I. Koshiki-no-kata


Selle kata tehnikad olid mõeldud Kito-koolkonna täisrelvastuses sõjameestele ja kata sooritamise puhul on oluline kujutleda end kandmas rasket turvist. Ma otsustasin jätta need tehnikad selle katana, kuna need hõlmavad endasse Kodokan judo printsiipi ja tehnikaid. Kata on jaotatud kahte ossa, omote (esikülg) ja ura (tagakülg) ja kakskümmend üks tehnikat, mis on antud VI tabelis (lk….). Nagu teistegi kata’de puhul, algab koshiki-no-kata sinu ja sinu kaaslase vastamisi seismisest (umbes 5.4 m teine-teisest eemal). Pöördudes joseki poole, tehke püstikummardus (Pilt. 1-2.). Sellele järgneb istekummardus. Kui lõpetate seda katat, tehakse kõigepealt istekummardus ja sellele järgneb püstikummardus.

Omote

Tai

Valmisoleku seisang

5-7. Sa pöörad ja seisad joseki poole ning pärast enda meele ja keha ettevalmistamist sügava kõhu hingamise varal, tee vasaku jalaga samm ette ja seisa valmisolekus.

8-10. Alustades vasaku jalaga, su kaaslane kõnnib ettepoole, kuni tema parem jalg on sinu vasaku jala ees, seejärel ta peatub ja haarab vasaku käega sinu eestvööst poolt ja parema käega tagantpoolt.

11-12. Ta kiigutab enda vasakut jalga ülespoole ja alla tagasi, kasutades selle liikumisimpulssi tõmbamaks sind tema parema puusa ligi, ta üritab sooritada puusaheidet.

13-15. Aseta vasak käsi vastu tema puusatagust ja parem käsi tema rindkere vasakule küljele ja katkesta tema tasakaal tahapoole.

16-17. Kukuta end paremale põlvele ja heida teda vasakusse taganurka.

18-19. Pärast kukkumist tõuseb sinu kaaslane istukile, ajab jalad mõnevõrra laiali ja asetab oma käed reitele. Vahepeal paned sa enda vasaku käe enda vasakule põlvele, tõstad parema jala päkka ja viid vasaku jala välja endast vasakule. Mõne sekundi järel tõusevad mõlemad aeglaselt jalule ja naasevad lähteasendisse.

Yume-no-uchi

Unelemine

20-27. Sinu kaaslane jõuab sinuni ja üritab puusaheidet nagu eelmise vormi puhul.

28. Jällegi püüad sa katkestada tema tasakaalu tahapoole, ent ta paneb vastu, ajades keha kangeks.

29. Tõsta teda vasaku käega, mis on tema piha taga, pöördu temaga vastamisi ja haara parema käega kergelt tema vasaku sisevarruka ülaosast või tema rindkerest.

30. Nõjatu tahapoole ja tee mõned väikesed sammud tahapoole katkestamaks tema tasakaal.

31. Samal ajal kui ta on ettepoole kallutatud ja tema raskus on päkkadel, heida end tahapoole.

32-35. Sinu kaaslane rullub ettepoole ja tõuseb jalgadele näoga sinu poole. Sa jääd mõneks sekundiks jalad ja käed laiali sirutatult selili.

Ryokuhi

Jõuga sukeldumine

36. Sina ja kaaslane seisate vastakuti u 90 cm-l vahemaal.

37-39. Sinu kaaslane astub vasaku jalaga ette, seejärel paremaga ja käed ristatult püüab mõlema käega võtta haaret sinu vööst.

40. Astu parema jalaga tagasi ja vii puusad taha. Sinu kaaslane kaotab tasakaalu ettepoole.

41. Pööra keha paremale ja võta tema parem ranne vasakusse kätte, pöial pealpool. Siruta parema käega üle enda parema käelaba ja aseta see tema paremale küünarliigesele. Kontrolli tema paremat kätt mõlema käega. Samal ajal kui juhid teda parema käega paremale, säti vasak käsi tema vasakule käsivarrele, õlgade juures ja lükka teda, kuni ta on parajasti sinu paremas esinurgas. Olles tasakaalust ettpoole väljas, sirutab ta end välja. Aseta parem käsi tema paremale õlale ja vasak käsi tema rindkere vasakule üleosale, kukuta end vasakule põlvele ja tõmba paremat kätt alla- ja tahapoole.

42. Ta kukub otse tahapoole.

Mizu-guruma

Vesiratas

43. Sina ja sinu kaaslane seisate umbes 1, 8 meetril.

44. Nagu viimase tehnika puhul, püüab ta haarata mõlema käega sinu vööd, üks käsi üle teise. Astu parema jalaga tagasi, võta tema parem ranne paremasse kätte, pöial all ja haara vasaku käega tema kraest ülevalt paremalt poolt.

45. Tõmba käsi alla.

46. Ta paneb vastu enda väljasirutamisega.

47. Samal ajal kui ta teeb seda, lükka parema käega tema parem käelaba üles vastu tema laupa ja aseta enda vasak käsi tema ristluule. Katkesta tema tasakaal tahapoole.

48. Nüüd kummardub ta ettepoole taastamaks tasakaalu.

49-53. Kui ta on seda tegemas, kukuta end taha ja heida teda üle enda nagu yume-no-uchi puhul.

Mizu-nagare

Veevool

54. Sina ja sinu kaaslane seisate 3, 5 meetril. Sina oled paremal.

55. Hakake teine-teise suunas kõndima.

56. Kui te olete 1, 8 meetril, teeb sinu kaaslane järgmised liigutused: paljastab paremalt puusalt parema käega kujuteldava pistoda. Astudes vasaku jalaga ette, ta haarab vasku käega sinu mõlemast hõlmast.

57. Enne kui ta jõuab sind puudutada, tee parema jalaga väike samm tahapoole ja naaldu veidi tahapoole. Kui ta sirutab end välja sinuni jõudmiseks, kaotab ta tasakaalu ettepoole. Haara parema tema vasakust randmest pöial pealpool ja vasaku käega tema vasakust küünarnukist seestpoolt. Tõmba õrnalt teda ettepoole.

58-59. Tee parema jalaga samma taha, kukuta end paremale põlvele ja heida teda mõlema käega tõmmates tema vasakusse esinurka.

60. Ta kukub seljale, seejärel tõuseb istukil, ajab jalad laiali ja asetab käed reitele.

Hikiotoshi

Tõmbav kukutamine

61. Seisa vasakul umbes 1, 5 meetrit partnerist.

62-63. Ta astub kõigepealt vasaku jalaga ettepoole, seejärel paremaga ja üritab käänata sind vasakult paremale, rõhudes sinu vasakut õlga parema käega tahapoole, samal ajal surudes vasaku käega ülespoole paremale õlale.

64. Pööra enda keha vasakule, haara tema küünarvarrest vasku käega ja aseta parem käsi tema käsivarre peale õla juures.

65-67. Kukuta end vasakule põlvele ja heida teda, tõmmates teda mõlema käega tema paremasse esinurka. Nagu viimase tehnika puhul, tõuseb ta pärast kukkumist istukile.

Ko-daore

Palgi ümberkukkumine

68. Seisa paremal, (josekist vaadatuna), 2, 7 meetrit kaaslasest.

69-70. Liikuge teineteise suunas, tõsta enda paremat kätt, sõrmed väljasirutatuna nagu oleks see mõõk. Kui oled umbes 1,8 meetrit kaaslasest, astu parema jalaga ettepoole ja pista paremaga käega tema lauba suunas.

71. Ta väldib seda, astudes parema jalaga tahapoole ja pöörates näo paremale ning võtab sinu parema randme enda paremasse kätte.

72. Ta pöördub ja lükkab sind paremale, paneb vasaku käe ümber sinu keskkoha ja üritab vasakpoolset puusaheidet.

73-74. Siruta parem käsi välja ja too see tagasi tema lauba vastu, katkestades tema tasakaalu tahapoole. Astu parema jalaga jalaga talle ligi, haara vasaku käega tema vööst eestpoolt ja tõmba ta enda vastu. Ta paneb vastu vastassuunalise tõmbega. Katkesta tema tasakaal tahapoole ja heida teda, kukutades enda vaskule põlvele. Sinu kaaslane tõuseb pärast kukkumist istukile, kuna sina tõused vasaku jala päkale ja viib parema põlve väljapoole paremale.

Uchikudaki

Purustamine

75-76. Seisa vasakul pool (josekist) ja lähene kaaslasele nagu ko-daore puhul, tõsta enda vasakut kätt ja pista sellega talle kõhtu.

77. Ta pöördub endast vasakule, haarab vasaku käega sinu vasakust randmest ja tõmbab sind vasakule. Astudes parema jalaga sinu ette ja asetades parema käe ümber sinu keskkoha, üritab ta sooritada parempoolset puusaheidet.

78. Katkesta tema tasakaal tema vasakusse taganurka, rõhudes vasaku käega vastu tema rindkere ja lükates teda parema käega eestvöö haardest.

79-80. Kui ta astub tagasi, taastamaks tasakaalu, liigu temaga kaasa ja kukuta end paremale põlvele.

81-82.  Ta kukub otse tahapoole, seejärel tõuseb istukile. Sa tõused parema jala päkale ja viid vasaku põlve vasakule.

Tani-otoshi

Orgu kukutamine

83. Sina ja sinu partner seisate joseki poole, tema u 1,8 meetrit sinust taga vasakul.

84-85. Ta tuleb sinu vasakusse taganurka, asetab parema käe parema õla taha ja vasaku käe sinu vöö ette ja üritab sind lükata ette põrandale.

86-87. Kummardu ette nii kaugele kui oled lükatud, nii et tema parem käsi libiseb üle su õla, seejärel haara tema parema käe sõrmedest parema käega ja tõmba alla ja ettepoole.

88. Ta astub parema jalaga sinu ette ja sirutab end välja, üritades taastada tasakaalu.

89. Siruta end välja ja aseta enda vasak jalg tema parema jala taha, seejärel lõksusta tema keha enda vasaku jala ja vasaku käe vahele. Vii enda vasak puus tema parema puusa taha, pane parem käsi tema vöö paremale esiküljele, katkesta tema tasakaal tema vasakusse taganurka.

90-91. Kukuta end paremale põlvele ja heida teda tema vasakusse taganurka. Lõpeta nagu eelmisegi tehnika puhul

Kuruma-daoshi

Ratas mahatoomine

92-94. Sinu kaaslane läheneb sulle tagant vasakult poolt ja üritab käänata sind pikali, lükates parema käega vastu sinu paremat õlga ette-ja allapoole, vasaku käega aga rõhub vastu vaskaut õlga.

95. Panemata vastu, telgle vasakul jalal ja vii parem jalg ümber kuni oled temaga vastakuti.

96. Vii vasak jalg vasakule, haara parema käega tema vasakust käsivarrest ülevalt kaenlaaluse lähedalt ja pista vasak käsi läbi tema parema kaenlaaaluse, asetades selle tema parem õla taha.

97. Tõmba teda mõlema käega ettepoole ja kukuta enda tahapoole.

98-99. Sinu kaaslane lendab otse üle sinu pea.

Pärast kukkumist ta tõuseb, kuna sina jääd mõneks sekundiks liikumatuks.

Sikoro-dori

Haare (kaitserüü) kaelaplaatidest

100. Seisa paremal (josekist), u 90 cm partnerist eemal.

101. Ta astub vasaku jalaga ette ja üritab vasaku käega haarata sinu eestvööst.

102. Väldi tema haaret viies puusad taha, haara tema vasak ranne paremasse kätte ja tõmba seda endast vasakule.

103. Tema parem käsi tõuseb, tuleb matilt üles ja ta kaotab tasakaalu tahapoole.

104-5. Vii parem käsi üle tema paremale õlale, kukuta end vasakule põlvele ja tõmba teda parema käega tugevalt tema paremasse taganurka.

106. Ta tõuseb istukile ja sa põlvitad nagu tavaliselt pärast heidet.

Märkus: Algupäraselt sooritati heidet vastase kaelalülisid väänates.

Shikoro-gaeshi

Kaelalülidest vastupidi väänamine

107. Nagu viimase tehnika puhul, seisa paremale, partnerist umbes 90 cm eemal.

108. Ta astub vasaku jalaga ette, haarab vasaku käega sinu eestvööst pealtpoolt, telgleb vasakul jalal ja üritab sind heita vasakpoolse puusaheitega.

109. Astu parema jalaga ette, andes tema tõmbele järele.

110. Lükka parema käega tema pea vasakut külge ja tõmba vasaku käega tema lõuga enda suunas, katkestades tasakaalu temast paremale.

111. Ta püüab end sirgeks ajada.

112. Heida teda mahaistumisega ja tõmmates tema paremat õlga parema käega otse allapoole.

113. Sinu partner tõuseb pärast kukkumist istukile ja ka sina jääd istukile.

Yudachi

Paduvihm

114. Seisa seekord vasakule poole, 90 cm kaaslasest.

115. Siruta mõlemad käed ette ja vii tema hõlmad kokku, seejärel haara neist parema käega, nimetissõrm hõlmade vahel ja teisest lülist sissepoole kõverdatud. Sinu kaaslane astub vasaku jalaga ette ja võtab sinu parema varruka keskosa aluse enda vasakusse kätte.

116. astu parema jalaga tagasi. Ta astub parema jalaga ette, aetab parema käe ümber sinu keskosa ja üritab sind heita parempoolse puusaheitega.

117. Kui ta toob enda keha sinu ligi, astu vasaku jalaga tagasi, pöördu vasakule ja haara vasaku käega tema paremast käest.

118. Kukuta end vasakule põlvele ja tõmba teda mõlema käega tema paremasse taganurka.

119. Ta tõuseb istukile pärast kukkumist ja sina oled põlvituses.

Taki-otoshi

Kose langemine

120. Seisa  paremale ja nagu eelmise tehnika puhul, haara parema käega kaaslase hõlmadest nimetissõrm sees.

121. Ta astub vasaku jalaga ettepoole ja haarab vasaku käega sinu parema sisevarruka keskosast.

122. Astu parema jalaga tagasi.

123. Ta astub parema jalaga ette, paneb parema käe ümber sinu õlgade ja üritab sooritada parempoolset puusaheidet.

124. Pane enda vasak käsi tema keskosale ja katkesta parema käega, mis hoiab ikka veel hõlmadest, tema tasakaal tahapoole.

125. Ta paneb vastu kummardudes ettepoole. Katkesta tema tasakaal ettepoole nagu yume-no-uchi’s ja heida end tahapoole.

126-28. Ta rullub ja tõuseb jalgadele, kuna sina lebad mõned sekundid väljasirutatuna.

Ura

Mi kudaki

Keha murdumine

129. Seisa vasakule, joseki poole. Sinu kaaslane seisab paremale, sinu vastu, 2,7 meetrit eemal.

130-133. Nagu tai puhul ta jalutab sinu juurde, haarab sinu vööst mõlemalt poolt, kõigutab vasakut jalga ülespoole ja siis alla ja üritab parempoolset puusaheidet.

134. Haara parema käega tema vasakust randmest, aseta enda vasak käsi tema vasaku kaenlaaluse alla ja katkesta tema tasakaal tahapoole liikudes endast vasakule.

135. Ta paneb vastu ette kummardamisega.

136-138. Astu parema jalaga, seejärel vasaku jalaga tema parema külje juurde ja heida end tahapoole.

139. Sinu kaaslane langeb ilusasti üle sinu pea.

Kurume-gaeshi

Vastupidine ratas

140. Sinu kaaslane tõuseb koheselt ja kiirustab sinu juurde lükkamaks sind tahapoole.

141-143. Just enne kui tema käed puudutavad sinu õlgu, aseta enda käed tema käsivarre ülaosale altpoolt, astu mõlema jalaga tema paremast jalast mööda ja heida enda tahapoole.

Mizu-iri

Vettekastmine

144-145. Sinu kaaslane tõuseb ja kiirustab jälle sinu juurde, seekord üritades lükata parema käega sinu vasakut õlga.

146-150. Haara vasaku käega tema paremast hõlmast, aseta enda parem käsi tema parema käsivarre ülaosale altpoolt, libista jalg tema paremale küljele ja heida teda üle enda.

Ryusetsu

Lumi paju okstel

151. Kui sinu kaaslane tõuseb, jookse tema suunas. Kui oled u 90 cm eemal, hoia enda paremat kätt väljapoole, ranne allapoole kõverdatud ja nähva kiiresti käega ülespoole, nii et peopesa oleks tema poole. (Sedalaadi petet tuntakse kui kasumi’t, sõnasõnalt ‘hämu’). Ta pöörab enda näo paremale. Astu tema paremale küljele. Ta vaatab jälle ette. Võta parema käega haare tema vasakust varrukast, pista enda vasak käsi läbi tema parema kaenlaaluse ja aseta enda käsi tema õla taha.

152-154. Katkesta tema tasakaal ettepoole, kuku tahapoole ja heida teda üle enda.

Sakaotoshi

Ülevalt kukutamine

155. Niipea kui ta tõuseb püsti, kaaslane läheneb sulle ja üritab sind vasaku käega kõhtu pista, justkui oleks see pistoda.

156. Astu parema jalaga tagasi, pöördu paremale, haara parema käega tema vasakust randmest pealtpoolt ja aseta vasak käsi tema vasaku käsivarre ülaosa siseküljele.

157. Tõmba teda tugevalt tema vasakusse esinurka.

158-60. Just siis kui ta näoli kukkumas, ta pöördub ja kukub seljale.

Yukiore

Lume katkemine

161. Tõuse ja kõnni otse ettepoole. Sinu kaaslane tõuseb ja tuleb sulle järele.

162. Ta hakkab panema käsi ümber sinu õlgade.

163-166. Enne kui ta saab võimalust enda käed lukustada ümber sinu, haara mõlema käega tema  paremast käest, kukuta enda paremale põlvele ja heida teda seoi-nage’ga.

Iwa-nami

Laine kaljudel

167. Sinu kaaslane tõuseb ja liigub sinu suunas.

168. Kui ta on umbes 90 cm eemal tee mõlema käega pete, panemaks ta pead pöörama paremale.

169-170. Kui ta vaatab uuesti ette, võta vasaku käega tema vaskust hõlmast, libista enda jalg tema paremast jalast mööda ja heida end taha. Tõmba kukkumisel mõlema käega nii tugevasti kui suudad.

171-173. Kaaslane lendab üle pea, seejärel pärast kukkumist tõuseb.

174-175. Naase lähteasendisse, kummardage teine-teisele, seejärel kummardage josekile.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: