6. Nage-waza


Esimesed nelikümmend nage-waza’t, mida esitletakse selles peatükis moodustavad selle, mida tuntakse kui gokyo-no-waza, viis juhtnööride/õpetuse gruppi. Iga grupp hõlmab kaheksat mustertehnikat. Seejärel tuleb shimmeisho-no-waza, uued tehnikad, mis arendati välja pärast 1920.aastat. Korrapärane heidete õppimine on võti meisterlikkuseni. Kui juba ükskord tehnika põhiidee on läbinisti mõistetud, võib omandatud oskusi rakendada variatsioonides.

Järgnevates kirjeldustes sooritatakse tehnikaid parempoolsest loomulikust seisangust. Neid võib  loomulikult ja peabki harjutama ka vasakpoolsest seisangust.

On hea kui peetakse meeles traditsionaalseid mõisteid tori (haaraja) ja uke (haaratav), mis osutavad vastavalt sellele inimesele, kes heidab ja sellele, keda heidetakse. Neis kirjeldustes oleme leidnud sobivama olevat kasutada teist ja kolmandat isikulist asesõna, ent uke’t ja tori võib sageli kuulda ka dojos.

Gokyo no waza: 1. GRUPP

Deashi-harai Eesmise jala pühkimine

Selle tehnika  puhul sunnid sa oma vastast astuma ettepoole ja siis pühid tema eenduva jala tema alt ära.

Ajastus on selle ja teiste heitetehnikate puhul peamine. Sinu vastane peab olema just oma jala ja suurema osa raskuse matile asetamise veerel. (Selline ajastamine on rakendatav samahästi tagumise jala pühkimisele.)  On samuti oluline, et sa kõverdaksid oma vasakut jalga piisavalt, et tabada tema jalga korralikult pahkluu alt.

2. Alusta parempoolses loomulikus seisangus.

3. Astu parema jalaga natuke rohkem ette kui tavaliselt ja tõmba enda vastast kogu kehaga ettepoole. Ta teeb vasaku jalaga suure sammu.

4. Lõdvenda natuke enda parempoolset haaret ja tõmba teda vasaku käega, nii et ta toob parema jala vasaku jala kõrvale.

5. Just siis kui ta paneb enda parema jala maha, pühi seda vasaku pöiaga selles suunas, kuhu tema jalg oli liikumas.

6. Kui pühid tõmba tugevasti vasaku käega.

Hiza-guruma Põlveratas

Pärast vastase tasakaalu katkestamist tema paremasse eesmisse nurka aseta oma vasak jalg tema paremale põlvekedrale ja heida teda üle selle.

Osuta erilist tähelepanu oma prema jala asetamisele. See ei tohi vastasest olla ei liiga lähedal ega ka liiga kaugel. Kindlasti kõverda oma vasaku jala varbaid sissepoole ja aseta see täpselt vastu tema paremat põlveketra. (Pilt 16-17) Et heita vastast vasakult poolelt parempoolsest haardest, vaheta oma parema käe haare tema vasakust hõlmast vasaku välisvarruka keskosa vastu. (Pilt 18)

Algajad võivad leida kergema olevat oma vasaku jalaga tagasi astuda ja sooritada heide hetkel, mil vastane astub ettepoole oma parema jalaga paremasse kaitseasendisse.

9. Alustage parempoolsest loomulikust seisangust.

10. Astu vasaku jalaga ette, panemaks vastast parema jalaga tagasi astuma.

11. Tõmba teda mõlema käega kergelt tema paremasse esinurka, tõmmates ja tõstes.

12-14. Kui sinu vastane kaotab tasakaalu, aseta enda vasaku jala tald tema parema põlvekedra küljele. Samal ajal kääna enda keha vasakule ja tõmba mõlema käega tugevasti järsu kõverjoonena allapool. Sinu vasatase keha telgleb üle sinu vasaku jala.

15. Kui ta puudutab matti, tõmba teda paremast varrukast katkestamaks tema langemine.

Sasaetsurikomi-ashi Toejala tõmbav-tõstev pühkimine

Sa katkestad oma vastase tasakaalu tema eesmisse paremasse nurka ja heidad teda blokeerides tema parema jala enda vasaku jalaga. Sinu tald peab olema asetatud täpselt tema pahkluu kohale. (Pilt 29)

Kindlasti nõjatu tagapoole ja pöördu heitmisel vasakule. Ei blokeerimine ega tõmbamine ei ole tõhus, kui sa kooldud pihast ettepoole.

19. Alusta parempoolses loomulikus seisangus.

20. Asu vasaku jalaga ettepoole ja lükka vastast mõlema käega nii, et ta astub parema jalaga tagasi.

21. Astu vasaku jalaga tagasi, tõmmates ja tõstes teda paremasse esinurka.

22. Sinu vastane astub parema jalaga ettepoole saavutamaks uuesti tasakaalu.

23-24. Enne kui ta viib selle ettepoole aseta enda vasaku jala tald vastu tema paremat säärt.

25-28. Samal ajal käändu taha vasakule, tõmmates vasaku käega ja lükates paremaga.

Uki-goshi Sujuv puusaheide

Pärast oma vastase tasakaalu katkestamist tema paremasse esinurka, tõstad ta oma puusale ja heidad teda käänates enda puusi vasakule. Mässi oma käsivars nii kaugele kui võimalik ümber tema keha. (Pilt 33)

See heide erineb ogoshi’st selle poolest, et  sa ei tõsta oma puusi ega painuta ettepoole.

30. Alusta parempoolses loomulikus seisangus. Samal ajal kui pöörad paremale, tõmba enda vastast parema käega, sundimaks teda vasaku jalaga ettepoole astuma. Katkesta tema tasakaal tema parempoolsesse esinurka, tõmmates mõnevõrra vasaku käega. Aseta enda parem käsi ümber tema piha ja astu talle ligi, asetades enda parema jala paralleelselt tema pöia sisekülje ette. Too vasak jalg tagasi ja hoia teda kindlalt enda puusa vastas.

31. Kääna enda puusi.

32. Kui ta kukub, tõmba teda vasakust varrukast.

Osoto-gari

Suur välimine sirp

Sa katkestad vastase tasakaalu parema tagumise nurga suunas, pannes teda kogu oma raskust kandma üle paremale kannale ja niidad tema paremat jalga enda parema jalaga.

Sa pead astuma nii kaugele tema paremast jalalabast kui on võimalik, nii et saaksid panna kogu jaksu niitmisse. (Pilt 41)

34. Alusta parempoolses loomulikus seisangus.

35. Pane vastane parema jalaga ettepoole astuma, tõmmates teda pehmelt tema paremasse esinurka. Säti enda vasak jalg tema paremast jalast väljapoole katkestamaks tema tasakaal tema paremasse taganurka, tõmmates vasaku käega  teda enda vastu ja lükates paremaga tahapoole.

36. Tõsta veidi paremat jalga ja vii vastase paremast jalast mööda.

37. Hoia kindlalt tema reie tagakülge enda reie vastas.

38-39. Samal ajal tõmba vasaku käega tugevasti allapoole ja lükka parema käega tema paremasse taganurka.

40. Sinu vastase jalg lendleb ülespoole ja ta kukub otse taha.

Ogoshi Suur puusaheide

Et sooritada ogoshi’t, sa katkestad vastase tasakaalu otse ette või tema paremasse esinurka, tõmbad ta oma puusale, siis tõstad oma puusa ja käänad end tema heitmiseks.

See heide erineb uki-goshi’st selle poolest, et puusad viiakse sisse madalalt ja neid sirutatakse kui heidetakse.

Paremast loomulikust asendist on raske asetada oma paremat kätt ümber vastase, kuna tal on sinu parema varruka  haare. Lase tema vasakust hõlmast lahti ja pista enda parem käsi tema vasaku käe alt läbi küünarliigese kohalt ja libista see siis tema kaenla alla.

See paneb ta küünarnuki lukku ja ta vabastab haarde, millisel juhul sa võid panna oma parema käe tema piha ümber. (Pilt 49)

42. Alusta parempoolsest kaitseseisangust. Tõmba vastast parema käega enda vastu nii et ta astub vasaku jalaga ettepoole.

43. Pista kiiresti enda parem käsi ümber tema piha ja tõmba ta enda puusa suunas, katkestades tema tasakaalu ette.

44. Pööra end ümber, asetades enda parema jala tema parema jalaselja ette, paralleelselt tema jalaga ja sinu vasak jalg natuke tema vasaku jala ette.

45. Kõverda põlvi ja tõmba ta tihedalt enda parema puusa vastu. Tõsta ta üles siritades põlvi.

46. Samal ajal tõmba vasaku käega ja käändu vasakule.

47-48. Sinu vastane pöörleb üle sinu puusa ja kukub sinu ette selili.

Ouchi-gari Suur sisemine sirp

Pärast vastase tasakaalu katkestamist vasakusse taganurka niida tema vasakut jalga seestpoolt parema jalaga nii et ta kukub tahapoole.

Kindlasti kääna oma puusi vasakule kui ründad, nii et sa saaksid esimesena sisse viia parema jala kanna, varbad sissepoole ja niida teda laialt paremale. (Pilt 57)

50-51. Alusta parempoolses loomulikus seisangus. Tee vasaku jalaga väike samma ette, tõsta ja too enda parema jalga natuke taha poole ja tõmba parema käega vastast tema vasaku esinurga suunas.

52. Ta astub vasaku jalaga ettepoole.

53-54. parajasti siis, kui ta asetab jalga matile, libista enda parem jalg tema vasaku jala taha, pannes enda põlveõndla tema vasaku jala taha.

55. Niida jalga laia kaarena enda parema taganurga suunas.

56. Lükka enda vastast mõlema käega otse taha.

Seoi-nage Õlaselja heide

Sa katekestad vastase tasakaalu kas otse ette või tema paremasse esinurka, siis tõmba ta seljale ja heida ta üle õlgade.

Kui sa tõmbad vastase vasaku käega oma seljale, siis sinu parem käsi paindub loomulikult. Vastase parem käsi peab katma sinu küünarnuki.

Selle tehnika variatsiooni nimetatakse ipponseoi-nage’ks (ühe käe õlaselja heide). Sinu vasak käsi hoiab vastase paremast sisevarrukast. Kui sa pöörad end, pista oma parem käsi läbi tema parema kaenlaaluse ja haara tema varrukapealsest või tema paremast õlast. Muus suhtes on selle tehnika sooritamine samasugune.

58. Alusta parempoolses loomulikus seisangus.

59. Astu vasaku jalaga ette ja lükka mõlema käega panemaks vastast parema jalaga tahapoole astuma.

60. Nüüd astu parema jalaga ettepoole ja suru nii et ta astuks tagasi vasaku jalaga.

61. Lükkamise sihiks on vastane panna tagasi lükkama. Kui ta teeb seda ja hakkab vasaku jalaga ettepoole tulema, astu parema jalaga tagasi rohkme kui ta lükkab, nii et tõmbad teda ettepoole tasakaalust välja.

62. Pööra vasakule ja pane parem jalg tema parema jalalaba ette, paralleelselt tema jalaga.

63. Madalda enda keha kõverades end põlvist jaaseta vasak jalg tema vasaku pöiaselja ette. Kõverda paremat küünarnukki ja aseta se vastase parema kaenla alla-

64. Tõmba ta enda vastu ja siruta enda jalgu.

65. Nüüd kummarda keha ettepoole ja tõmba teda mõlema käega ettepoole.

66. Vastane lendab üle sinu parema õla ja langeb sinu ette matile.

Gokyo no waza: 2. GRUPP

Kosoto-gari Väike välimine sirp

Kõigepealt katkestad sa vastase tasakaalu tema paremasse taganurka, siis niidad tema paremat jalga ja heidad teda tahapoole.

Kindlasti aseta oma jalalaba õige nurga all vastase parema jala juurde.(Pilt 75) Ideaaljuhul sinu vasaku jala tald pühib matti sirpimise ajal ja sinu suur varvas on tõstetud, ent on lubatav käänata jalga ja sirpida tallaga.

68. Olles parempoolses loomulikus seisangus, tõmba vastast mõlema käega kergelt ettepoole. Hoidmaks tasakaalu, tõmbab ta tagasi.

69. Astu vasaku, seejärel paremaga jalaga tema paremale küljele, nii et sa seisad tema paremas esinurkas.

71. Niida tema paremat jalga tema päkkade suunas, tabades seda vasaku jalaga täpselt kanna kohalt.

72-73. Samal ajal tõmba allapoole vasaku käega ja lükka paremaha üles ja tahapoole.

74. Sinu vastane peab kukkuma seljale sinu jalgade juures.

Kouchi-gari Väike sisemine sirp

Pärast vastase tasakaalu katkestamist vasakusse taganurka, sirbid sa tema paremat jalga seestpoolt enda parema jalaga ja heidad teda tahapoole.

Ajastus on siis olulisim. Sirbi jalga parajasti siis, kui ta asetab oma raskuse sellele. Nagu kosoto-gari’ga, ideaaljuhul pühid sa matti oma parema jalalaba tallaga ja sirbid tõstetud suure varbaga. Igal juhul lükka vastase jalga ettepoole, mitte ülespoole, väikeste varvastepoolne jalalaba külg matti riivamas. (Pilt 83)

76. Seistes parempoolses loomulikus seisangus lükka vastast kergelt tema vasakusse taganurka.

77. Kui ta lükkab tagasi, tõmba teda vasaku käega tuues samal ajal vasaku jala enda parema jala taha.

78. Tõmba teda kogu kehaga, panemaks teda parema jalaga ettepoole astuma.

79. Just enne kui ta paneb jala maha nihuta enda raskus vasakule jalale ja niida tema paremat kanda parema jalaga seestpoolt.

