IN BREVI: Komberuum?

27. veebr. 2017

hugenhus-eraldiseisev-komberuum-etumoloogia

On puhkenud ažiotaaž ja paanika, et vahest president või tema kõnekirjutaja mõtlevad asju välja, neil on ebapiisav ettevalmistus eesti ühiskonnast ja kultuurist kõnelemisel. Sõna komme on läänemeresoome keeltes väga huvitava etümoloogiaga: liivi keeles kasutatakse sõna kom “kavaluse” rööpsõnana, kuna karjalased ehk Tver-ini välja nii asisuse kui ka nõidumise väljendamiseks. Võlumist ja nõidumist peeti tšuudidele oluliseks eksistentsi teljeks, vähemalt idaslaavlaste arvates. Sõnasõnaliselt on mõiste komberuum adekvaatsem kui näiteks sõna “küberruum“, kus infobittidel pole tegelikult rangelt võttes kohta vaja, sest neil puudub ulatuvuslikkus. Kuna teatud asjade valmistamine kinnisvaradetailidena või vallasvarana nõuab geograafilist paika ja on õigustatud spetsiifiliste loodustingimuste olemasolust. Ülalpool on valik eesti kultuurile piirkonniti omaste artefaktide levikust, mis on rohkem omaks peetud pigem ühtedes kui teistes kihelkondades.


Kaitstud: Eesti kroonikad (1)

27. veebr. 2017

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Roomet Jakapi: “Ma tapan su komsomoliga ära!!!”

26. veebr. 2017

saxa-selektsioonMa olen pikalt kõhelnud, kas kirjutada neist asjadest, millest mõnel on lähem ja üksikasjalikum kogemus või lausa mälestused, ja millest blogijal on suhteliselt, et mitte öelda üsna vähe, koomiliseks loetavuseks detailseid kirjeldusi pakkuda. Teiselt poolt aastate jooksul eesti meedia kommentaariumi jälgides on ilmne, et tema päritolu ja minevik pole unustatud. Pigem valitseb ükskõiksus, mille foonil ühel poolel suguvõsa, teiselt poolt kärgperelased, et mitte olla homofoobselt järsk, annavad panuse kõnealuse isiku tuntuse tõstmiseks. Mitte professionaalsete ideede levitamise teel, olgu selleks mõni uus avastatud episteemiline (olgu või unustatud vana)  muster või töömahukas monograafia, vaid ametikoha täitmise alusel!

1988.aasta novembris hakkas ENSV Ülemnõukogu ja täitevvõim Moskvast kavandatavatele ümbermängimistele, et mitte öelda puhastustele, vastu. Perestroika katte all kardeti võtmekohtade kaotamist venemeelsetele liberaalidele. Soome televisioon oleks olnud ENSV-s legaalne, ent kõiki võtmekohti pidanuks idaslaavlased.

Laulva revolutsiooni ja protesti laineharjal loeti kõigi hämmastuseks ENSV ainsa telekanali uudistesaate Aktuaalne Kaamera otseeetris Marite Kallasmaa (?) poolt ette Eesti ja Tartu komsomoli (?) avaldus, milles distantseeriti end Toompeal toimuvast: nemad ei toeta Eesti iseseisvumist. Allakirjutanute seas loeti ette nimed Jakapi ja Jukk. Jukk seostus Tartu Tamme Gümnaasiumi komsomoliaktiiviga. Ma pakun, et ta oli viimane 5.keskkooli komsomolisekretär.

tombas-endale-alati-tahelepanu

Eesti Ekspressi artikli kommentaarium ehk rahva hääl!

Mina hängisin sellel ajal  ERSP-le järgnevate mitteformaalsete kooli-lõpetajatega (vanemate õpilastega enamasti), mitte iseenda pärast, vaid tugipere vanemad liikmed pidasid tarvilikuks minu ilmumist teatud rahvuslikes kontekstides või meelde tuletada Tartu rahu aastapäeva koos Kuperjanovi haua külastamisega Raadi kalmistul. Sellel alternatiivliikumisel oli omaette stend Tartu 1.keskkooli Raekojapoolse ristmiku ehk tänavanurga diagonaalsel vastasnurgal, kus avaldati fotoülesvõtteid mitte-punaste liikumise ettevõtmistest. Enda pilte ma seal üles riputatuna nägin, Roomet Jakapit loomulikult mitte kunagi!

Kuidas siis on juhtunud, et Hando Runnel mängis juba 2006.aastal Jakapi-parteis? Nagu alljärgnevalt näete, siis vastus on ilmselge.

***

Kas mind üllatas  selline Jakapi-nimelise tegelase komsomoliaktivism? Vahest see polnudki tema? Muideks selline võimalus ongi olemas! Kui ma esimest korda temaga kokku puutusin, siis kandis ta teist nime ja see polnud mingi saladus!

Meeme Karolin, kes põllutöömasinate insenerina kogus EPA dotsendina andmestikku Eesti põldude kivimite kohta, kuivõrd nende statilistilistest parameetritest pidi hakkama sõltuma põllutööriistade materjalitöötlus ja tehnoloogia (mitte kulutada rohkem energiat ühe instrumendi tootmiseks kui on hädatarvilik), siis andis see talle ettekäände vurada valge mikrobussiga erinevatesse Eesti otstesse. Sellisel viisil sain maast-madalast ülevaate nii Eesti geograafiast kui põldude seisukorrast.

Nii sattus ta üsna tihti Võnnu kihelkonda ja üleliia sageli Mäksale. Meeme Karolin tundis zootehnik Konsapit, ent ma pole päris kindel, kas just tema juures tuli mikroka peatuskohas minu juurde väikest kasvu poiss, kes kaebas, et see seal ajab hullu juttu, ta räägib vaimudega ja kuuleb hääli! Ma olin nendega samaealine, ent kasvult juba üle. Kui ma samal ajal nägin esimesele järgi sörkimas väikest poissi, siis olin üllatunud, kuivõrd ta pidanuks olema minust aasta vanem. Ta jooksis ühe kartulihoidla juurde, tõstis plekk-kaane üles ja varjus sinna ilmselt luurekaks. Ma vastasin kurtjale, et vaimud võivad siiski eksisteerida!

jakapi-muusik-venekeelne-vikipeedia

“Ka sina ajad nüüd hullu juttu!”, vastas ta mulle. Kas  Karolin oli vastutustundetu, et materialistlikus propagandasüsteemis oli mulle tutvustanud alternatiivmaailmade mõistet? Pigem pani see mind tähelepanelikum olema. Ma tõesti üritasin olla avatud sellistele nähtustele nagu vaimud või kodukäijad. Siiamaani pole ma ühtegi küll suutnud visualiseerida. Lendavad objektid, mida ma lennukitena pole suutnud ära tunda, jätan ma praegu kõrvale.

Me vahetasime mõnda aega mõtteid, kui järsku hakkas jõepoolselt alalt, iidsete puude hämarusest kostuma naise hüüdeid:

“Grigoriii, Grigoriii!”

Ja nii mitu korda.

“Grigoriii, sööma!”

Minu üllatunud ilmet märgates seletas väike juurdeastunud kavalpea, et nii nimetavad teda vanavanemad, kes on usklikud venelased. Grigori olevat hakanud vaimujuttu ajama pärast lapsepõlves kogetud majapõlengut. Jäi selgusetuks, kas ta ise võis selle põhjuseks olla, sest minu vestluspartneri sõnakasutus polnud selles sugugi ühene.

Kui Meeme sellest hämarast hoovist välja tuli, siis seletasin, et näed selline haruldane tegelane peitis ennast kartulikeldrisse. Ta läks ja vaatas Grigori üle.

***

Minu teada ei käinud Roomet esimestest klassidest peale Tartu 5.keskkoolides. Ma märkasin teda, kas III või IV klassis, kuivõrd üritas igati käitumisega, seletamata põhjusel, silma paista. Tal oli klassikaaslane Seli, ma pole kindel, kas ärimees-sportlase Seli sugulane, sest jooksjana ta silma ei suutnud paista, kes väitis, et see pole tema nimi, kuivõrd “märkas tema vihikutel mingit venekeelset nime”, mis olnud lausa mõlemas osas venepärane. Ta õppinud esimeses klassis vähemalt mõnda aega vene koolis ja tema vihikud olnud samuti venekeelsed, ent siiski olnud tal raskusi, sest olid kasvanud eestikeelsete sõprade seltsis. Ei saanud hakkama! – nii väitis lausa üks algklasside õpetaja. Mitte seesama, kes mäletas Salme Eikelmanni, mille peale ma kaotasin kõnevõime. Pioeerijuht väitis küsijatele lahkelt, et Roomet valis endale ise nime 1. eesti lapsed teda ei võõrastaks ja 2. sümpaatiast nõukogude tankide suhtes, kuivõrd Roomet kõlas nagu roomik!

Kui keegi väidab, et need asjaolud tema identuteedist polnud teada, siis ilmselt valetatakse. Kellel on ükskõik, ja kes naudib mängu ilu!

komsomol-viskab-mind-eesti-vabariigist-valja

***

Roomet üritas silma paista. Üsna sageli tavatses ta vahetunni ajal maadelda Üllar Petersoniga, kuivõrd mõlemad päritolult seostuvad Võnnu kihelkonnaga (?), III korruse aula esises sopis. Ma ei tulnud toona selle pealegi, et Üllar üritab nii teda suuremate poiste kiusamise eest säästa, mitte tõestada teda sitke kähmlejana.

Algklassides poisid ärplevad ja üritavad jõudu proovida. Kas neljandas või viiendas klassis tegin Tamme staadioni-poolses koridoriotsas Roometile, mitme oma klassikaaslase juuresolekul, ettepaneku jõudu katsuda. Kallaletungist või kaklusest oli asi kaugel, sest kellegi pikali lükkamiseks ei tehta ettepanekut ega küsita luba.

Ja teate, mida see väike venelane siis tegi?

Ta lubas mu ära tappa!

Ta läks endast välja ja karjus täiest kõrist üle koridori, röökis nagu röövel ratta peal!

Ehkki ta polnud veel komsmomoliealine, küll juba kandis punast rätti (minust ei saanud Karolini sekkumise tõttu kunagi ühegi okupatsioonivõimu noorteorganisatsiooni liiget), lubas ta, pange tähele, mind KOMSOMOLIGA ÄRA TAPPA!

“Ma tapan su komsomoliga ära!!!”

Ja karjus nii hüsteeriliselt vähemalt 20 korda!

Mina ja minu kaaslased vaatasime teda jahmunult.

Oma naiivsuses ütlesin, et komsomol sellega küll tegelema ei hakka! Kui naiivne minust! Meeme Karolin oli 1949.aastast komsomoliga kodukoolis suures hädas, sest tema isa taheti kooliõpetaja ametikohalt kodanliku natsionalistina lahti kangutada.

See tapmisjutt Roometile kasuks ei tulnud. Varsti pidi ta kooli vahetama, ent enne seda püüdis ta tähelepanu uue trikiga. Kui küsiti, mida tema nimi tähendab ja kes tema vanavanaisa oli, siis võttis ta taskust välja paberi ja luges sealt kuupäevalise täpsusega Krüüdneris elanud esivanema nime maha! Ma küsisin, et kust ta selle sai. Ta vastas, naljamees, kujutate ette –“Ühest (Tartu) Vanemuse tänava majast”. Ja lisas naeru puksudes, tähtsalt, et “võib-olla antakse sinulegi sealt selline ühel päeval”, ehk siis mina ei saa sealt kunagi sellist!

Läksin jälle Seli käest küsima, mis asi see selline oli. Ta ütles, et see anti talle, ent pika pilguga üritas mind hüpnotiseerida, mitte ette öelda. Päris aru ma ei saanud, miks KGB pidi Jakapi-tatikast geeniuse tegema, ent mul on piisavalt hea mälu, et selline kummaline seik meelde jätta.  Lisaks sellele, et kõigile kuulutas – tema eesti nimi Jakapi tulenevat eesti sõnadest jagab abi! Tema esivanem olnud väga-väga vaene ja hea inimene!

Ta üritas igati tähelepanu saada, saate aru!!!

***

Kord lõpetas vanem klass treeningtundi võimlas ja kui vanemad poisid vormi end rõivastasid ja mina võimlakõlbulikesse hilpudesse, siis küsisin kuidagi, et kas ta tunneb Vommi, kes tegi algkoolis judot ja paistis silma toore stiiliga, mille peale keegi mainis “nende vanaisad olid Tammelinnas kõvad pätid”. Roomet ei vaielnud vastu. Ja mõnesuguse vaikuse järel lisas kommentaator – “vanast ajalehest lugesin”. Mis ongi sulatõsi, selline uudis leidub 19.sajandi lõpu Postimehes.

***

Nagu öeldud Roomet vahetas kooli. Ühel hetkel, 1990.aastal astus üks tuttav minu juurde (Marksu maja ees Tartu tänaval!) ja märkis, et “Roometiga on nüüd kõik!”. Ma ei saanud seosest aru. Ma olin selleks ajaks juba alustanud teed noortesportlasena, Virumaal ehk mitte kaugel klannijuurtest, kus Eikelmannid nime said ja talumaasid omasid, olin võitnud kuni 15-aastaste Eesti elanike seas ENSV raskekaalu tšempioni tiitli. Tulevik paistis paljulubav.

Ma ei saanud aru, miks pidi mulle korda minema see, millega ta tegeles!

***

Telepilti ehk ETV uudistesaatesse sattus Roomet järgmisel korral EW valimiste vaatlejana Narva maantee ühiselamus valimisjaoskonnas: tema kõõm tema pikkades õlgadeni ulatevates juustes oli isegi telepildis nähtav, ta silmad tõmblesid närviliselt ja kuub paistis olevat paar numbrit suurem ehk humanitaarabist paar aastat varem üleskorjatud riietusese.

Ma ei ole kindel, kas enne seda või pärast puutusin tapjakomnoorega kokku Rein Vihalemma seminaris. Ta liikus alaliselt koos kahe tudengiga vastavatud usuteaduskonnast. Kummaline, et keegi väitis Roometit mitte ülikooli konkursiga sisseastununa, vaid eksternina seal figureerivat. Kui ma tegin kolm sisseastumiseksamit 1992.aastal, siis eksternidelt, kuivõrd riigieelarvelistele kohtadele ei pretendeeritud, polnud need nõutavad.

EÜS maja hallilaua taga kuulsin, et need kaks rämedat ja pastori kohta kasimatu suuvärgiga noormeest olid enne 25. eluaastat surnud. Ja kõik need asjad on alati hästi teada olnud!

Sedavõrd, et Roomet pole kunagi andnud nõuetekohaselt, formaalselt kõiki hädatarvilikke eksameid-arvestusi ei usuteaduse ega filosoofia eriala läbimiseks. Ma ei oska kommenteerida mõne ajalooeriala kursusekaaslase väiteid, et Roomet pole kirjutanud kaitstud töid, vaid tema positsioon on puhtalt NLKP liikme, ja seal ei olnud dissidente, Tõnu Luige valik!

Ma ausalt öeldes ei kujuta ette, et minu õpinguraamatus oleks mõni nimi inimeselt, kellega ma oleksin suguluses või intiimselt läbi käinud! Kui keegi tahab seda väita, siis väitku seda avalikult nagu see postitus on avalik, ja ma vean ta kohtu ette! 


Kasutud teadmised (?)

25. veebr. 2017

sweetness-of-an-occupationVabariigi aastapäeva puhul on eesti elu mundaansed ja kriminaalsed episoodid hetkeks tagaplaanile lükatud, ja kes pühitseb vabariiki koos kutsika ilmaletulekupäevaga, kes niisama ilma. Ent eestlaste jaoks on nende riik olulisem, kui esmapilgul võib paista, ja nad ei mineta kunagi lootust, et punasest rämpsust ja vene kollaboratsionistidest ühel päeval lõplikult vabaneme: paljastame, mõistame hukka, häbistame, võtame au ja halvimatel juhtudel viskame nagu Hermann Simmi vangitorni.

Tartu Ülikooli ahistamisskandaal on veelkord paljastanud, kui sügavale eesti asjaajamiskultuuri on lihtproletaarne korruptsioon  tunginud. Asi pole mitte selles, et naistudengil ei lubata taanduda nii ebamoraalsest kui ka õigusvastasest bigaamiast (tuletagem meelde, et leidub ikka veel riike, kus sellistel puhkudel karistatakse esmajoones abielumeest, kusjuures petetud abielupoolel ehk naisel antakse lahutuseks suur eelis mehevastaste nõuete esitamisel ja koguvarade ülevõtmisel), vaid kommentaariumis ilmnevates justifikatsioonides, sest kardetavasti tuleb suurem osa nendelt, kellel on akadeemilise eluga olnud mõningane kokkupuude. Üks neist kõlab nii, et “kui suguelu ei aita, siis haaratakse ahistamisest omatahtmise saamiseks. Põhimõtteliselt sellist argumenti on võimalik modifitseerida diskrimineerimiseks rassi, rahvuse, soo ja erinevuse (invaliidsus) pärast.

pariisi-ooperViktimiseerimine leiab aset võrdsete õiguslike protseduuride või tingimuste puudumise pärast: agressor kasutab ametijärgset eelist häbenemata enda kasuks. Nõukogude ajal oli selleks vene okupatsiooniga sissemarssinud punaarmee ja see suunati vähemusse jäänud Eesti armeest sõltunud eesti kodanike vastu. Ilmselt need, kes selles okupatsiooni süsteemis turbe või muu eelise osaliseks said olid rohkem nõukogude või vene kodanikud kui eestlased. Ehk kui tegelik põhjus on mõistuse puudumises, siis alati on lavale astuvad indikatsioonid rassile, soole, päritolule või füüsilistele puuetele ettekäändelised!

Ent mitte kunagi nii, et kui mõistust ei piisa, siis minnakse õppima teoloogiat loodus- või inseneriteaduse asemel või eesti kirjandust romaani keelte filoloogia või germanistika asemel. Või nõudlike distsipiinide loogika ja epistemoloogia asemel tehakse end tähtsaks esteetika või kasvatuseetika kraadiga. Kuna nii epistemoloogi kui ka esteetikut nimetatakse võrdselt filosoofiks. Kui mõistust ei jätku, siis tõlgitakse ladina keele või prantsuse keele asemel emakeelest, milleks võib olla ka vene keel.  Või siis keskaegsete allikate ehk ladina keele õppimise või arhiivinduses diplomaatia-käekirjalugemise saladustesse sukeldumise asemel tahetakse kraadi teha CNN-st ja raadiost rahvusvaheliste uudiste kuulamise varal politoloogias! Igatahes sellise ratsionaal-defitsiitsus argumendi potentsiaal akadeemiliste valikute kirjeldamisel või ad hoc seletuste andmisel näib olevat globaalne! Mõned käigud neist ei tundu intuitiivselt väärad (tõlkimise puhul), kuna teised näitavad, et otsustustera on ebapiisav st ei suuda kõiki tarvilikke tingimusi võrdselt arvesse võtta.

herr-kapellmeisterIgatahes ratsionaal-defitsiitsuse argument teeb täiesti kasututeks suure hulga teadmisi, mis puudutavad TÜ kinnisvara kui riigiomandi kasutamist. Kibe-kibe eest lüüakse välja eriti-eetilisest listist, ent mitte kabinettides alkoholeerimise pärast. Kui ma 2006-2007.aasta osakonna arvutit kasutasin, õhtuti, töötamiseks, et sisse lüüa korrapäraselt kõik kopeeritud materjalid, siis lahkumisel puutusin alati kokku valvuriga. Mõni emand oli tulnud tööle tekiga, mida mina pahaks ei pane. Kord märkis ta mulle, et “saksa poiss tuli pudeleid kolistades, lõhnad juures”. Ta nägu väljendas pettumust. Ma ei osanud teda lohutada, sest sellise tõega poleks juba siis midagi peale olnud hakata. Kuulsin ka ise Teoreetiku lahkumise ajal kõrvalkabineti poolt pudelite klõbisemist, ent lõhnadest polnud mul aimu. Ma usun valvurit ja võtan sellest kõneledes vastutuse enda peale. Kaevake minu peale! Arvate, et teie komsomolkuste protesti peale minu Narva esivanemad pööravad hauas külge?

Originaalne komsomoli-vääriline otsustus oleks nüüd öelda, et see on kümme aastat vana asi ja seega aegunud, kuna minu laimavad väljaütlemised peaksid minult võõrandama kõik filosoofilised ideed ja autoriõigused natside lastelaste lemmiku kasuks!

Tõe rääkimise pärast tulebki karistada, seda teab iga debiilikust korruptantki!

a-night-at-the-opera


Millist täpsust me vajame?

22. veebr. 2017

la-grande-vadrouilleMöödunud sajandi parimate draamafilmide sekka kuulunud Inglise patsiendis, mis põhines samanimelisel Michael Ondaatje (1943- ) romaanil, laskis Erwin Rommeli kõrbe-õhutõrjevägi alla reaalse ajaloolise isiku Ungari aadliku László Almásy (1895-1951) briti värvides lennuki. Ungari kuulus sarnaselt Saksamaale ja Austriale suurimate I maailmasõja kaotajate sekka ja oli Teljeriikide loomulik liitlane revanšismis. Ent õhutõrje rühma ülem nägi sellel hetkel kõrbe kohal “inglast”. Mis oli seda iroonilisem, et brittide väed olid teda vaenulikult kohelnud ja spioneerimises süüdistanud. Kodakondsus ei andnud talle võimalust neutraalsuseks. Koostöö sakslastega, täpsete topograafiliste kaartide üleandmine, ei päästnud teda omakorda valede värvide tõttu vaenlaste sekka sattumast. Võiks ju sellest fiksionaalsest arengust moraliseerida, et enne küsige, kui et tulistate ja tsiviillennukeid sundige maanduma, pigem!

Põhimõtteliselt ei erine sellest inimeste liitlasteks-vaenlasteks jaotamine blondsuse ja pigmendi alusel. Komsomolipõlvkond on nii idiootne, et nad ei mõista küsimuse mõtet, millised ajaloolised rahvastikku kujundanud faktorid, peale geograafiliste, on teinud soomlasi-eestlasi kaheks erinevaks identiteediks. Miks kirjutasid varauusaegsed grammatikud Finningia kohale finni ja temaga piirnevate rahvaste kohta hunni, kuna finni tuleb keldi fionni “hele”. Teine maailmasõda tõi ca 20 000 eesti soost Vaiwara ja Narva elanikule sunnitud pagenduse, ent arvestades ingerlaste saatust, siis Narva jõgi geograafilise piirina on säästnud tuhandeid aastaid paikseid suguvõsasid kõige halvemast, ehkki ka pagendus-sürjutus on esimene tingimus, kuidas genotsiidi ebamugava rahvakillu suhtes teostama hakata.

Kelle süü oli Teine maailmasõda? On kindel, et 44% Ida-Virumaa elanikkonnast pole kunagi valinud natsiparteid, küll aga peab kõrvuti preisimaalastega oma nahal kogema selle pealesunnitud sõja tagajärgi! Venemaa ei võta põhimõtteliselt midagi omaks, ka mitte seda et natsionaliseerimine oli räme vägivaldne vargus. Ent näib, et kaasaegne Saksamaa unistab samasugsuest vabadusest, kui peab Venemaad kõige olulisemaks Idapartneriks Euroopas!


Kaitstud: Stultorum infinitus est numerus!

19. veebr. 2017

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Tartu Ülikool, kus on sinu katus?

15. veebr. 2017

tartu-ulikool-kus-on-sinu-katusLugupeetud Tartu Ülikooli eetikanõukogu eesistuja (president?), eetikaprofessor Margit Sutrop, kus on Teie silmad, kui professor ahistab seksuaalselt tudengeid? Tõsiselt!!

Muidugi mitte!!!

Kui kits on kärneriks, siis ilmselt pole võimalik esitada kaebust, miks jänes pirnipuud talvel nahka pistis! Ju ta ei tahtnud seda, mis oli üle jäänud vmt! Kümmekond aastat tagasi hakkas lahti kerima üsna leebevõitu variant võrreldes nüüd Delfi portaali (vähemalt!) jõudnud looga humanitaarhomode jõu-demonstratsioon rahvusülikoolis (sic!!!).

Mees oleks pidanud töökohta ja ametit vahetama juba naistudengi tuppa ronimise järel. Et Tartu Ülikool asja keeldus arutamast viitab kindlale asjaolule, et eriti eetiliste sakslaste poolt järjeleaidatud Margit Sutrop ei näinud eetilist ega juriidilist probleemi ei taolises sõnavahetuses ega füüsilises juurdeastumises abielumehe ja naistudengi vahel.

Enda juhtumil nägin ma juba 7 aastat tagasi, pärast vestlust akadeemilise sekretäriga, et taolise kaebuse esitamine, ebakorrektses käitumises avalik-õiguslikus ruumis kogetud läbikäimise kohta, on mõttetu, kuivõrd puudutab Esi-Eetiku enda käitumist st asjaolu, et ta on ise osalenud, initsieerinud ja valinud välja inimesed, kellega osakonnas EESTI filosoofiat mängida. Ent te olete komsomol, mõni nende seast on otseselt osalenud juba nõukogude ajal Martin Eikelmanni, kelle surmast teatas EESTI AJAL Päevaleht kui Narva seltskonnategelase lahkumisest, tütarde mõnitamises!

Ajad on teised, meil on Stalini “vabas konkurentsis” treitud kosmomolieliit.

Ei ole teil endil ega teie isadel mingit füüsilist suurust olnud, sõjaliselt, mis oleks kuidagi jaatanud eesti omariiklust,  mis on jõu-olemasoluga kehtestatud, mitte korruptsiooni ja ja-jah ilalõugadega ideoloogiakateedris.

Mina teie katus ei ole, mina ei vastuta teie otsuste pärast ei füüsiliselt ega moraalselt. Ma olen teie linnast juba 7.aastat eemal! Miks nii oluline on see, mida teadlane ütleb? Ja miks mitte see, mida traktorist või treial ütleb? Sest õpetlane töötab sõnaga! Ehkki ka sõdur-ohvitser ju läheb korda ju ikka tegude poolest, ei luba me isegi neile päti keelt ega autust (valetamist-laimamist) sõnades, mis peaks olema mõtlemiskoht Tartu Ülikoolile, kui sügavas seasitatündris nad ujuvad sellele naistudengi vs meesprofessor juhtumile omapoolset käiku mitte andes!

Mis edasi juhtub? Mina teie katus pole ju! Enamus inimesi on õpetlastest sitkemad tegevusala pärast, neil on füüsiline eelis ehk valmistuge olmeprotestiks – spontaanseteks keretäiteks Jurjevi uulitsatel!


Kaitstud: Unclaimed history (3+): Easterlingide saaga, joonealune

14. veebr. 2017

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Unclaimed history (3): Kuidas uurida easterlingide ajalugu ja millistes suundades jätkata?

13. veebr. 2017

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:


Kaitstud: Unclaimed history (2): Revisionismi ümberpööramise visand

12. veebr. 2017

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool: