Kaitstud: Eesti asustusmustrid (1): Arro-harrien etc – toponüüm või etnonüüm?

31. jaan. 2018

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Vahekokkuvõte (2): asiaminorismi hüpotees

27. jaan. 2018

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Vahekokkuvõte (1): asiaminorismi hüpotees (täiendatud)

26. jaan. 2018

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Luuserid (1): Laste-vastase vägivalla klassikud

23. jaan. 2018

Ei ma ei kavatse seekord aborditeemat kui kõige üldisemalt lastevastase vägivalla kaasust ehk ka meditsiinifilosoofilist diskursust selles kirjutises arendada või ka argumente loetleda ühe või teise leeri kasuks. Ingeri ja vadja rahva võitlus 300 aasta jooksul olemasolu eest finaliseerus kas Piiteri linnaasemel töösurma, assimileerumise või Eestisse-Soomesse sürjutatusega. Eesti rahval oleks otstarbekas kasvõi teeselda, kui muidu usku ei jätku, et Hippokrates teadis, millest vandus, kui soovitas oskusega mitte kaasa aidata eluvormi kasvamise lõpetamisele naise organismis. Ilmutus ja prohvetid jätame vahele, jutlustajad leitakse soovi korral palvemajadest, ent sinna on üha vähem asja, sest hilbuabi ja raamatujagamise aeg on läbi!

Ma võtan tänasel kõnelusel ette analoogia või siis analoogia-laadse tähenduse ülekande (A>An). Kõige tugevam argument meditsiinilise sekkumise vastu naise ihus kasvava inimese eemaldamiseks on vägivaldne sattumuslikkus, vähem tähtsam see, et naisel peab olema õigus otsustada, niivõrd kui see on tema võimuses, mis temas ihus toimub. Kui vähk ajab siirdeid, siis kasvõi laseb lõigata rinnad, ja iga loomuliku vajaduse rahuldamine, mh põietühjendamine, on inimõigus! Ehk milles siis KÜSSA!

Heitkem pilk Eesti ajaloole.

Nad tulid relvadega sisse ja ajasid vägisi teisi, ka tappes ja sandistades välja, ent neid jõuga välja tõsta ei tohi! Selline olukord on kõigil II maailmasõja järel okupeeritud Balti riikidel omariikluse organiseerimisel. Kurjategijal on inimõigused, sest ilmselt Venemaa tasandikele tagasisaatmine, viikski neid tagasi probleemi põhjuse juurde – neil polnud seda, mis on Eestimaal ja selle elanikel. Kas neil ja nende järglastel on õigus kuritegelikul ehk ebaseaduslikult aset leidnud protsesside tagajärjel jätta kriminaalne omakasu status quo-seisundisse?

A2>A1

Naisel peab olema õigus vägivaldsest sigitusest vabaneda, ent mitte Balti riikidel sundimmigrantidest? Isegi mitte vaevuda karistama neid, kes nende oodatud lapsi ajuloputusega üritasid vägivallatruudeks ja ka esivanematevaenulikeks kasvatada? Kas polnud ülimalt närune, kuidas kõiki sunniti liituma oktoobrilasteks ja kummardama Terrori-õpetuse Esi-Ideoloogi V. I. Uljanovit!

Pöörakem hetkeks ajaloolise totalitarismivõrrandi teise poole suunas. Saksamaa, kes rikkus rahvusvahelist sõjaõigust, kui rahastas bolševikke ja tegi salaja Venemaal relvaarendusprojekte, hiilides kõrvale Versaille leppe täitmisest ja lollitades propagandaga-ideoloogiaga tervet maailma justkui Nõukogude Venemaa polenudki nende partner kogu selle aja, enne kui nad avalikult ressursse üle võtma läksid eelnevalt seda valenõuga jmt laostades!

Kas sakslased on paljuga pääsenud, kui nende vabadel üldistel valimistel kogunenud riigipäeva kinnitatud valitsuse poliitika tappis ja sandistas 40+ miljonit välisriikide kodanikku, laostas sõdamittevalinud rahvad-riigid, viies terve Ida-Euroopa 50 aastaks genotsidaalse orjastuse ja terrori võimu alla?

Aga loomulikult!

Ja kes on nende kõige sobivamad partnerid demokratiseerunud riikides?

Iseenesestmõistetavalt okupatsioonikollaboratsionistid, komnoorus kui revolutsiooniline avangard, kes tarbekaupade puuduses moodustasid tihti kõige lärmakama vilekoori ja sellist olmedissidentlust pakuvad nad häbenematult meie päevini poliitilise võitluse pähe! Ilmselt inimesed, kes isikliku või vanemate sugulaste kogemuse kaudu olid GULAG-i ja repressiivjärelvalvega tuttavad, olid näinud 80.aastate perioodist suurematki puudust ning risk olla sõnavõtmise pärast vahistatud ja valelikult häbistatud tegi esimeses järjekorras režiimi vastuvõetamatuks.

Meil on tegelikult käimas juba teine globaal-ideoloogiline pahustamistsükkel, ehkki USA väed pole Saksamaalt kunagi pärast II maailmasõda lahkunud. Kõik pahustumistsükliks sobivad ideoloogiad algavad aksioomist, et inimesi on liiga palju. Tuleb teha selektsioon. Kõigil ei või olla lapsi….

Kommunistid tahtsid vabaneda parasiitlikust kodanlusest ja natsionaal-sotsialistid kõigist mitte (re-)germaniseeritavatest rahvastest. See ideoloogia on taassündinud rohelise liikumisena: sünnikontroll ja pseudoseksuaalsus on abinõu “ökosfääri ja maailma püsimiseks”. Kõik need totalitaarsed liikumised päästavad inimkonna teatavat “väljavalitud” osa ja seetõttu on samasuguse patunimekirja alusel lammutatavad nagu ideoloogiana elitism või pseudoelitism.

Blut und Ehre?

Baldur Benedikt von Schirach (1907–1974) ema oli ameeriklane, ja kuigi tal oli võimalus elada USA-s ja õppida majandusteadust, eelistas ta karjääri Saksamaal. Ta väitis, et luges Henry Ford’i poolt välja antud The International Jew-väljaannet ja see pani teda veenduma, et maailm mõlemal poolel samasuguste hoiakutega. (Ford oli karjääri alguses saanud avaliku alanduse osaks, kui juudi päritolu lehetoimetaja tema puudulikku haridust avalikkuses naeruvääristas.) Baldur oli 1932.aastast abielus Adolf H. ihukapifotograafi Heinrich Hoffmanni tütrega Henriette’ga, kes lahutas siis, kui ta Nürnbergis 20 aastaks kinni mõisteti 1949.aastal. Mõni osundab, et tegelikult karistati teda Viini Gauleiteri ametiajal juutluspuhastuste eest, mitte aastatel 1931-40 Reichsjugendführer’i ametis saksa nooruse indoktrineerimise eest kuritegeliku ideoloogiaga. See oli üks peadpööritavamaid karjääre üldse III Reich’is arvestades organisatsiooniseisu, kui ta alustas. Ka Ernst Röhm’i 2-4 miljonit SA meest oli väljapaistev, kui ainult teda poleks oma Füüreri reetmise pärast kõrvaldatud. Ta asus ametisse 1931.aastal, kuna veel aasta hiljem kantsler Heinrich Brüning keelustas 108 000-liikmelise organisatsiooni õigusevastase agitatsiooni ja nooruse poliitvõitlusse tõmbamise vältimiseks. Peab kohe siiski mainima, et Schirach’il oli südametunnistus. Peamiselt abikaasa Henriette survel toetas ta seltskonnas Adolf H.-le  ebainimlikkusest teatamist, millele füürer järsult vastas soovitades mitte end segada asjadesse, mille olemusest aimu pole. Pärast seda 1943.aasta stseeni Berghofis polnud kumbki enam seltskonda oodatud!

Kui von Papen sai kantsleriks, siis ta tühistas HitlerJugendi keelu. Selle struktuur oli kolmeharuline:

  • 1. Hitler-Jugend, algselt lisati ka Bund deutscher Arbeiterjugend ehk Saksa töölisnoorsooühing, kuhu kuulusid 14-18-aastased noormehed, millele lisandus hiljem;
  • 2. Deutsches Jungvolk (DJ), mis vastab meie pioneeriorganisatsioonile, kuivõrd matkale hakati viima ka 10-14-aastaseid aarialasi;
  • 3. Bund Deutscher Mädel, millel oli samuti allhargnevus ja mida mõnikord eraldi vaadeldakse, ent kuulub siian komplekti, kuna von Schirach üldjuhi positsioonil asetses.

Seega päris-HitlerJugend oli vaste meie komsomolile või kommunistlike noorte organisatsioonile, mida üleliidulisena akronümiseeriti ÜLKNÜ-na. Komsomolile sarnaselt pretendeeriti tulevikujuhtide kasvatamisele ja harimisele. Pederastia oli mõlemas võrdlemisi tolereeritud.

Nüüd kujutage ette, et Füüreri esimese võimuaasta jooksul 1933 kasvas organisatsioon 23 korda ehk 2,3 miljonile. 1934.aastast oli see ainuke legaalne organisatsioon III Reichis, mis tõi juurde täiendava kasvu. 1936. aastal kui kõik “aarialased” olid kohustatud ilmuma, siis loetleti 5 miljonit. 1940.aastal saavutati tipp 8 miljoniga. Ainuke ajalukku läinud protestirakuke oli Sophie Scholli Weisse Rose, millest aegsasti on sündinud vaadatav saksa mängufilm. Vastuideoloogia alus oli kristlik. Sellel oli ka kindel põhjus, sest Evangelische Jugend olemasolevat 600 000 liiget võeti 1934.aastal üle nagu ametiühingukassa, et VW põrnika-tehast püstitada. Väidetakse, et organisatsiooni agenda olnud ateistlik või siis anti-evangeelne – nuhiti piiblitundide ja riigikorra-režiimikriitika järel. Matkaklubist jäi asi kohe üsna kaugele. Põlvpükstega väljaspool suveaega tõesti ei marsi, ent milleks lastele vintrelvadega välimanöövrid väljal pärast parteipropagandatundi rasside maailmaajaloost? Natsiajalugu algas Atlantisega, kust aarialased ehk sakslaste esivanemad tulnud Euraasiat õpetama. Me teame tänapäeva, et indo-aarialastel domineerib brahmanide seisuses R1a1a geen, mis on kaugel Kesk- ja Põhja-Euroopa I1 ja I2 haplotüübist, küll aga levinud ungarlaste seas. Enamgi, nad (I-haplotüüp) on ilmtingimata tumedanahaliste India mundarahvaste esivanemad, sest nemad kannavad H-haplotüüpi! Et tatarlased votjakke ari’deks nimetavad (nemad on kõige puhtamad Y-DNA N1c1c ehk soome haplogruppi 88%), paneb arvama, et ilmselt nimatati nii kunagi ka alaane, kelle Indias viibimine antiigis on kinnitatud, ent kes siiski mingil hetkel tagasi Kesk-Aasia poole läksid. Mis teha, kui kõigil pole glamuurseid esivanemaid!

Kui meil oli Eestis Noorte Hääl ja Noorus, siis neil ajakirjad Wille und Macht (Tahe ja Võimine) ja Die Kameradschaft (Seltsimehelikkus). Noorte naiste lektüürina pakuti välja Mädelschaft.

HJ paraminilaarne olemus sai ilmseks siis, kui otse selle organisatsiooni baasil moodustati SS-diviisid, mille  tuleristsed ilmutasid indoktrinaalse fanatismi tulemuslikkust: 20 000 poisist sai surma 3000 ehk ca 15% kaotusmäär ju polegi läbikukkumine selle 28 Kanada põlemapandud tanki silmas pidades ja ka nõukogude sõjapidamise meetodite taustal. Kanada armee oli professionaalne!

Kes vastutas, et need poisid sõja lõpupoolel sooritasid kõige räigemaid ja meeleheitlikumaid sõjavangide hukkamisi? Üleelajaid kippusid olema ikka seda meelt, et nende täiskavanud juhendajaid tuleb vaadelda sõja ja inimsusevastaste kurjategijatena. Otsige üles ÜLKNÜ ürituste fotokollaažid, te leiate sealt ülesvõtteid totalitaarkurjategijate etteastetest!


Kaitstud: Solvumisest

21. jaan. 2018

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Vääritute väärikus

19. jaan. 2018

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Lihtsustus: 20.sajandi strateegia

17. jaan. 2018

Никому и в голову не пришел

что этот пьяница-разгильдяи

может быть разведчиком,

еще и советским!!!

Nikolai Dolgopolov,

vene luurekirjanik Guy B. kohta

 

Kui 19.sajandil Preisimaa, mis pole ju tegelikult “päris-Saksamaa”, vaid keskaegne sõjaliste liitudega tekkinud laiendus-ekspansiivne osa saksakeelsele kultuurile, võitles varem konföderatiivselt seotud indo-germaani kontinentaalsete rahvaste tsentraliseerimise nimel üheks riigiks Hohenzollern’ite dünastia alla, siis Prantsuse vabariik ja Suurbritannia konstitutsiooniline monarhia kasutasid ära industraliseerimise ja ekspluateerimisega tekkinud üleolekut, et alistada või peale suruda kontsessioone Aafrikale, Lõuna-Aasiale ja Okeaaniale. Mõlemad jätkasid varasemat poliitikat, mis oli Põhja-Ameerikas tagasilööke andnud, ühtlasi olid need õppetunnid seemneks, kuidas mitte lasta koloniaal-Kassal taas käest libiseda. Ilmselt olekski me näinud 21.sajandi lõpuski veel 1/4+ gloobusest, kui Union Jack sümboliseerinuks loojumatut Päikest! Saksamaa paistis selle kõrval vaeslapsena – isegi Portugalil oli tegelikult Brasiilia (nominaalne iseseisvumine 1822), rääkimata Venemaast, mis juba ülejõukäiva administeerimise tõttu, aga ka seal puuduvate maksutulude pärast võrdselt loovutas 30.märtsil 1867 USA-le  7,3 miljoni USA dollari eest (!!!) Alaska ranniku. USA leidis selle raha vaatamata kodusõja laastamistööle ja Venemaa ei  sekkunud Mehhiko või USA siseheitlusse. Me võime vaid oletada, milline olnuks ajalugu, kui Aleksander II (valitses 1855-81) toiminuks nõnda nagu vähem kui sajand hiljem Saksamaa ja Venemaa ehk põhimõttelagedalt, ja oleks saatnud väed nii Texasesse kui ka ise põhja poolt jänkidele  peale pressides. Ent Aleksander oli “naiivne” vene aristokraat, kes pidas Abraham Lincolni enda mõttekaaslaseks, kuivõrd mõlemad vabastasid osa töötavast klassist orjusahelatest! Kui ühed võitlesid orjuse pärast, siis teine vabastas Venemaa pärisorjad. Austria-Ungari impeerium seejuures preislastele väga seksikas ei tundunud. Nad tahtsid olla nagu prantslased (meenutagem sümptomaatikana kasvõi Friedrich II flöödimängu!), eriti pärast 1870.aasta võitu.

Esimene maailmasõda näitas, et vaatamata “germaani teljele”, omaenda jõududest ümbritsevate riikide alistamiseks ei piisanud. Tuli olla kaval ja alatu, ning abikäe ulatas teiste seas Aleksander Kesküla.

Ilmnes, et kardetud-põlatud Marx-Engelsi revolutsioonilise proletariaadi teooria pakub abinõu üleüldise strateegia kontekstis, kui iga riiklikku üksust kohelda kas klassideks või esimesteks/mitte-esimesteks st imperiaalseteks jaotununa. Rahvas ja riik, mis loobub vanadest piirangutest võimu käsitlemisel, ja jookseb nagu punane viisnurk ehk Jumalele osakssaanud haavade nuhtluse sümbolina rongi ees, ehk leiab võtme koondada kõik jõud lähtuvalt enamustunnusest (milleks sakslastel sai klassi asemel natsioon) ja suudab lõhestada võistlejad ehk süvendada siseriiklikke vastuolusid, pannes pooli kurnavalt sõdima, saavutab lõpuks otsustava strateegilise ülekaalu. Võib arutleda selle üle, et kui Esimese maailmasõja järel Wilhelm II pooduks sõjakuritegude ja reetmise eest, mis viis sugulaste ehk Romanovite dünastia valitsemise lõpetamiseni Venemaal, kas siis olnuks Teist maailmasõda, ent tõenäoliselt hoidnuks saksa sõjaväeluure ja kindralstaap ikka bolševike mune oma taskus, kuna neil puudusid tegelikult logistilis-industriaalsed juhtimisoksused. Niisiis, väliselt oli Saksamaa pärast Versaille alandavat ja pealesurutud rahulepingut vanadest ja uutest vaenlastest ümbritsetud. Kuna uusi vaenlasi terroriseeris nende uus salasõber, kellega olid säilitatud salasuhtes, kui meenutada vaid 1928.aastal Kaazanisse ühiselt rajatud tankistide kooli ja polügooni. Toona oli tõesti veel sotsiaaldemokraatide Weimari vabariik, ent Stalini tehing saksa sõjaväeluure kaudu nn industrialistidega (ikkagi sõjaväeluure endaga tegelikult), tagas täiendava relvastuskoostöö tingimusel, et saksa kommunistid, kellele saksa kindralstaap viskas raha laua-põrkega ehk Moskva kaudu, ei hääleta üheski küsimuses nii kaua koos sotsiaaldemokraatidega, kuni natsionaalsostialistid saavutada otsustava parlamendienamuse ja saavad valitsusse. Nii ka sündis ja vaevalt, et Stalinit üllatas, kui 1933.aastast jätkas Saksamaa diktatuurina! Niisiis, kui ühel poolt Komintern otsis aktiivseid paariaid ja kasulikke idioote Marxi agendast lähtuvalt kõikjalt, siis natsionaal-sotsialistid segasid vett:

  • a. ühelt poolt riigikorra traditsioonidele ja kindlusele (tavakodaniku hoiukassa summa palgel) panust tehes, haakides end Mussolini külge, kes oleks pidanud seda ilmtingimata vältima,
  • b. teiselt poolt germaanlaste ühisminevikku propageerides, mis pidi tõmbama ligi Skandinaaviat ja uinutama Suurbritanniat koos Põhja-Ameerikaga.

Loomulikult oli a. tarvilik Itaalia, kes Esimeses maailmsõjas suure ohverduse hinnaga osales sõjas Teljeriikide vastu, neutraliseerimiseks ja see läkski neil korda, kuna Hispaania kodusõja puhul 1936.aastal leidis kinnitust Kesküla Topeltmängurluse Jokkeri-vägi! Hispaania oligi esimene uue 20.sajandi strateegiaga äralollitatud-lõhkikistud elanikkonnaga riik, kus polariseerimise ja vastuolude õhutamisega tõusti jäiga vastanduseni, sest igaüks oli kindel oma seljataguse raudkindluses. Ent see ei saanud olla õige! Mõlema poole taga kloppis vahtu üles saksa sõjaväeluure präänikukott, millega kasulikke idioote iga särava X-faktorilise etteaste eest ajakirjanduses premeeriti.

Ja ka b. külg töötas, kui ainult meenutada briti aristokraatiat, keda kohutas, et leiboristid-tööparteilased nõudsid nõrkushetkil vabariiki (igasuguse seisusliku süsteemi seadusväliseks kuulutamist) ja seega ka impeeriumi – n e n d e  suure töö ja vaeva – laialisaatmist. Kuningas Edward VIII esindusaeg kestis vaid 1936.aasta ja nominaalselt taandus ta Wallis Simpson’i sooja puudutuse pärast. Ilmselgelt oli põhjuslikkus ja laiemalt karma siingi siiruviirulisem kui sibulgi, ent aristokraatial on reeglid, mis ei lubanud isegi Wilhelm II oksa tõmmata bolševikke tapmisele kihutamise pärast!

Nõukogude Liit seevastu tõmbas klotse laiali teiselt poolt, rohkem põhimõttega kui tegeliku olukorraga, mis kuulub Venemaa kõige jälgimate türannia perioodide hulka. Tööliste töö- ja rahuparadiis – Cambridge homoseksuaalid olid alaliselt elevil Venemaalt saabunud uudiste pärast, eriti nende lembemomentide pärast, mis privaatsemates tingimustes oli osaksaanud revolutsioonilise väliskomissar Georgi Tšitšerini (ametis 1923-30) emissaride seltsis. Kas Kim Philby oli tõesti siiras, kui uskus, et nõukogude riigikorras elavad homoseksuaalsed aristokraadid paremini kui kuninglike aiapidude seltskonna liikmetena? Elas Moskvas suhtelises suletuses, kus kolmiku liikmeid isegi ei informeeritud üksteise asukohast või suhtlemisvõimalustest. Kui oli kaine, siis lahendas päevade viisi nädalaid vanade The Times ristsõnu, ja kui jõi mõne seltsimehega, siis vannuti maa mustemaks kui eeslitallis. Võib-olla asjaolu, et me ei suuda uskuda, kuivõrd idiootsed võivad ka paremate perekondade liikmed olla, kui Iwan-orvukesi lapsendavad, kes siis käivad vaenuhoogudes tagurlastest kasuvanemate peale kaebamas, ja millise lihtsameelsuseni nad langevad usaldades neile tundmatute rahvaste ja keelte-kultuuride jõujooni!

Jah, Philby pidas Kurski lahinguks antud sõjaväeluurelist informatsiooni enda kõige suuremaks saavutuseks, ent kuidas ta ei teadnud siis seda, mis oli pärast 1936.aasta raudkindlalt teada Eesti armeeluurele – et sakslased teevad venelastega relvastusalast koostööd, mis ei ole katkenud sellest ajast, kui Aleksander Kesküla “kõige usaldsväärsema bolševikuna” saksa sõjaväeluurest vene revolutsionääridele trükiste ja relvastus-rahasid vahendas?

Karta on, et Philby pettis ennast, kui arvas, et punaarmee ei tea midagi saksa mõtlemisviisidest või tankisoomusest väga lihtsalt põhjusel – see oligi saksa sõjaväeluure looming! Pärast 1939.aastat võis MI6, millel (sõjaväeluurel) tegelikult oli kuni 21 osakonda (a la MI21), vaid taktikalistel kaalutlustel venelasi usaldada, ehk kahtlus jääb, et need 3X20 banderalast, kelle Philby venelastele teiste diversantide seas välja andis, võis olla ka Die Spinne putrefaktsioon. Pärast II maailmasõda tõmmati natside jt kaasajooksnud ning nende värvatud ohtlikke jõmme teistpidi polarisatsiooni ja vastuoluga. Ehkki milleks kuninglike relvajõudude raha raisata nende meeste väljaõppe ja varustuse peale! Ta ikka polnud mitte ainult siga vaid pidi olema ilmtingimata ka idioot!

Ent 20.sajandi strateegia ei ole mitte kuhugi kadunud. Odava propagandaga nagu Läänes kasvaks raha puu otsas ja II maailmasõja reparatsioone Saksamaal polegi, kui Esimese maailmasõja omad alles said makstud, leidub endiselt igatlaadi teisenenud vasak-internatsionaalsete liikumiste killustunud otste ja metamorfooside pooldajaid, kes peavad kõige kurja juureks “natsionalismi” ja riiklikke erihuvisid. Need inimesed võitlevad uute impeeriumite nimel justnimelt Eesti perspektiivilt vaadelduna (ent kui ajalugu sellele aina vastu räägib, siis kuidas see saab olla kunagi väikerahvastele hea?), et eesti selg oleks jälle mingi üliõpetuse või selle originaator rassi/rahva ees küürus ja nende inglid-eestkõnelejad oleksid samavõrd materiaalselt kindlustatud nagu mõisakupjad või politrukid, sest NEMAD TEAVAD TÕDE JA VALVAVAD INIMESTE JÄRELE!

Kui aru ei saa, siis olen mina esimene, kes kuuli rauda tõmbab!

Геро*й*  (enne Moskva aastaid)

*не выучил этот язык


In Brevi: Tagasivaade suur-vene propaganda-vahenditesse!

15. jaan. 2018

Venemaa poliitika on alati karistanud kahemõttelisi olukordi, kui neid pole, siis veennud vähemalt omaenda kodanikkonda, eriti pärast bolševike reeturlikku mässu vana vene aristokraatia vastu, et tegutsetakse “rahvuslikes huvides ja kooskõlas kõigi rahvusvaheliste” või lausa “jumalike normidega”. Ent kõik, mis paneb asju liikuma, jätab karmaatilisi jälgi, ning sellest ei taha või teevad et ei suuda aru saada Venemaa välispoliitilised eestkõnelejad. Et Venemaa ei järgi kokkuleppeid ja ei täida kohustusi, muuhulgas varalisi, on ju ilmselge Saksamaa taustal, kes Esimese maailmasõja reparatsioonidega on nüüdseks ühele poole saanud. Et Venemaad põlatakse Molotovi-Ribbentropi paktiga ohvrikslangenud rahvaste hulgas ja ei usaldata bolševikest väljakasvanud teisendvormideski on TAGAJÄRG. Ent endiselt on kõiges süüdi fašistid!

Kõige parem viis veenduda, mis moodi vene riik alati üritas täide viia oma suurrahvuslikku agendat, on vaadata vanu ENSV koolide õppematerjale. Siin äratoodud möödunud sajandi 80.aastate Kooli-atlases on Põhja-Venemaa kohale kirjutatud “V E N E L A S E D“, kuigi marid, mordvalased ja udmurdid on siianigi üsna elus veel. Ent enne 11.sajandit võis Ida-Euroopas Oka-Ioka jõest põhjapoolset ala vaadata soome-ugri rahvaste põlisalade ja enamuspiirkondadena, kuna nende ees, mööngem, esines segaasustust.  Sellist musta ja kollase joone kontaktala iseloomustab “mixed” ehk R1a ja N1c1 ühishõimualad, riigid etc. Ehkki riiklus ilmselt on Venemaal sküto-finnistliku alusega, mitte slaavlikku päritolu. Nagu ka ilmneb, siis on kreeklased mänginud suuremat tsivilisatiivset rolli, kui seni arvati.


Kaitstud: (½) Inter-somnium

14. jaan. 2018

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Ida-Imperaator (2): Kas Fr. Nietzsche oli tavaline saksa … mõtleja?

13. jaan. 2018

Mõnikord üritatakse tudengeid kiusata küsimusega, kas Friedrich Nietzsche oli humanist või fašist. Metodoloogiliselt esimene õige käik vastamisel oleks näidata, et tegemist on valedilemmaga. Tema kirjanduslikul toodangul puudus rangelt poliitline või revolutsiooniline vs reaktsiooniline iseloom. Ta oli poeetiliste ja sadomasohistlike kalduvustega unistaja, mida peaks kõige paremini kinnitama Wagneri-mõjutus perioodil Ermanarik’i saaga töötlemissoov. Ta üritas ekstraheerida täpse ajaloolise pildi kolmest vasturääkivast versioonist Hermanarichi eepilise elu lõpu kohta. Esimese kohaselt ta tappis end lahingu ajal hunnide vastu, kui nägi kaotuse vältimatust, Jordanesest loeb keegi välja (?), et tegu oli voodist Valhallasse sissesaamise sooviga ülestõusmisega, mis pidi kangelassurma varal kindlustama igaviku parimate meeste seas, ja kolmandas versioonis, mis pärineb siingi korduvalt refereeritud Saxo Grammaticuselt, tapsid-tükeldasid hellespontoslased lahingus kättemaksuks kuninglikku liitu antud naise Suanahilda mõrvamise eest. Kõigepealt, nagu aastatepikkusest arutelust peaks olema ilmne, ei pruugi olla hunnid ja liivimaalastest hellespontoslased teineteistvälistavad. Türklased nimetavad kreeklasi kummalisel kombel yunan ja nad võisid nendega ajalooliselt põhjalikumalt kokku puutuda just Sküütias või Sküütia piiridel ehk Donimaal (Volga-Oka-Don jõgedest eraldatud loomulikus Toonelas), kuivõrd kreeka päritolu gelonid elasid nii vdajalaste kui ka votjakkide-udmurtide kindlate esivanemate vudiinide seas kombel, et neid lausa peeti samaks rahvaks. Ehk yunan-hunan-hunn ja hellespontoslane on sama päritolu kirjeldavad etnonüümid.

Milles oli Nietzsche probleem ajaloolise Ermanarichi konstrueerimisel? Väidetavalt oli aja jooksul idagootide suurgermaanlasest esi-esa omandanud hunn Attila iseloomujooni – temast oli saanud sadistlik naisepiinaja ja mõrvar, ent selline mees ei või ju samal ajal olla indogermaanlaste kangelane? Kangelaslik iseloom välistavat kriminaalse tegevuse! Midagi oli Saxo Grammaticuse jutuga valesti ja nii otsustas Nietzsche ta tagasi lükata!

See on ilmselt argumentum ad hominem klassikaline juhtum. Hunn ei või olla muud kui harimatu tõhk (mittekreeklane) ja germaanlaste kuningas ei piina oma naist.

Kindel on, et kui ka Nietzschet ei üritata kaasajal globaalse mõõtmega filosoofine tutvustada, siis tema valik soovmõtlemisest lähtuvalt tõde konstrueerida teeb ta ebakõlbikuks mistahes intellektuaalse kvaliteedi saavutamisel.

Hoolika otsimisetagi võivad vanad kartograafilised projektsioonid meile reeta allasurutud ajaloolisi seisukohti. Ja meie ülesanne on neil puhkudel küsida ausalt Miks?