80. Lase tema jalal liikuda tema varvaste suunas.

81. Samal ajal lükka mõlema käega taha ja allapoole.

82. Juhul kui heide on korralikult sooritatud tõusevad vastase jalad sinu mõlemalt küljelt õhku.

Koshi-guruma Puusaratas

Katkestanud vastase tasakaalu ettepoole või tema paremasse eesmisse nurka, asetad sa parema puusa tihedalt tema oma vastu ja heidad teda üle selle.

Sina vasak käsi peab tõmbama tugevasti ja katkestuseta. Vähemalt pool sinu paremast puusast peab olema eenduma teisele poole sinu vastase paremat külge. (Pilt 92)

84. Astu parempoolsest loomulikust seisangust parema jalaga tagasi, sundimaks vastatast vasaku jalaga astuma ettepoole.

85. Tõmba mõlema käega pehmelt kuni ta raskus on päkkadel.

86 Pane enda parem jalg tema parema jala ligi ja psita enda parem käsi ümber tema kaenla või õla.

87. Jätkates pööramist, viid sa enda parema jala tagasi, kuni sinu parem puus on vastu tema kõhtu. Säti enda parem puus sügavale sisse.

88-90. Samal ajal kui tõstad puusi ja tõmbad mõlema käega ette, kääna end vasaku esinurga suunas.

91. Vastane kukub üle sinu puusa ja langeb sinu ette.

Tsurikomi-goshi Tõmbav-tõstev puusaheide

Kui vastase tasakaal on katkestatud ettepoole või tema paremasse esinurka, lased sa oma puusad tema reite tasemele, siis tõstes puusi ja tõmmates mõlema käega heidad teda üle oma puusade.

Variatsiooni sellest heitest nimetatakse sodetsurikomi-goshi (varrukast tõmbav-tõstev puusaheide). See erineb standardsest heitest sellepoolest, et su parem käsi haarab vastase hõlma asemel vasakust välisvarrukast või kätisest. (Pilt 101-2)

93. Astu parempoolsest loomulikust seisangust parema jalaga tagasi. Kui sinu vastane tuleb vasaku jalaga ettepoole, tõmba ta tasakaalust välja ettepoole.

94. Katkestamõlema käega tõstes ja tõmmates tema tasakaal tema paremasse esinurka. Samal ajal pane parem jalg tema jalgade vahele.

95. Pista parem küünarnukk tema vasaku kaenlaaluse alla ja pööra vasakule. Sinu jalalaba peab olema suunatud tema omaga samasse suunda.

96. Lase puusad alla, vii need vastu tema paremat eenduvat reit.

97. Kui sa tõmbad ta enda paremale puusale, siruta enda jalgu ja suru puusi taha..

98. Tõmba mõlema käega tugevasti allapoole.

99-100. Sinu vastane pöörleb üle sinu puusade ja kukub sinu ette seljale.

Okuriashi-harai Mõlema jala pühkimine

Sa katkestad vastase tasakaalu tema paremale küljele ja pühid enda vasaku jalaga tema paremat jalga tema vasaku jala suunas.

Selle tehnika töötamise jaoks sa pead jääma vabaks ja liikuma sujuvalt. Aseta oma jala tald tema välimisele pahkluule nii lähedale kui võimalik ja pühi parajasti siis, kui ta on nihutamas oma raskust enda vasakule jalale. (Pilt 111) Kindlasti pühi terve oma jalavarrega mitte ainult jalalabaga. Pühi selles suunas kuhu jalg on liikumas.

103. Alusta parempoolses loomulikus seisangus.

104. Vastane astub enda vasakusse taganurka. Tee samm enda paremasse esinurka.

105. Kui ta hakkab viima enda paremat jalga vasakule, too enda parem jalg sellele järele.

106. Just enne kui ta asetab raskuse sellele, pühi seda vasaku jala tallaga suunda kuhu vastane liigub.

107. Samal ajal tõsta parema käega teda ülespoole ja tõmba vasaku käega allapoole.

108-110. Vastase jalad libisevad tal alt ja ta langeb seljale.

Tai-otoshi Keha kukutamine

Olles katkestanud vastase tasakaalu tema paremasse esinurka või tema paremale küljele, sa asetad oma parema jala tema paremast jalast mööda ja heidad teda mõlema käe toimega üle oma jala enda paremasse esinurka.

Ole hoolikas jala asetamisega mitte liiga kaugele vastase jalast mööda. (Pilt 119) Sinu parem käsi peab lükkama samasse suunda, kuhu vastane on kukkumas, mitte tõmbama.

112. Alusta parempoolses loomulikus seisangus.

113. Tee parema jalaga väike samm tahapoole ja tõmba enda vastast ettepoole, seejärel katkesta tema tasakaal tõmbe ja tõstmisega tema paremasse esinurka.

114. Kiirelt liigu suure kaarena parema ajalaga tagasi ja aseta enda parem jalg tema paremast ajalast veidike mööda.

115. Tõmba vasaku käega ette ja allapoole, samal ajal lükates enda parema käega samasse suunda, kuhu ta liigun.

116-118. Vastane kukub üle sinu jala suures ringliikumises ja langeb paremasse esinurka.

Harai-goshi Pühkiv puus

Sa katkestad oma vastase tasakaalu tema paremasse esinurka, pöörad ja tõmbad ta enda vastu, siis pühid tema paremat reit enda parema reiega.

See tehnika loodi vahendina heitmaks vastast, kes lipsab uki-goshi üritamisel sinu puusast mööda.

120. Alusta parempoolses loomulikus seisangus.

121. Astu vasaku jalaga tagasi ja katkesta vastase tasakaal mõlema käe tõmbamise ja tõstmisega. Pööra enda vasak jalg ümber ja aseta tema vasaku jala ette.

122. Samal ajal jätka mõlema käega tõmbamist, kuni tema rindkere ja kõht on sinu torsoga kontaktis.

123. Libista parem jalg tema paremast jalast mööda ja pühi enda reie tagaküljega üles ja väljapoole vastu tema reit.

124. Pööra vasakule ja tõ,ba mõlema käega tugevasti ette ja allapoole.

125-126. Sinu vastane langeb sinu ette seljale.

Uchi-mata Reite-sisene niitev heide

Pärast vastase tasakaalu katkestamist ette või tema paremasse esinurka, sa pühid tema vasakut sisemist reit seestpoolt oma parema reie tagaosaga. Soorita seda heidet parajasti siis, kui vastase raskus on nihutatud tema vasakule jalale.

Variatsiooni puhul, kui sa libistad oma vasaku jala vastase jalgade vahele, peab sinu vasak jalg osutama samasse suunda kui tema parem jalg. (Pilt 136)

127. Alusta parempoolses loomulikus seisangus, parem käsi natuke ülevaltpoolt haaramas kui tavaliselt.

128. Tõmba parema käega ja kui sinu vastane hakkab parema jalaga ettepoole astuma, aseta enda vasak jalg enda vasakusse esinurka ja astu paremaga natuke tagasi.

129. Tõmba teda parem käega suures kaares enda parema taganurga suunas.

130. Ta liigub parema jalaga enda vasaku esinurga suunas ja kummardub ettepoole.

131. Parajasti enne seda, kui ta asetab vasaku jala matile, astu vasaku jalaga natuke sissepoole.

132. Pühi parema reiega ülespoole vastu tema vasakut sisereit.

133. Tõmba teda endast vasaku käega vasakule ja tõmba parema käega sellesse suunda.

134-135. Reie pühkiv liikumine ülepoole tõstab vastase matilt, kuna samal ajal sinu käte tegevus viib ta ülerullumisele ja seljale langemisele.

Gokyo no waza: 3. GRUPP

Kosoto-gake Väike välimine haak

Sa katkestad vastas tasakaalu tema paremasse taganurka, haagid tema paremat pahkluud oma vasaku jalaga ja heidad teda tahapoole.

Sinu käte liikumine peab olema sujuv, pidev ja koordineeritud puusa ja jala liikumisega. Kui sa kõverdada oma jalga väheke enne jalalaba asetamist vastase pahkluule, saad sa rohkem jõudu panna heitesse. (Pilt 146)

See tehnika arendati kosoto-gari variatsioonina, ent kaasajal peetakse seda iseseisvaks tehnikaks.

137. Alusta parempoolses loomulikus seisangus.

138 Astu parema jalaga tagasi ja tõmba vastast kätega.

139. Ta on sunnitud vasaku jalaga ette astuma ja seejätel teeb parema jalaga suure sammu.

140. Katkesta tema tasakaal tema paremasse taganurka, lükates parema käega, mis hoiab tema vasakust hõlmast ülespoole enda vasakusse esinurka ja lükka vasaku käega taha ja allapoole.

141. Aseta enda vasaku jala päkk tema paremale pahkluule ja kannale.

142. Haagi või niida just nagu teda üles tõstes.

144-145. Sinu vastane kukub enda parema taganurga suunas.

Tsuri-goshi Tõstev puusaheide

Pärast vastase tasakaalu katkestamist ettepoole haarad sa tema vööst seljatagant, tõmbad ta puusale ja heidad teda end käänates ettepoole.

On kaks tsuri-goshi kuju, tuntud kui kotsuri-goshi (väike tõstev puusaheide) ja otsuri-goshi (suur tõstev puusaheide). Esimese puhul, paremini sobiv väikest kasvu inimestele, pistetakse parem käsi läbi vastase vasaku kaenla, kuna viimase puhul, paremini sobiv suurtele inimestele, parem käsi läheb üle vastase vasaku käe (Pilt 156) Kotsuri-goshi on siin näidatud.

147. Kui oled parempoolses loomulikus seisangus, tee parema jalaga poolsamm tagasi, nii et su vastane astub vasaku jalaga ette.

148. Kui katkestad tema tasakaalu ette, aseta enda parem käsi läbi tema vasaku kaenlaaluse ja haara selja tagant tema vööst.

149. Pööra end ja aseta enda parem jalg tema parema jala ette seestpoolt, paralleelselt sellele ja vasak jalg tema omast väljapoole.

150. Kõverda põlvi ja tõmba ta mõlema käe tõstega tihedalt enda vastu.

151. tõsta ta enda puusadele.

152. Samal ajal kui tõstad tema keha parema käega, siruta enda põlvi ja kääna puusi.

153. Samaaegselt tõmba vasaku käega tugevasti allapoole.

154-155. Sinu vastane kukub su jalgade ette.

Yoko-otoshi Külgmine kukutamine

Katkestades vastase tasakaalu tema paremale küljele, asetad sa oma vasaku jala väljapoole tema paremat jalga ja heidad teda, kukutades end vasakule küljele, endast vasakule. Seda tehnikat saab harjutada ka ilma partnerita. (Pilt 163)

157. Alusta parempoolses loomulikus seisangus.

158. Astu paremale poole ja püüa vastase tasakaalu katkestada temast vasakule.

159. Ta paneb vastu, nihutades enda raskuse paremale.

160. Aseta vasak jalg tema pahkluust välapoole ja kukuta ta endast vasakule.

161. Kui kukud, tõmba mõlema käega vasakule.

162. Sinu vastane langeb sinuga peaaegu paralleelselt.

Ashi-guruma Jalaratas

Olles katkestanud vastase tasakaalu tema paremasse esinurka sa pöörad end ja sirutad oma parema jala üle tema parema põlve ja heidad teda suures kaares üle enda.

Üle vastase põlve jala asetamise poolest sarnaned heide hiza-guruma’ga. (Pilt 172)

164-165. Parempoolses loomulikus seisangus astu parema jalaga tagasi ja tõmba vastane ette vasakule jalale, seejärel paremale jalale. Katkesta kätega tema tasakaal tema paremasse esinurka.

166. Vii enda vasak jalg enda tagant läbi ja telgele vasakule. Pista enda parem jalg üle vastase jalgade ja suru see tema põlvekedra vastu, pahkluu sellest natuke üle.

167. Tõmba teda mõlema käega endale ligi ja pöördu vasakule.

168-71. Tema keha rullub üle sinu jala.

Hane-goshi Hüppav puus

Sa katkestad vastase tasakaalu tema paremasse esinurka, tõmbad ta oma parema puusa juurde ja heidad teda, ühendatuna mõlema käega allapoole tõmbamisega, ülespoole hüppava parema puusa ja jala liikumisega.

Selle tehnika korraliku toimimise nimel peavad sinu puusade, jalgade ja käte liikumised olema hästi koordineeritud. Kindlasti sea oma parem põlv vastase paremast põlvest eemale nii, et su jalg, puus ja kere saavutavad täieliku kontakti tema kehaga.

173. Samal ajal kui oled parempoolses loomulikus seisangus, katkesta vastase tasakaal tema paremasse esinurka.

174. Vii enda vasak jalg enda tagant läbi.

175. Samal ajal kõverda enda paremat põlve ja aseta jalg tema parema jala siseküljele.

176. Tõmba mõlema käega ta enda vastu ja tõsta ta enda puusadele.

177. Siruta enda vasakut jalga ja tõsta ta matilt üles parema puusa ja jala kerkiva liikumisega.

178. Pöördu vasakule ja tõmba tugevalt välja ja allapoole.

179-180. Sinu vastane peab põõrlema üle sinu parema puusa ja langema sinu jalgade ette.

Harai-tsurikomi-ashi Pühkiv tõmbav-tõstev jalavõte

Pärast vastase tasakaalu katkestamist tema vasakusse esinurka, sa pühid tema vasakut pahkluud parema jalaga ja heidad ta tema suhtes vasakule. Et ära hoida liiga kõrgelt pühkimist, pühi tema vasakut jalaselga  enda parema jala väikeste varvaste küljega. (Pilt 189)

Lihtsam viis sooritada paremast loomulikust asendist haraitsurikomi-ashi’t on astuda ettepoole vasaku jalaga, kiiresti vii enda parem jalg sellejuurde ja pühi vastase paremat jalga kui ta astub tagasi. Algajad võivad kõigepealt harjutada lihtsamat varianti.

181. Parempoolses loomulikus seisangus astu vasaku jalaga ette, sundimaks enda vastast parema jalaga tagasi astuma.

182. katkesta tema tasakaal tema vasakusse esinurka tõstes ja tõmmates.

183. Vii enda vasak jalg tema parema jala juurde.

184. Siruta enda jalg välja ja pühi tallaga tema välimist pahkluud või säärt endast eemale.

185. Samal ajal kääna enda ülakeha paremale ja tõmba parema käega, mis hoiab tema vasakust varrukast, tugevalt enda parema kaenlaaluse suunas.

186. Lükka parema käega ülespoole ja vasku käega paremale.

187-188. Su vastane kukub suure kaarena endast vasakule.

Tomoe-nage Kaarheide

Siin tõmbad sa enda vastase päkkadele, kukutad end tahapoole, samal ajal asetad enda parema jala tema alakõhule ja heidad teda tahapoole üle enda pea.

On oluline, et sinu vasak tald oleks kindlalt matil kui sa libistad selle enda vastase jalgade vahele. Kui asetad jala vastase alakõhule, peab sinu parem põlv olema kõverdatud ja sinu päkad tahapoole tõmmatud. Heide on raskendatud sinu käte ja parema jala kaastoimingu poolest, nii et tingimatult vajalik hoida püsivat tõmmet, kõigepealt ettepoole, siis tahapoole (Pilt 198).

190. Alusta parempoolses loomulikus seisangus.

191. Astu vasaku jalaga ette ja lükka vastast tugevalt otse taha. Ta lükkab tagasi ja astub parema jalaga ette. Vii vasak käsi üle tema paremale varrukale.

192. Kui tõmbad teda mõlema käega, libista enda jalg tema jalgade vahele, kõverda enda vasakut põlve ja istu, asetades enda puusad vasakule kannale nii lähedale kui võimalik.

193. Samal ajal kõverda enda paremat põlve ja aseta parema jala tald kergelt tema alakõhule.

194. Lükka tema keha üles paremat jalga välja sirutades ja tõmba mõlema käega.

195-197. Sinu vastane lendab üe sinu pea ja langeb matile sinust kaugemale.

Kata-guruma Õlaratas

Samal ajal kui katkestad vastase tasakaalu tema paremasse esinurka, tõstad sa ta enda õlgadele ja kukutad ta matile. Astu parema jalaga nii sügavale sisse kui võimalik. Sinu kukal peab olema tema vöö paremal poolel (Pilt 208).

199. Parempoolses loomulikus seisangus liigu vasaku jalaga tagasi ja tõmba mõlema käega vastast ettepoole.

200. Kui ta astub parema jalaga veelgi ettepoole, võta vasaku käega tema parema varruka seesmisest keskosast ja katkesta tema tasakaal tema paremasse esinurka.

201. Kõverda enda põlvi ja astu parema jalaga tema jalgade vahele alla.

202. Selle tegemisel pane parem käsi ümber tema parema reie ja tõsta ta paremale õlale.

203. Tõmba vasakut kätt allapoole rindkere oole ja siruta end.

204. Sinu vastase raskus on võrdselt jaotatud sinu õlgadele.

205-207. Heida teda matile enda ette vasakule.

Gokyo no waza: 4. GRUPP

Sumi-gaeshi Nurkkontreerimine

Pärast vastase tasakaalu katkestamist tema paremasse esinurka, kukud sa tahapoole, asetad parema jala jalaselja vasakusse põlveõndlasse või tema reiele ja heidad teda üle enda pea.

Jõudu selle tehnika puhul saab laiendada tõstes samal ajal kui langed paremat jalga, kui et pärast seda kui selg puudutab matti. (Pilt 216)

209. Alusta parempoolsest kaitseseisangust, sinu ja vastase käed läbi teineteise vasakute kaenlaaluste. Sinu parem käsi peab olema tema selje ülemises vasakus nurgas nii kõrgel kui võimalik. Hoia tema paremat kätt tihedalt enda vastas.

210. Tõmba teda tema vasakusse esinurka nii et ta astub kõigepealt vasaku, seejärel parema jalaga ette.

211. just siis, kui ta on parema jalaga ettepoole tulemas, liigu vasaku jalaga ette ja katkesta tema tasakaal tema vasakusse esinurka. Kukuta end seljale otse tema alla.

212. samal ajal aseta parema jala pöiaselg tema vasakusse põlveõndlasse või sisereiele ja tõsta teda üles üle enda.

213. Tõmba teda vasaku käega ja lükka paremaga.

214-215. Vastane peab rulluma üle parema õla seljale.

Tani-otoshi Orgu kukutamine

Sa katkestad vastase tasakaalu tema paremasse esinurka, libistad vasaku pöia tema paremast jalast väljapoolt mööda ja heidad teda tema paremasse taganurka.

Tani otoshi erineb yoko otoshist sellepoolest, et heidad vastast pigem taganurka kui et kõrvale. (Pilt 223-26)

217. Parempoolses loomulikus seisangus püüa katkestada vastase tasakaal tema paremasse esinurka. Ta tõmbab jalgu tahapoole.

218. Asu vasaku jalaga ette ja katkesta tema tasakaal tema paremasse taganurka.

219. Libista enda vasak jalg tema paremast jalast väljapoole.

220. Tõsta ja lükka parema käega  tema kaenla all oleva parema käega. Tõmba vasaku käega ja pööra enda ülakere vasakule. Kukuta end enda vasakusse esinurka.

221-222. Parem jalg blokeeritud,  vastane kukub enda paremasse taganurka.

Märkus: Selle tehnika baasvormi puhul heidetakse vastane otsejoones taha.

Hane-makikomi Hüppav ümbermässiv heide

See tehnika on kombinatsioon hane-goshist ja soto-makikomist. Sa katkestad vastase tasakaalu tema paremasse esinurka ja kui sooritad hane-goshi’t, mähid tema keha enda keha ümber ja langed matile.

227. Kui oled parempoolses loomulikus seisangus katkesta vastase tasakaal tema paremasse esinurka mõlema käega tõstes ja tõmmates.

228. Vii enda vasak jalg enda tagant läbi, kõverda paremat jalga ja tõmba ta vastu enda külge.

229. Vabasta parem käsi, jätkates paremaga tõmbamist.

230. Käändu vasakule ja kuku paremale küljele.

231-232. Vastane, kes on mässitud ümber sinu, kukub koos sinuga.

Sukuinage Koppheide

Olles katkestanud vastase tasakaalu tema vasakusse taganurka, haara kätega ümber tema ja heida teda taha paremale. Võistlustel on paras juhus selle heite rakendamisel siis, kui hakkad pärast eraldumist vastasest haarama. Et mitte lasta tal heidet blokeerida, tuleb seda sooritada enda initsiatiivil, enne kui vastasel on tekkinud võimalus sinust haarata.

234. Sa oled parempoolses loomulikus seisangus ja sinu vastane astub kõigepealt parema, seejärel vasaku jalaga ette.

235. Katkesta tema tasakaal tema vasakusse taganurka.

236. Astu parema jalaga tema taha.

237. Siruta parem käsi eest ümber tema piha ja haara vasaku käega tema vasakust jalast tagantpoolt.

238. Tõsta teda parema puusaesisega.

239-241. Tahapoole vaatamata, kukuta ta enda selja taha.

Utsuri-goshi Pöörduv puusaheide

See heide on gonosen-no-waza – kontreeriv heide. Pärast tema heite blokeerimist põlvede painutamise teel, kiigutad sa ta enda puusadele ja heidad teda, pöörates puusi samamoodi kui ogoshi puhul. Kiigutamaks teda üles kõrgele, vaheta parema käe haare ümber tema vasaku sisevarruka keskosa vastu. Heidet võib samuti sooritada lihtsalt vasaku jalaga vastase ette astudes ja vasakule puusale tõstes.

242. Alusta parempoolses loomulikus seisangus.

243. Sinu vastane üritab parempoolset hane-goshi’t. Kui ta sisse liigub, lase puusad alla, haara vasaku käega tagant vööst ja tõsta teda käte ja keskkohaga.

244. kiiguta ta endast vasakule ja kääna puusi paremale.

245. Jätka tema kiigutamist üles vasakule ja aseta  enda vasak puus tema alla, lastes tema vasakul jalal tulla kergelt ettepoole.

246-248. Nihuta enda vasaku käe haare tema vasakule varrukale ja tõmba parema käega tugevasti allapoole, kuna samal ajal jätkad puusade pööramist paremale.

Oguruma Suur ratas

Sa katkestad vastase tasakaalu tema paremasse esinurka, asetad parema jala üle tema alakõhu ja heidad teda üle jala. Heide erineb harai-goshi’st selle poolest, et see sõltub peamiselt jalgade tööst kui puusade liikumisest (Pilt 256).

249. Alusta parempoolses loomulikus seisangus.

250. Liigu vaaku jalaga ettepoole, kuna samal ajal katkestad tasakaalu tema paremasse esinurka.

251. Pööra vasakule ja siruta enda parem jalg välja üle tema jalgade ülemise poole.

252. Tõsta teda, kiigutades enda paremat jalga üles ja tahapoole.

253. Samal ajal tõmba mõlema käega allapoole.

254-255. Sinu vastase keha peab pöörlema üle sinu jala.

Soto-makikomi Välimine ümbermässiv heide

Kui oled katkestamas vastase tasakaalu tema paremasse esinurka, tõmbad sa ta enda vastu, pöörad kaarena endast vasakule, nii et tema keha mässitakse ümber sinu ja sa kukutad end ettepoole, heites teda üle enda selja.

Mässides vastast ümber enda, haara parema käega tema paremast välisvarrukast küünarnuki kohalt ja vasaku käega haara tema paremas välisvarrukast altpoolt. Hoia tema paremat kätt kindlalt enda parema käe all (Pilt 263).

257. Kui oled parempoolses loomulikus seisangus, katkesta enda vastase tasakaal tema paremasse esinurka.

258. Säilitamaks enda tasakaalu, astub ta parema, seejärel vasaku jalaga ettepoole.

259. Kui ta hakkab just enda raskust nihutama enda paremale jalale, pöördu endast vasakule ja vii enda vasak jalg ümber enda taha.

260. Aseta enda parem jalg väljapoole tema paremat jalga ja vabasta enda parempoolne haare.

261. Tõmba ta vasaku käega enda vasaku külje vastu.

262. Jätka vasakule pöördumist, mässimaks tema keha ümber enda ja heida end ette ja matipoole.

Uki-otoshi Sujuv kukutamine

Sa katkestad vastase tasakaalu tema paremasse esinurka ja tõmbad teda mõlema käega matipoole, pannes ta kaares ettepoole kukkuma.

Teine võimalus on astuda taha ja kukutada end vasakule põlvele, vasak jalg varvastel. Tõmba kõvasti, kasutades ära mõlema käe liituvat jõudu (Pilt 271). Seda heitevormi sooritatakse heitekatas ja see on sageli neist kahest efektiivsem.

264. Parempoolses loomulikus seisangus astu vasaku jalaga ettepoole, nii et sinu vastane astub parema jalaga taha.

265. Tee vasaku jalaga samm taha. Kui ta astub parema jalaga ettepoole, katkesta tema taakaal tema paremasse esinurka.

266. Just siis, kui tema raskus hakkab kanduma tema paremale jalale, pööra ülakeha vasakule.

267. Tõmba vasaku käega allpoole, kuna lükkad paremaga, mis hoiab tema vasakut hõlma, teda üles.

268-270. Sinu vastane peab kukkuma ringjoonena enda paremasse esinurka.

Gokyo no waza: 5. GRUPP

Osoto-guruma Suur välimine ratas

Pärast vastase tasakaalu katkestamist paremasse taganurka või otse taha, asetad sa parema jala tema parema põlve tagant läbi ja heidad teda üle selle tahapoole. Sinu parem reis toimib kui telg.

Teine võimalus seda heidet teostada, tarvitades samasugust käte tööd, on katkestada vastase tasakaal tema paremasse esinurka või otse ette, seejärel asetada vasak põlv vastu tema vasakut reit ja heita (Pilt 279).

272. Alusta parempoolses loomulikus seisangus.

273. Tõmba enda vastast üles ja lükka tema paremasse taganurka või tahapoole.

274. Teeskle parema jalaga jala niitmist. Sinu vastane paneb vastu, nõjatudes ettepoole.

275. Siruta parem jalg üle mõlema jala taguse tema paremast reiest vasaku põlveni.

276. Lükka parema käega tugevasti ja tõmba vasaku käega enda külje vastu.

277-58. Võimetuna astuma tagasi tasakaalu taastamiseks, kukub vastane üle sinu jala tahapoole.

Uki-waza Sujuv tehnika

Olles katkestanud vastase tasakaalu tema paremasse esinurka sa blokeerid tema parema jala vasaku jalaga ja heidad teda üle enda, langedes ise vasakule küljele. Täiuslik koordinatsioon on ilmtingimatu, selleks et tehnika oleks edukas, kui ohverdades seisangu kasutatakse täielikult ära olemasolev jõud. Pole absoluutselt ilmtingimatu astuda parema jalaga tagasi enne kui sirutad vasak jalg korralikult küljele.

280. Parempoolses loomulikus seisangus, astu parema jalaga taha ja kui sinu vastane astub vasaku jalaga ette, katkesta tema tasakaal vasakusse esinurka.

281. Taastamaks enda tasakaalu, ta toob parema jala ette.

282. Just sellel momendil, libista enda vasak jalg tema paremast jalast väljapoole.

283. Kukuta end vasakule.

284. Kukkumisel tõmbavasaku käega tugevalt kaares enda keha suunas ja lükka vasakuga kaares vasakule.

285-286. Sinu vastane kukub ette enda paremasse esinurka.

Yoko-wakare Külgmine eraldamine

Sa katkestad vastase tasakaalu ette ja ohverdad end, kukutades end seljale ja vasakule küljele. Heida teda üle enda väljasirutatud keha. Seda tehnikat kasutatakse peamiselt uki-goshi, ogoshi ja seoi-nage kontreerimiseks. Astudes kiiresti ümber vastase puusa, sa kasutad heitmiseks ära tema liikumist ettepoole (Pilt 295-298).

287. Alusta parempoolses loomulikus seisangus.

288. Tõmba enda vastast mõnevõrra panemaks teda vasaku jalaga rohkem ette astuma ja astu vasaku  jalaga väljapoole tema vasakut jalga.

289. Vii enda parem jalg samuti ette, libista vasak jalg vasakule välja ja kukuta end vasakule küljele.

290. Tõmba kukkudes mõlema käega tugevasti mati suunas.

291-294. Sinu vastane kukub ette üle sinu keha ja kukub selili sinu suhtes täisnurga all.

Märkus: Selle tehnika lähtevormis heidetakse vastane tema paremasse (või vasakusse) esinurka.

Yoko-guruma Külgratas

Seda tehnikat võib kasutada heitmaks inimest, kes kummardub ettepoole, püüdes sind taksitada teda kontreerimast utsuri-goshi või mõne muu sarnase tehnikaga tahapoole. Pistes parema jala tema jalgade vahele, kukutad sa end paremale küljele ja heida teda üle enda pea tahapoole.

299. Alusta parempoolses loomulikus seisangus.

300. Vastane on teinud katse heita sind hane-goshi või ogoshi’ga ja sa oled pannud käed ümber tema kontreerimaks kas ura-nage’ga või utsuri-goshi’ga.

301. ta reageerib ettepoole kummardamisega.

302. Pista parem jalg tema jalgade vahele.

303. Kukuta end paremale küljele, tõmmates teda vasaku käega enda vastu ja lükates paremaga ülespoole.

304-306. Vastane lendab üle pea ja langeb sinu vasakust õlast mõõda.

Ushiro-goshi Puusaheide seljatagant

Ushiro-goshi’t kasutatakse puusaheite kontreerimiseks. Asetades enda käed ümber vastase keskkoha, nõjatud sa tahapoole, kiigutad teda ülespoole ja heidad ta seljale. Seda tuleb teha kiiresti või sinu vastane võib sind jalgadega ära siduda. Vasakut põlve nagu ka mõlemaid käsi võib kasutada kiigutamaks teda matilt üles.

307. Alusta parempoolses loomulikus seisangus.

308. Vastane üritab mõnda puusheidet.

309. Langeta puusi ja pane mõlemad käed ümber tema piha.

310. Hoides teda enda vastu, siruta jalada välja ja kooluta keha tahapoole.

311. Kiiguta ta matilt üles.

312. Kui ta hakkab alla langema liigu jalgadega tagasi.

313-324. Kummardu ettepoole ja tõmba ta matile nii, et ta ei saaks langeda jalgadele.

Ura-nage Selja heide

Sa paned mõlemad käed ümber enda vastase tema paremalt küljelt (või seljatagant, pilt 323), tõsta ta üles ja heida teda tahapoole üle enda vasaku õla, samal ajal kui ohverdad end kukkudes tahapoole. Ole ettevaatlik, vältimaks vastase heitmist peapeale.

315. Alusta parempoolses loomulikus seisangus.

316. Vastane üritab sind heita parempoolse puusatehnikaga. Astu talle vasaku jalaga ligi ja langeta puusi.

317. Pane käed paremalt poolt ümber tema.

318. Siruta enda jalad välja ja naaldu tema kergitamiseks tahapoole.

319. Heida teda tahapoole kui kukud otse taha.

320-322. Vastane lendab üle vasaku õla.

Sumi-otoshi Nurkkukutamine

Pärast vastase tasakaalu katkestamist tema paremasse taganurka, sa heidad teda kätega sellesse suunda. See on iseäranis raske tehnika, kuna sõltub peaaegu täielikult käte tööst. See ei õnnestu, kui mitte pole väga osavalt sooritatud ja peaaegu täiusliku ajastusega. Pane iseäranis rõhku sellel, kuidas sinu ülakeha pöördub  mõnevõrra paremale, samal ajal kui lükkad vastast. Ainus erinevus sumi otoshi ja uki otoshi vahel on suund, kuhu sa heidad. Võttes peitiv printsiip on aga üsna samalaadne.

324. Alusta parempoolses loomulikus seisangus.

325. Astu parema jalaga tagasi ja tõmba vastane ettepoole vasakule jalale.

326. Madalda puusi ja astu vasaku jalaga väljapoole tema paremat jalga.

327. Samal ajal lükka teda parema käega tugevalt paremasse taganurka ja vasaku käega tõmba.

328. Tema vasak jalg peab liikuma üles läbi õhu.

329-331. Jätka vasaku käega lükkamist ja tõmba vasakuga ning ta lendab läbi õhu seljale.

Yoko-gake Külgmine jalahaak

Pärast vastase tasakaalu nihutamist tema paremasse esinurka, katkesta see otse paremale ja heida teda paremale poole, kukkudes ise vasakule küljele. Sinu käte töö, jala pühkimine ja ohverdamine peavad toimuma üheskoos. Sinu pühkimissooritus peab olema sujuv ja tugev, mitte lihtsalt jalalöök.

332. Parempoolses loomulikus seisangus, astu parema jalaga tagsi ja tõmba vastast panemaks teda vasaku jalaga ette astuma.

333. Seejärel astu vasaku jalaga natuke tagasi ja tõmba teda ettepoole paremale jalale. Katkesta tema tasakaal tema paremasse esinurka.

334. Katkesta tema tasakaal paremale poole, lükates teda parema käega kergelt paremale jalale ja tõmmates vasaku käega.

335. Kukuta end vasakule küljele.

336. Samal ajal pühi vasaku jala tallaga tema paremat välimist pahkluud tema vasaku jala suunas.

337-338. Säilita vasaku käega tugev tõmme allapoole.

339. Vastane kukub peaaegu sinuga paralleelselt.

Shimmeisho-no- waza

Gokyo-no-waza kinnitati vormiliselt 1895.aastal ja uuendati 1920.aastal. Sest saadik on tulnud arvukalt uusi tehnikaid üldisesse kasutusse. Pärast hoolikaid kaalumisi otsustas Kodokan ametlikult tunnustatud heitetehnikate hulka lülitada järgnevad seitseteist tehnikat.

Käte tehnikad
Morote-gari Mõlema käe sirp

340. Astu parema jalaga vastase jalgade vahele.

341. Heida enda õlad vastu tema rindkere ja aseta käed tema jalgade ümber, just põlvedest üleval pool.

342-45. Niida tema jalgu enda suunas ja heida ta otse tahapoole.

Kuchiki-taoshi Ühe käega mahatoomine

346. Astu parema jalaga vastase jalgade vahele.

347. Haara kiiresti tema paremast jalast, kas parema käega seestpoolt või vasaku käega väljastpoolt.

348. Tõsta ta jalg üles ja suru teda taha ja matipoole.

Kibisu-gaeshi Kontreeriv võte kannast

352. Astu vasaku jalaga väljapool vastase paremat jalga.

353. Lase puusi allapoole.

354-357. Niida parema või vasaku käega tema paremat jalga tagant nagu kouchi-gari või kosoto-gari puhul.

Uchimata-sukashi

Seesmise puusaniitmise heite möödalibistamine

358-363. Kui vastane liigub sisse sooritamaks uchi-mata’t, libista end tema niitvast jalast mööda ja kasuta ära tema liikumishulka heitmaks teda ettepoole.

Puusatehnikad
Dakiage Puusatõste

364. Kui vastane on selili matil, astu tema jalgade vahele.

365. Libista käed tema jalgade alt läbi ja haara tema vööst mõlemalt poolt.

366-367. Tõsta paremat põlve ja tõmba ta enda vastu ja seisa.

Märkus: See tehnika on randoris ja võistlustel keelatud.

Jala ja pöiatehnikad
Tsubame-gaeshi Eesmise jala pühkimise (neelav) kontreerimine

368. Vastane üritab parempoolset deashi-harai’d.

369. Nihuta enda raskus vasakule jalale ja tõmba parem jalg tagasi kõverades samas põlvi.

370-374. Heida teda vasakpoolse deashi-harai’ga.

Osoto-gaeshi Suure välimise sirbi kontreerimine

375-377. Vastane liigub ette parempoolseks osoto-gariks.

378-80. Enne kui ta saab võimaluse viia sind tasakaalust välja taha paremale, soorita ise parempoolne osoto-gari.

Ouchi-gaeshi Suure seesmise sirbi kontreerimine

381. Vastane ründab parempoolse ouchi-gari’ga.

382-384. Kui ta on haakinud enda vasaku jala sinu vasaku jalaga, pühi jalg ära ja heida teda taha paremale.

385. Teise võimalusena, tõsta enda jalga enne kui vastane saab sellega haakuda.

386-388. Heida teda kätega taha paremale.

389-392. Veel ühe võimalusena heida teda pärast vasaku jala tõstmist tema vasakusse esinurka.

Kouchi-gaeshi Väikese seesmise sirbi kontreerimine

393. Vastane ründab parempoolse kouchi-gari’ga.

394-396. Libista parem jalg vabaks ja heida teda pöörates end vasakule.

397-401. Teise võimalusena pööra end ja heida teda endast paremale. Sa võid sooritada ka hiza-guruma’t.

Hanegoshi-gaeshi Hüppava puusaheite kontreerimine

402. Vastane ründab parempoolse hane-goshi’ga.

403-405. Haagi vasak jalg ümber tema matil olevat vasakut jalga ja niida seda endast vasakule.

406-409. Teise võimalusena tõsta ta üles ja niida tema jalgu parema jalaga endast vasakule.

Haraigoshi-gaeshi Pühkiva puusaheite kontreerimine

Vastane ründab parempoolse  harai-goshi’ga.

411-415. Haagi vasak jalg ümber tema madalama vasaku jala ja niida seda paremale.

Uchimata-gaeshi Seesmise puusaniitmise heite kontreerimine

416-42. Kui sinu vastane liigub uchi-mata’ks sisse, haagi vasak jalg ümber tema vasaku jala ja niida seda endast paremale.

Külgmised ohverdustehnikad
Kani-basami Käärheide

422. Parempoolsest loomulikust seisangust katkesta vastase tasakaal taha.

423. Hüppa tema parema jala lähedale.

424-425. Siruta parem jalg üle tema kõhu ja vasaku põlve taguse.

426-425. Siruta parem jalg üle tema kõhu ja vasak ül põlve taguse.

426-427. Heidateda tahapoole.

Kawazu-gake Vastupidi pööratud jalahaak

428. astu vastase juurde ja libista parem käsi ümber tema kaela.

429. Pööra end ja tõmba ta tihedalt enda vastu.

430. Mässi parem jalg seestpoolt ümber tema vasaku jala allpoolse osa, surudes enda pöiaselja tema pahkluu seljale.

431-433. Haagi jalg üles ja heida end tahapoole.

Märkus: See tehnika on keelatud randoris ja võistlustel.

Osoto-makikomi Suure välimise sirbi ümbermässiv heide

434-436. Osoto-gari’st või samalaadsest tehnikast vabasta parema keä haare ja pööra end vasakule, tuues parema käe üle vastase parema käe mähkimaks tema käe ümber enda.

437-439. Jätka pööramist ja kukkuge koos.

Uchimata-makikomi Seesmise reie niitmise ümbermässiv heide

440-445. Vabasta uchi-mata’st oma parema käe haare ja pööra endast vasakule, mässides vastase ümber enda.

Harai-makikomi Pühkiv ümbermässiv heide

446-451.Vabasta harai-goshi’st parema käe haare ja kääna end vasakule, mässides vastase ümber enda.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: