumendiks, mis olevat kinnitanud neil “tegelikult” heteroseksuaalset kiindumust. Ent peremeest see jutt ära ei petnud, ta pani talle süüks seda kokkuviimist kui ust kõrgemasse ohvitseride seltskonda veel neil viimastel aegadel USA Kuubal! Need olid erakordse viha ja meeleheite hetked, kui meenutati II maailmasõja tagajärgi mõlema suguvõsadele, Narvale ja Ida-Virumaale!

***

Üldiselt valitses Kuuba-kodus vaikus, kui Nixoni lahkel loal polnud sinna majutatud KGB major Kalde-tsirkus – nõukogude Eestist korjatud perverdid ja pedofiilid, keda oli lihtne kontrollida ja panna kohtu ees tunnistama mida iganes nende kõrvalekallete iseloomu pärast.  Ametlikult viibis peremees samal ajal eemal, ja oligi, ent võimalusel käis pealtkuulamas tunnistajate treenimist. Florida-nädalavahetusest jõuan ilmselt veel pajatada.

Ent kord eemalolekult naastes muutus ta lärmakaks. Suur Linda teatas, kes oli teda käinud taga otsimas.

“Mis!!!!! Ernst käis siiiin!!!!”, hüüdis ta sõjaväeliselt valjult.

“Ole tasa, sa peaksid siin ennast varjama, sa oled ametlikult surnud!”, manitses teda Suur Linda vaikseks jäädes.

“Minu maja, räägin mida tahan!”, kostus jälle läbi seinte. Linda vaidles jälle vastu. Peremees korjas välja kolm paremat relva, suurekaliibrilist ja noorema mehe saatmisel siirdus üle piiri Kuuba vabariiki. Loomulikult valveta riba kaudu.

“Ta läks jälle Enstile Jahikoera mängima!“, ütles Suur Linda mulle pettunult.

Kes oli see Ernst?

See Ernst ei suutnud uskuda, et peremees sellega ikka veel selles eas hakkama sai. Nende täpne suhete iseloom jäigi mulle selgusetuks. Siiski otsustati mulle teda näidata, auto seisi villast 30 m eemal, kui valge habemega seitsmekümnendates ja kõrvuni naeratav mees küljelt frontaalseks vaateks pöördus. Loodeti, et tema kirjanduslik suurus nakkab!